Назва

Тип

Введено в дію

Редакція

Примітка

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників СНУ ім. В. Даля та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

Положення

31.05.2021

2021-04

Чинне

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників СНУ ім. В. Даля та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

Положення

29.05.2020

2020-03

Втрата чинності

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів) у СНУ ім. В. Даля

Положення

07.05.2018

2018-02

Втрата чинності

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів) у СНУ ім. В. Даля

Положення

26.04.2016

2018-01

Втрата чинності