Аналітичний центр СНУ ім. В. Даля

Наше розташування:

м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 59а

Керівник центру:

кандидат хімічних наук, доцент Маслош Ольга Володимирівна

Основні напрями діяльності  АЦ СНУ ім. В. Даля:

 • аналітичний: моніторинг інформації з досліджуваної проблематики, використання наукових методів для збору, накопичення, обробки та аналізу даних з метою обґрунтування та прийняття рішень;
 • науковий: постановка та реалізація аналітичних наукових проектів та програм; підготовка та публікація наукових праць, практичних рекомендацій;
 • освітній: організація та участь у проведенні наукових семінарів, круглих столів, вебінарів,  симпозіумів та конференцій, заохочення до участі молодих дослідників; розробка спеціальних навчальних програм, методичних рекомендацій, впровадження їх у навчальний процес;
 • просвітницький: проведення просвітницьких заходів, створення мультимедійних та презентаційних матеріалів з досліджуваної проблематики, налагодження та підтримка взаємовигідних стосунків з інститутами влади, громадянським суспільством, медіа та академічною спільнотою, поширення результатів досліджень серед стейкхолдерів.

 Основними принципами діяльності Аналітичного центру є:

 • критичність – вміння ставити ефективні запитання та формулювати оригінальні рішення, незалежного мислення   або аналізувати факти, генерувати та організовувати ідеї, захищати думку, здійснювати порівняння, робити висновки, оцінювати аргументи та розв’язувати проблеми;
 • конструктивність – спрямованість на надання реальних до виконання і спрямованих на конструктивну взаємодію рекомендацій;
 • об’єктивність –  неупередженість, відповідність об’єктивній дійсності;
 • креативність – готовність і можливість до творчої самореалізації й саморозвитку, до втілення нових, оригінальних ідей; забезпечення ефективної взаємодії особистості з іншими людьми й продуктивність її діяльності у будь-якій галузі дослідження,
 • дотримання академічної доброчесності – посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право; надання достовірної інформації при проведенні аналітичних досліджень.

 Головними завданнями Аналітичного центру є:

 • проведення наукових та прикладних аналітичних досліджень policy paper з практичними рекомендаціями;
 • організація сталого навчального процесу, заснована  на результатах науково-практичної роботи Аналітичного центру;
 • забезпечення подальшого розвитку Аналітичного центру;
 • розробка прогнозів результатів прийняття рішень на підставі проведених аналітичних досліджень;
 • системний аналіз можливостей у сфері стажувань, пошуку та виконання освітніх проектів;
 • участь у поліпшенні аналітичної системи управління науково-освітньою діяльністю;
 • аналіз та обґрунтування рекомендацій щодо удосконалення освітніх програм; 
 • створення умов для проходження практики для здобувачів вищої освіти на базі Аналітичного центру;
 • збір, обробка, аналіз інформації та її використання у напрямі позиціювання СНУ ім. В. Даля у вітчизняному й міжнародному освітньому та науковому просторі;
 • співпраця з основними регіональними стейкхолдерами;
 • створення наукового та інформаційно-методичного забезпечення діяльності Аналітичного центру;
 • інші завдання, які визначаються додатково на засіданні Аналітичного центру.
Аналітичний центр СНУ ім. В. Даля

Захарова Ольга Іванівна,

кандидат хімічних наук, доцент

(кафедра фармації, виробництва та технологій)

Аналітичний центр СНУ ім. В. Даля

Касаткіна Марина Володимирівна,

старший викладач

(кафедра економіки і підприємництва)

Аналітичний центр СНУ ім. В. Даля

Луговськой Артур Ігорович,

старший лаборант

(кафедра економіки і підприємництва)

Аналітичний центр СНУ ім. В. Даля

Овєчкіна Олена Андріївна,

кандидат економічних наук, доцент

(кафедра економіки і підприємництва)

Аналітичний центр СНУ ім. В. Даля

Бабічева Євгенія,

здобувач вищої освіти 1 рівня,

спеціальність 051 «Економіка»

Аналітичний центр СНУ ім. В. Даля

Вішталюк Олег,

здобувач вищої освіти 1 рівня,

спеціальність 101 «Екологія»

Аналітичний центр СНУ ім. В. Даля

Гончарова Аліна,

здобувач вищої освіти 1 рівня,

спеціальність 231 «Соціальна робота»

Аналітичний центр СНУ ім. В. Даля

Невідома Катерина,

здобувач вищої освіти 1 рівня,

спеціальність 051 «Економіка»

Аналітичний центр СНУ ім. В. Даля

Рябуха Микита,

здобувач вищої освіти 1 рівня,

спеціальність 051 «Економіка»

Аналітичний центр СНУ ім. В. Даля

Тарасенко Ганна,

здобувач вищої освіти 1 рівня,

спеціальність 051 «Економіка»

Аналітичний центр СНУ ім. В. Даля

Цисевич Ірина,

здобувач вищої освіти 1 рівня,

спеціальність 051 «Економіка»

Аналітичний центр СНУ ім. В. Даля

Щеглова Анастасія,

здобувач вищої освіти 2 рівня,

спеціальність 051 «Економіка»