Print

Науково-дослідна робота студентів

Науково-дослідна робота студентів є невід’ємною складовою діяльності університету, вона здійснюється з метою реалізації творчих здібностей та інтелектуального потенціалу студентів, а також сприяє вдосконаленню професійної підготовки, виявленню найбільш обдарованої молоді.

Студенти університету проводять науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи на базі всіх структурних підрозділів університету в наступних формах:

 • науково-дослідна робота, об’єднана з навчальним процесом, де студентів ознайомлюють з останніми науковими досягненнями, вони закріплюють і поглиблюють навички роботи зі спеціальною науковою літературою;
 • участь у роботі наукових гуртків, клубів, де студенти освоюють теоретичні та практичні навички НДР, набувають практичні навички роботи за своєю спеціальністю;
 • участь у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах, де студенти набувають досвіду публічного виступу та дискутування, формують власні судження та обґрунтовані висновки, намагаються вирішити актуальні завдання з проблем науки і техніки, а також розширюють зв’язки в науковій роботі з іншими вишами.
 • публікація результатів досліджень у наукових виданнях;
 • винахідницька діяльність (студенти займаються розробкою і вдосконаленням різних технологій і пристроїв).

У різних формах НДРС щорічно беруть участь понад 1000 студентів.

За останні 3 роки з 2014 по 2016 р.р. студентами опубліковано 2299 друкованих праць, з них самостійно – 524.

Разом зі студентами університету в період з 2014 по 2016 роки  подано 27 заявок на об’єкти інтелектуальної власності та отримано 46 патентів.

Щорічно в університеті  проводиться понад 10 наукових конференцій студентів, аспірантів та молодих вчених ( міжнародні,  всеукраїнські та  регіональні).

Студенти університету щорічно беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

Переможцями конкурсу у різних номінаціях за останні роки стали  наступні студенти.

2015 рік.

Отримали Дипломом І ступеню:

 • МЕЛКУМЯН Ігор Альбертович студент інституту економіки і управління.

 Отримали дипломи ІІ ступеню:

 • ЦИМБАЛЮК Наталя Миколаївна студент інституту хімічних технологій.
 • АВЄРКІНА Катерина Олександрівна  студент технологічного інституту.
 • ЛІТВІНЕНКО Максим Михайлович студент інституту транспорту і логістики.
 • ПЕРВУШИН Дмитро Володимирович студент інституту транспорту і логістики.
 • КАРА Сергій Віталійович студент інститут транспорту і логістики.
 • УВАРОВА Ганна Валеріївна студент інституту економіки і управління.
 • БУДНИК Анна Юріївна студент інститут економіки і управління.
 • ЛЕБЕДЄВА Ганна Олександрівна студент навчально-наукового інституту праці та соціальних технологій

 Отримали дипломи ІІІ ступеню:

 • ЗУБЕНКО Надія Олександрівна студент інституту хімічних технологій.
 • ЧЕПЕЛЬ Таїсія Леонідівна студент технологічного інституту.
 • НЕЧИСТЯК Катерина Юріївна студент технологічного інституту.
 • МІЩЕНКО Сергій Іванович, БУЛИГІН Микита Сергійович студенти факультету машинознавства та електромеханіки.
 • КАРТАШОВ Олександр Миколайович студент факультету машинознавства та електромеханіки.
 • КУПРІЯНОВА Юлія Сергіївна студент факультету машинознавства та електромеханіки.
 • БОРИСОВА Юлія Станіславівна студент інститут економіки і управління.
 • СЕРНЕЦЬКА Яна Олександрівна, ТАРАНІК Анастасія Миколаївна студенти факультету машинознавства та електромеханіки.

2016 рік.

Отримали дипломи ІІ ступеню:

ЦИГАНОК Анжеліка Олександрівна студент факультету гуманітарних наук, психології та педагогіки.

ЛЕЛЕКІНА Єва Олексіївна студент інституту міжнародних відносин.

Отримали дипломи ІІІ ступеню:

ДРИГІН Дмитро Сергійович студент факультету інженерії.

2017 рік.

Отримали Дипломом І ступеню:

СУТКОВИЙ Андрій Миколайович студент інституту економіки та управління.

ТКАЧ Альона Миколаївна студент інституту міжнародних відносин.

Отримали дипломи ІІІ ступеню:

ВИШЕНЬКО Станіслав Олександрович студент факультету інженерії.

КОШКІН Ігор Григорович студент факультету інженерії.

ЦЕЛІЩЕВ Євген Борисович студент факультету інформаційних технологій та електроніки

Міжнародні студентські олімпіади та конкурси

2016 рік.

В 2016 році українська делегація вперше брала участь у IX Міжнародній олімпіаді з хімії серед студентів. Україну в столиці Ірану представляв переможець Всеукраїнської олімпіади з хімії студент 3 курсу СНУ імені Володимира Даля Василь Смалій.

2017 рік.

На Х Міжнародній студентській олімпіаді з хімії у Ірані студент магістратури факультету інженерії СНУ ім. В.Даля Василь Смалій взяв участь у  команді від України. Ця команда  виборола четверте місце серед дев’яти команд з країн Європи, СНД, Близького Сходу.

 

В університеті працює 34 студентських гуртків, клубів та лабораторій, найбільш ефективні з них:

 • Клуб “Євроінтеграція”. Кафедра «Міжнародної економіки і туризму», наук. керівник доц. Дьяченко Ю. Ю.
 • “Школа юного банкіра”. Кафедра «Фінансів і банківської справи», наук. керівник доц. Тищенко О.І.
 • Юридична клініка «PRO BONO». Кафедра «Правознавство», наук. керівник доц. Капліна Г.А
 • Психологічний клуб «VITA». Кафедра «Психології та соціології», наук. керівник проф. Бохонкова Ю.О.
 • Клуб “Єдність” Кафедра «Педагогіки», наук. керівник доц. С.Ф. Рашидов
 • Науково-дослідна лабораторія з генерування ідей. Кафедра «Залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин », наук. керівник доц. Бойко Г.О.
 • Студентське наукове товариство «LOGISTIKE» Кафедра «Залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин», наук. керівник доц. Кічкіна О.І.
 • Гурток «Автоматизоване проектування верстатів у середовищі АРМ WiMachine» Кафедра «Машинобудування та прикладної механіки», наук. керівник проф. Кроль О.С.
 • Науково-дослідницька лабораторія “Проектування програмно-технічних засобів комп’ютерних систем”. Кафедра «Комп’ютерної інженерії» наук. керівник проф. Рязанцев О.І.
 • Науковий гурток «Новітні енерго- та ресурсозберігаючі хімічні технології». Кафедра «Хімічної інженерії та екології», наук. керівник проф. Глікін М.А.
 • Науковий гурток “Корозійно-механічні пошкодження обладнання хімічної промисловості”. Кафедра «Машинознавства та обладнання промислових підприємств», наук. керівник доц. Архіпов О.Г.