Конференції та семінари

Запрошуємо до участі у науково-практичних конференціях Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля у 2017 році.

 

XIІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства»

XХ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕХНОЛОГІЯ-2017»

X МІЖНАРОДНА НАУКОВА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ГУМАНІТАРНИЙ ПРОСТІР НАУКИ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

II ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «ТЕХНІЧНІ НАУКИ В УКРАЇНІ: ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ»

Всеукраїнська науково-практична конференція аспірантів, студентів, молодих науковців «Молодь і наука: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку права в Україні»

Міжнародна науково-практична конференція «Університетська наука. Проблеми міжнародної інтеграції»

І Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін: освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація»

Сайт форуму ІТ-Ідея idea.turion.info

Сайт міжнародної конференції TACSIT tacsit.turion.info