Науково-дослідна робота студентів є невід’ємною складовою діяльності університету, вона здійснюється з метою реалізації творчих здібностей та інтелектуального потенціалу студентів, а також сприяє вдосконаленню професійної підготовки, виявленню найбільш обдарованої молоді.

Науково-дослідна робота студентів

Студенти університету проводять науково-дослідні бази всіх структурних підрозділів університету в наступних формах:

 • науково-дослідна робота, об’єднана з навчальним процесом, де студентів ознайомлюють з останніми науковими досягненнями, вони закріплюють і поглиблюють навички роботи зі спеціальною науковою літературою;
 • участь у роботі наукових гуртків, клубів, де студенти освоюють теоретичні та практичні навички НДР, набувають практичні навички роботи за своєю спеціальністю;
 • участь у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах, де студенти набувають досвіду публічного виступу та дискутування, формують власні судження та обґрунтовані висновки, намагаються вирішити актуальні завдання з проблем науки і техніки, а також розширюють зв’язки в науковій роботі з іншими вишами.
 • публікація результатів досліджень у наукових виданнях;
 • винахідницька діяльність (студенти займаються розробкою і вдосконаленням різних технологій і пристроїв).

ІНФОРМАЦІЯ про графік роботи студентських наукових підрозділів кафедри у весняному семестрі  2023/24 навчального року 

Показники

2018

2019

2020

Кількість студентів денної форми навчання, усього осіб у закладі вищої освіти/науковій установі

3497

2284

2881

Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДДКР, усього осіб, з них:

2098

1485

1874

– з оплатою із загального фонду бюджету

13

2

10

Кількість студентів – учасників Всеукраїнських та міжнародних конкурсів студентських НДР, з них:

17

42

34

– переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР

10

7

7

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього, з них:

113

138

127

– самостійно

16

36

18

Кількість отриманих патентів на об’єкти інтелектуальної власності за участю студенті

14

9

12

Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України

8

6

9

Студенти університету щорічно беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

Переможцями конкурсу у різних номінаціях за останні роки стали наступні студенти:

Отримали диплом І ступеню:

 • КОБЦЕВА Дарина Анатоліївна студенти інститут економіки та управління

Отримали диплом ІІ ступеню:

 • МАТЮК Данило Сергійович студент факультету інформаційних технологій та електроніки
 • МИШКО Олексій Євгенович студент факультету інформаційних технологій та електроніки

Отримали диплом ІІІ ступеню:

 • КОЖЕНКОВ Дмитро Юрійович студент факультету інженерії
 • БАШУН Ігор Олександрович студент  факультету інженерії
 • НОСУЛЬ Володимир Сергійович студент факультету інженерії
 • ГОЛОВІНА Юлія Олександрівна студент інституту транспорту і логістики
 • ПИСАРЕНКО Микола Володимирович студент інституту транспорту і логістики