Перелік журналів (журнал категорії “Б”), включених в  Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії.

1. Вісник Східноукраїнського національного університету імені В. Даля

Перейти на сайт журналу

2. Науковий збірник: “Духовність особистості: методологія, теорія і практика”

Перейти на сайт збірника

3. Науковий збірник: “Актуальні проблеми права: теорія і практика”

Перейти на сайт збірника

4. Науковий збірник “Теоретичні та прикладні проблеми психології”

Перейти на сайт збірника

5. Науковий збірник “Часопис економічних реформ“

Перейти на сайт збірника

6. Наукові вісті Далівського університету (електронне видання)

Перейти на сайт збірника