Науково-дослідна робота студентів є невід’ємною складовою діяльності університету, вона здійснюється з метою реалізації творчих здібностей та інтелектуального потенціалу студентів, а також сприяє вдосконаленню професійної підготовки, виявленню найбільш обдарованої молоді.

Студенти університету проводять науково-дослідні бази всіх структурних підрозділів університету в наступних формах:

  • науково-дослідна робота, об’єднана з навчальним процесом, де студентів ознайомлюють з останніми науковими досягненнями, вони закріплюють і поглиблюють навички роботи зі спеціальною науковою літературою;
  • участь у роботі наукових гуртків, клубів, де студенти освоюють теоретичні та практичні навички НДР, набувають практичні навички роботи за своєю спеціальністю;
  • участь у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах, де студенти набувають досвіду публічного виступу та дискутування, формують власні судження та обґрунтовані висновки, намагаються вирішити актуальні завдання з проблем науки і техніки, а також розширюють зв’язки в науковій роботі з іншими вишами.
  • публікація результатів досліджень у наукових виданнях;
  • винахідницька діяльність (студенти займаються розробкою і вдосконаленням різних технологій і пристроїв).

Статистичні данні з науко-дослідної роботи студентів за 2018-2020 роки

Показники

2018

2019

2020

Кількість студентів денної форми навчання, усього осіб у закладі вищої освіти/науковій установі

3497

2284

2881

Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДДКР, усього осіб, з них:

2098

1485

1874

– з оплатою із загального фонду бюджету

13

2

10

Кількість студентів – учасників Всеукраїнських та міжнародних конкурсів студентських НДР, з них:

17

42

34

– переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР

10

7

7

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього, з них:

113

138

127

– самостійно

16

36

18

Кількість отриманих патентів на об’єкти інтелектуальної власності за участю студенті

14

9

12

Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України

8

6

9

 

Студенти університету щорічно беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

Переможцями конкурсу у різних номінаціях за останні роки стали  наступні студенти.

2016 рік

Отримали дипломи ІІ ступеню:

ЦИГАНОК Анжеліка Олександрівна студент факультету гуманітарних наук, психології та педагогіки.

ЛЕЛЕКІНА Єва Олексіївна студент інституту міжнародних відносин.

Отримали дипломи ІІІ ступеню:

ДРИГІН Дмитро Сергійович студент факультету інженерії.

2017 рік

Отримали Дипломом І ступеню:

СУТКОВИЙ Андрій Миколайович студент інституту економіки та управління.

ТКАЧ Альона Миколаївна студент інституту міжнародних відносин.

Отримали дипломи ІІІ ступеню:

ВИШЕНЬКО Станіслав Олександрович студент факультету інженерії.

КОШКІН Ігор Григорович студент факультету інженерії.

ЦЕЛІЩЕВ Євген Борисович студент факультету інформаційних технологій та електроніки

2018 рік

Отримали диплом ІІ ступеню:

ГОЛОВІНА Юлія Олегівна студент інституту транспорту і логістики

КІЯХ Анна Андріївна інституту транспорту і логістики

Отримали диплом ІІІ ступеню:

МІШУКОВА Ганна Олександрівна студент інститут хімічних технологій

ПИЛИПЕЦЬ Євген Степанович студент факультету інженерії

СКУРІДІНА Тетяна Миколаївна студент інституту транспорту і логістики

ЛАПТІОНОВ Олександр Сергійович студент інституту транспорту і логістики

ГЛУЩЕНКО Микола Іванович  студент інституту транспорту і логістики

РУДЬ Ірина Олександрівна студент інституту транспорту і логістики

ШЕВЄЛЄВА Олеся Михайлівна студент інституту міжнародних відносин

ЄГОРОВА Ганна Володимирівна студент інституту транспорту і логістики

2019 рік

Отримали диплом ІІ ступеню:

ГАЛАГАН Іван Сергійович студент факультету інженерії

Отримали диплом ІІІ ступеню:

ПАНИЧОК Марина Юріївна студент інституту економіки та управління

МІШУКОВА Ганна Олександрівна, студент факультету інженерії

БОРОДЕНКО Марія Костянтинівна студент факультету інженерії

ГОЛУБ Євгеній Миколайович студент факультету інженерії

ХЛОПОВА Ельвіра Юріївна студент факультету інженерії

ГОЛОВІНА Юлія Андріївна студент інституту транспорту і логістики

АЛІЄВА Камелія Ейвазівна студент юридичного факультету

2020 рік

Отримали диплом І ступеню:

КОБЦЕВА Дарина Анатоліївна студенти інститут економіки та управління

 

Отримали диплом ІІ ступеню:

МАТЮК Данило Сергійович студент факультету інформаційних технологій та електроніки

МИШКО Олексій Євгенович студент факультету інформаційних технологій та електроніки

Отримали диплом ІІІ ступеню:

КОЖЕНКОВ Дмитро Юрійович студент факультету інженерії

БАШУН Ігор Олександрович студент  факультету інженерії

НОСУЛЬ Володимир Сергійович студент факультету інженерії

ГОЛОВІНА Юлія Олександрівна студент інституту транспорту і логістики

Писаренко Микола Володимирович студент інституту транспорту і логістики

ГРАФІК РОБОТИ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ (в зв’язку з пандемією графік роботи гуртків складається керівником гуртка)