We invite you to participate in scientific and practical conferences of Volodymyr Dahl East Ukrainian National University in 2022/2023 academic year


2021 рік

Збірка матеріалів ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної Інтернет-конференції «Мова і світ: мовознавчі, літературознавчі і перекладознавчі аспекти взаємодії»

Збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку місцевих громад”

2020 рік

Збірник тез ІII Міжнародної науково-практичної конференції “Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку місцевих громад”

2019 рік

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених «ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: проблеми і можливості досягнення в Україні та світі»

Збірник науково-практичних праць V молодіжного форуму «ІТ-ІДЕЯ 2019»

Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Конституційно-правові засади адміністративної реформи в Україні»

Збірник матеріалів ІII Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін: освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація»

Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін: освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація»

Збірник наукових праць та матеріалами X Міжнародної науково-практичної конференції «Духовно-культурне виховання особистості в умовах входження людства в епоху культури» Частина І

Збірник наукових праць pа матеріалами X Міжнародної науково-практичної конференції «Духовно-культурне виховання особистості в умовах входження людства в епоху культури» Частина ІI

Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології в науці та освіті»

2018 рік

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології в науці та освіті»

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції “Розвиток будівництва та житлово-комунального господарства в сучасних умовах”

Збірник наукових праць VІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Транспорт і логістика: проблеми та рішення»

ВІСНИК Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля № 2 (243) 2018 рік (в рамках VІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Транспорт і логістика: проблеми та рішення»)

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Глобалізація наукового і освітнього простору. Інновації транспорту. Проблеми, досвід, перспективи»

Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ: ТРАДИЦІЇ, МОДЕЛІ, ПЕРСПЕКТИВИ”

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції науковців, юристів-практиків, молодих вчених, аспірантів, студентів. «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід»

Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку місцевих громад”

Матеріали IV Всеукраїнської науково-пракичної конференції «Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів»

2017 рік

ДУХОВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: методологія, теорія і практика. Збірник наукових праць Випуск 3 (78) (За матеріалами VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Формування духовної безпеки особистості в умовах сьогодення: виклики і проблеми» (24 травня 2017 року, м. Київ), частина 1)

ДУХОВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: методологія, теорія і практика. Збірник наукових праць Випуск 4 (78) (За матеріалами VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Формування духовної безпеки особистості в умовах сьогодення: виклики і проблеми» (24 травня 2017 року, м. Київ), частина 2)