Print

Науково-дослідна робота студентів

Науково-дослідна робота студентів є невід’ємною складовою діяльності університету, вона здійснюється з метою реалізації творчих здібностей та інтелектуального потенціалу студентів, а також сприяє вдосконаленню професійної підготовки, виявленню найбільш обдарованої молоді.

Студенти університету проводять науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи на базі всіх структурних підрозділів університету в наступних формах:

 

 • науково-дослідна робота, об’єднана з навчальним процесом, де студентів ознайомлюють з останніми науковими досягненнями, вони закріплюють і поглиблюють навички роботи зі спеціальною науковою літературою;
 • участь у роботі наукових гуртків, клубів, де студенти освоюють теоретичні та практичні навички НДР, набувають практичні навички роботи за своєю спеціальністю;
 • участь у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах, де студенти набувають досвіду публічного виступу та дискутування, формують власні судження та обґрунтовані висновки, намагаються вирішити актуальні завдання з проблем науки і техніки, а також розширюють зв’язки в науковій роботі з іншими вишами.
 • публікація результатів досліджень у наукових виданнях;
 • винахідницька діяльність (студенти займаються розробкою і вдосконаленням різних технологій і пристроїв).

 

У різних формах НДРС протягом 2014 року брали участь 1220 студентів.

За 2014 рік студентами опубліковано 1192 друковані праці, з них самостійно – 385, у співавторстві – 807 публікацій.

Разом зі студентами університету подано 20 заявок на об’єкти інтелектуальної власності та отримано 28 патентів.

На високому рівні у 2014 році було проведено 20 наукових конференцій студентів, аспірантів та молодих вчених, з них 7 міжнародних, 11 всеукраїнських та 2 регіональні.

Студентами університету на Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт у 2014 році було подано 55 робіт. Переможцями конкурсу у різних номінаціях стали наступні студенти.

Отримали Дипломом І ступеню:

 • МЕЛКУМЯН Ігор Альбертович. Інститут економіки і управління.

 

Отримали дипломи ІІ ступеню:

 • ЦИМБАЛЮК Наталя Миколаївна. Інститут хімічних технологій.
 • АВЄРКІНА Катерина Олександрівна. Технологічний інститут
 • ЛІТВІНЕНКО Максим Михайлович. Інститут транспорту і логістики.
 • ПЕРВУШИН Дмитро Володимирович. Інститут транспорту і логістики.
 • КАРА Сергій Віталійович. Інститут транспорту і логістики.
 • УВАРОВА Ганна Валеріївна. Інститут економіки і управління.
 • БУДНИК Анна Юріївна. Інститут економіки і управління.
 • ЛЕБЕДЄВА Ганна Олександрівна. Навчально-науковий інститут праці та соціальних технологій

 

Отримали дипломи ІІІ ступеню:

 • ЗУБЕНКО Надія Олександрівна. Інститут хімічних технологій.
 • ЧЕПЕЛЬ Таїсія Леонідівна. Технологічний інститут
 • НЕЧИСТЯК Катерина Юріївна. Технологічний інститут
 • МІЩЕНКО Сергій Іванович, БУЛИГІН Микита Сергійович. Факультет машинознавства та електромеханіки.
 • КАРТАШОВ Олександр Миколайович. Факультет машинознавства та електромеханіки.
 • КУПРІЯНОВА Юлія Сергіївна. Факультет машинознавства та електромеханіки.
 • БОРИСОВА Юлія Станіславівна. Інститут економіки і управління.
 • СЕРНЕЦЬКА Яна Олександрівна,ТАРАНІК Анастасія Миколаївна. Факультет машинознавства та електромеханіки.

 

В університеті працює 45 студентських гуртків, клубів та лабораторій, найбільш ефективні з них:

 • Клуб “Євроінтеграція”. Кафедра «Міжнародна економіка», наук. керівник доц. Дьяченко Ю. Ю.
 • “Школа юного банкіра”. Кафедра «Банківська справа», наук. керівник доц. Тищенко О.І.
 • Студентський клуб «Політика: ХХІ століття». Кафедра «Політологія та міжнародні відносини», наук. керівник ст. викл. Ірха К. О
 • Юридична клініка «PRO BONO». Кафедра «Правознавство», наук. керівник доц. Капліна Г.А
 • Психологічний клуб «VITA». Кафедра «Психологія», наук. керівник проф. Бохонкова Ю.О.
 • Клуб “Єдність” Кафедра педагогіки, наук. керівник доц. С.Ф. Рашидов
 • НДЦ “Фенікс” Кафедра «Економічна кібернетика», наук. керівник проф. Рамазанов С.К.
 • Науково-дослідна лабораторія з генерування ідей. Кафедра «Підйомно-транспортна техніка», наук. керівник доц. Бойко Г.О.
 • Студентське наукове товариство «LOGISTIKE» Кафедра «Транспортні системи», наук. керівник доц. Кічкіна О.І.
 • Гурток «Автоматизоване проектування верстатів у середовищі АРМ WiMachine» Кафедра «Машинобудування, верстати та інструменти», наук. керівник проф. Кроль О.С.
 • Науково-дослідницька лабораторія “Проектування програмно-технічних засобів комп’ютерних систем”. Технологічний інститут, наук. керівник проф. Рязанцев О.І.
 • Науковий гурток «Новітні енерго- та ресурсозберігаючі хімічні технології». Технологічний інститут, наук. керівник проф. Глікін М.А.
 • Науковий гурток “Корозійно-механічні пошкодження обладнання хімічної промисловості”. Технологічний інститут, наук. керівник доц. Архіпов О.Г.