Назва

Тип

Введено в дію

Редакція

Примітка

Положення про відділ забезпечення якості освітньої діяльності СНУ ім. В. Даля

Положення

16.12.2016

2016-01

Втратив чинність

Положення про відділ забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти СНУ ім. В. Даля

Положення

31.01.2018

2018-02

Чинний