Print

Прозорість та інформаційна відкритість університету

Статут СНУ ім. В. Даля

Кодекс академічної етики СНУ ім. В. Даля

Наказ про затвердження Статуту

Ліцензія на проведення освітньої діяльності

Сертифікати про акредитацію освітніх програм

Структура університету

Кадровий склад університету згідно з ліцензійними умовами

Освітні програми, що реалізуються в університеті

Банк робочих навчальних планів

Мова освітнього процесу

Перелік посад, призначення на які здійснюється на конкурсних засадах

Наявність вакантних посад

Умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

Матеріально-технічне забезпечення університету

Напрями наукової діяльності

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

Правила внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку СНУ ім. В. Даля

Звіт ректора

Правила прийому до університету

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Розмір плати за навчання, підготовку здобувачів освіти

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Моніторингова справа щодо підтвердження статусу національного закладу вищої освіти

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в університеті

Моніторинг якості вищої освіти

Річний звіт про діяльність університету

Загальна нормативна база

Про структурні підрозділи університету

Освітній процес

Положення про організацію навчального процесу

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

Положення про організацію контрольних заходів та атестацію здобувачів вищої освіти з використанням технологій дистанційного навчання

Положення про порядок навчання за індивідуальним графіком

Положення про диплом з відзнакою СНУ ім. В. Даля

Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників СНУ ім. В. Даля

Положення про вивчення дисциплін вільного вибору СНУ ім. В. Даля

Документи про вищу освіту СНУ ім. В. Даля

Правила призначення академічних стипендій

Наказ про введення в дію Положення про електронний облік пропусків занять студентами СНУ ім. В. Даля

Положення про електронний облік пропусків занять студентами СНУ ім. В. Даля

Студентське самоврядування

Економічна діяльність

Кошторис

Звіт про використання та надходження коштів

Плани асигнувань загального фонду бюджету

Плани використання бюджетних коштів

Звіт про заборгованність за бюджетними коштами на 1 січня 2018 р форма 7д _ 7м

Звіт про заборгованість за бюджетн. коштами форма 7д 7м на 1 жовтня 2017 02

Звіт про заборгованість за бюджетн. коштами форма 7д 7м на 1 жовтня 2017

Наказ № 146_83 від 30.08.2016р. Про оплату за гуртожиток

Наказ № 188_83 від 22.11.2016р. Зміни до наказу № 146_83 від 30.08.2016р

Дійсні реквізити СНУ ім. В. Даля для сплати за навчання

Річний план закупівель на 2016 рік

Додаток

План закупівель на 2017 рік

План закупівель на 2017 рік із змінами (зміни №8)

План закупівель на 2017 рік із змінами (зміни №11)

План закупівель на 2018 р.

План закупівель на 2019 р. з останніми змінами

Інформація щодо проведення тендерних процедур

Науково-технічна діяльність

Робочі та дорадчі органи

 

Архів, 2015-2016р.