Згідно до внутрішніх положень відповідність оцінок між 100-бальною шкалою, шкалою ЄКТС і національною шкалою є наступною:

100-бальна шкалаШкала ЄКТСНаціональна шкала
диференційовананедиференційована
90-100AВідмінноЗараховано
82-89BДобре
74-81C
64-73DЗадовільно
60-63E
35-59FXНезадовільноНе зараховано
0-34F