Конференції та семінари

Запрошуємо до участі у науково-практичних конференціях Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля у 2016 році.

 

Міжнародна науково-практична конференція «Університетська наука. Проблеми європейської інтеграції»

 

Конференція «Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика»

 

VI МІЖНАРОДНА НАУКОВА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ГУМАНІТАРНИЙ ПРОСТІР НАУКИ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ»

Шановні колеги! 

Здійснюється прийом матеріалів для публікації в рамках 6-ої Міжнародної науково-практичної конференції (25 жовтня 2016 р.)

Формат видання: видається в електронному (у форматі PDF) та друкованому вигляді (додаткова послуга) формату A4

Робочі мови конференції: англійська, французька, російська, українська, білоруська, молдавська, грузинська, вірменська, азербайджанська, казахська, узбецька, таджицька, туркменська, киргизька.

Дата проведення: 25 жовтня 2016 року; подання матеріалів: до 25 жовтня 2016 року.

Умови публікації:

Щоб опублікувати статтю в нашому збірнику, Вам необхідно: 

1. Оформити статтю та анкету учасника у суворій відповідності з вимогами та надіслати до 25 жовтня включно humanitarica@gmail.com наступні матеріали: 

а) статтю, оформлену відповідно до вимог і зразком; 

б) анкету на кожного автора, оформлену за зразком; 

в) відскановану (сфотографовану) квитанцію. 

3. Назвати файли прізвища (наприклад: Петров стаття, Петров анкета, Петров квитанція). В темі листа вкажіть «Стаття для збірника». 

4. При отриманні матеріалів, Оргкомітет протягом 2 днів направляє на адресу автора листа з підтвердженням отримання матеріалів та детальною інструкцією для оплати організаційного внеску (реквізити для оплати).

Автори, які не отримали підтвердження протягом 2-х днів можуть зв'язатися з нами по телефону:

+38 050 0440 342

Публікація статей буде здійснюватися тільки після оплати публікації. Обов'язково надсилайте електронною поштою скан-копію (фотографію) документа, що підтверджує оплату! 

Вартість публікації становить 60 грн. за кожну статтю 
(для іноземних учасників 7$ за кожну статтю).

Кожен автор отримує сертифікат учасника конференції.

VII МІЖНАРОДНА НАУКОВА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ГУМАНІТАРНИЙ ПРОСТІР НАУКИ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

VIII МІЖНАРОДНА НАУКОВА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ГУМАНІТАРНИЙ ПРОСТІР НАУКИ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Всеукраїнська науково-практична конференція “Електронні апарати та системи. Проблеми створення. Перспективи розвитку”

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції Електронні апарати та системи. Проблеми створення. Перспективи розвитку, яка відбудеться 3 4 листопада 2016р. на кафедрі електронних апаратів Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля.

           Планується робота за напрямками:                                                  

1. Побудова та особливості електронних апаратів та систем.

2. Мережеві технології та розподілені структури.

3. Метрологія і технологічні вимірювання.

4. Системи підтримки прийняття рішень

5. Інформаційні технології в освіті.

           Робота конференції проводиться в дистанційному режимі         

до 24.10.16 — прийом заявок на участь у конференції та матеріалів;

до 1.11.16— систематизація матеріалів;

з 7.11.16 — доступ до матеріалів за адресою сайту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

           Участь в конференції :                                                                          

Для  участі  в  конференції  необхідно  надіслати  в оргкомітет до 24 жовтня матеріали:

 • заявку учасника в паперовому виді згідно форми, що додається (з зазначенням напрямку);
 • тези доповіді в паперовому вигляді, оформлені за нижче зазначеними вимогами;
 • тези доповіді та заявку учасника (окремим файлом) надіслати на електронну адресу irina_tunder@meta.ua
 • за матеріалами конференції буде надруковано збірник тез доповідей. Орієнтовна вартість одного екземпляру збірника 60 грн.  Бажаючі отримати збірник, повинні вказати це в заявці. Точна вартість збірника та реквізити на оплату будуть вказані додатково. 

           Вимоги до оформлення тез доповіді :                                                 

Тези доповіді, підготовлені однієї з мов конференції (українською, російською, англійською), повинні містить мету та завдання досліджень, методики їх проведення, значимість отриманих результатів.

До друку приймаються тези доповідей обсягом 1-3 повні сторінки формату А5 (148х210 мм) набрані в редакторі Word версії не нижче 97. Шрифт Times New Roman 10 пт. Міжрядковий інтервал – одинарний. Абзац 1,25. Поля дзеркальні: верхнє — 2,0 см, нижнє — 1,5 см, внутрішнє 2,0 см, зовнішнє – 1,6 см. Формули набрати у редакторі Microsoft Equation. Рисунки (чорно-білі у градаціях сірого кольору, книжкова орієнтація).

           Порядок розміщення матеріалу:

 • НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ (великими буквами, шрифт жирний, по центру);
 • наступний рядок – науковий ступінь, прізвище та ініціали  авторів (по центру);
 • наступний рядок – повна назва навчального закладу  або організації (по центру);
 • наступний рядок – з абзацу друкується текст тез доповіді;
 • після тексту тез доповіді – література (при необхідності).

Зразок тез доповіді:

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ РОБОТОВ
ст. гр. РЕА – 11дм Литовченко А.О., д.т.н., проф. Смолий В.М.

ВНУ им. В. Даля

Целью работы является исследование и анализ систем технического зрения роботов.

С целью классификации методов и подходов, используемых в системах технического зрения, зрение разбито на три основных подкласса: зрение низкого, среднего и высокого уровней. Системы технического зрения низкого уровня предназначены для обработки информации с  датчиков очувствления [1].

Литература

1. Senior Design Projects | College of Engineering & Applied Science | University of Colorado at Boulder – engineering.colorado.edu / prospective / Senior_Design.htm. Engineering.colorado.edu (30 квітня 2008). Статичний – www.webcitation.org/61BLKX4Gi з першоджерела 24 серпня 2011.

Адреса оргкомітету:

93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,  вул. Донецька, 43, Кафедра електронних апаратів (кімната 315, 316), Східноукраїнського національного університету  ім. Володимира Даля.

Телефон для довідок: (06452)29023, (050)5720042

Секретар оргкомітету: Тюндер Ірина Сергіївна

E-mail: irina_tunder@meta.ua

 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА

на участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції

Електронні апарати та системи. Проблеми створення. Перспективи розвитку

 

Прізвище, ім’я та по батькові____________________________________

 

Вкажіть (потрібне відзначити):

 • студент                                                                              
 • аспірант                                                             
 • здобувач                                                             
 • науковий співробітник                                    
 • інше_____________________________________

 

Навчальний заклад (організація) _______________________________________________________________

 

Службова адреса:_______________________________________________

 

Домашня адреса:________________________________________________

тел.:________________

 

Інформаційні канали зв’язку:

Тел.:____________          факс_______________

E-mail__________________________________

 

Назва доповіді:__________________________________________________

 

Секція:_________________________________________________________

 

Потрібна кількість екземплярів збірника тез ________________

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗВИТОК БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ»

Шановні колеги запрошуємо Вас

до участі у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Розвиток будівництва та житлово-комунального господарства в сучасних умовах», яка відбудеться 23 березня 2017 року в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля.

Мета конференції – формування перспективних науково-технічних і технологічних розробок і інноваційних проектів у сфері будівництва та житлово-комунального господарства, підвищення рівня наукового інформаційного обміну та підготовки наукових кадрів.

Програмний комітет

Голова – Дьомін М.М. – д.арх., проф., народний архітектор України, зав. кафедри міського будівництва КНУБА

Гук В.І. – д.т.н., проф., зав. кафедри містобудування та урбаністики ХНУБА

Іванченко Г.М. – д.т.н., проф., декан будівельного факультету КНУБА

Казаков В.В. – міський голова м. Сєевєродонецьк

Квас В.Н. – директор департаменту комунальної власності, земельних та майнових відносин Луганської  облдержадміністрації

Мамедов А.М. – к.т.н., доц., зав. кафедри міського господарства КНУБА

Панаіт Б.В. – заслужений будівельник України, директор ТОВ «Промхіммонтаж» (м.Сєвєродонецьк)

Поркуян С.Л. – заслужений будівельник України, генеральний директор холдінгової компанії «МЖК Мрія»

Потапенко Е.В. – д.х.н., проректор з наукової роботи СНУ ім. В.Даля

Радкевич А.В. – д.т.н., проф., зав. кафедри будівельного виробництва та геології ДНУЗТ ім. В.Лазаряна (м.Дніпро)

Соколенко В.М. – к.т.н., доц., декан будівельного факультету Донбаського державного технічного університету ДонДТУ

Татарченко Г.О. – д.т.н., проф., зав. кафедри міського будівництва та господарства СНУ ім. В.Даля

 

 

Планується робота за напрямами:

1. Міське будівництво та житлово-комунальне господарство

2.Технології та організація будівництва

3. Будівельні матеріали та вироби

4. Інтеграція планів в підготовці фахівців з будівництва та житлово-комунального господарства в сучасних умовах

5. Будівельні машини

6. Містобудування та територіальне планування

 

Плата за публікацію тез доповіді в збірнику не стягується. Матеріали конференції (програма, ел. варіант збірника тез та ін.) будуть розміщені на сайтах університетського репозитарію СНУ ім. В. Даля

  

Вимоги до оформлення тез доповіді

Тези доповіді повинні містити викладення мети дослідження, основні результати та їх значущість.

Приймаються тези доповідей обсягом 1-2 повні сторінки формату А4. Шрифт Тіmes New Roman 13 пт. Міжрядковий інтервал 1. Абзац – 1 см. Поля: верхнє – 1,0 см, нижнє – 1,5 см, ліве – 2,0 см, праве – 1,0 см. Формули набрати у редакторі Місrosoft Equation. Рисунки (чорно-білі у градаціях сірого кольору) додатково подати окремими файлами у форматах: bmp. aбо jpg.

 

Порядок розміщення матеріалу:

 • НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ (великими буквами, шрифт жирний, по центру, 13 пунктів);
 • наступний рядок – прізвище та ініціали авторів;
 • наступний рядок – повна назва навчального закладу  або організації (по центру);
 • наступний рядок – з абзацу друкується текст тез доповіді;
 • після тексту тез доповіді – література (при необхідності).

 

За підсумками конференції будуть опубліковані статті в журналі 

«Наукові вісті Далівського університету» у форматі електронного фахового видання. Видання розміщується на сайті Національної бібліотеки України   імені В. І. Вернадського http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Nvdu/index.html

 

Вимоги до оформлення статті

УДК

Автор (прізвище, ініціали)

Назва статі

Анотація на мові статті (не менш 500 знаків з пробілами)

Ключові слова на мові статті (5 – 7 слів)

Текст статті з розділами  згідно з ДАКом

Текст статті 10 кгл через 1 інт.,шрифт Times New Roman.

Об'єм основного тексту статті (без анотації та списку літератури) повинен бути не менше 8 000 і не більше 25 000 знаків з пробілами.

 Поля: праве, ліве, верхнє, нижнє – 20 мм.

 

Розмір файлу статті не повинен бути більше 2 Mb.

 Література (відповідно до ДСТУ 7.1:2006) – пристатейний  список літератури повинен мати дублікат романського алфавіту, тобто мати – транслітерацію латиницею!

 

Анотації на двох мовах в кінці статті (крім мови статті).

Ключові слова на двох мовах в кінці статті.

Відомості про авторів.

Розмір файлу статті не повинен бути більше 2 Mb.

 

Формули повинні бути набрані в редакторі формул (сканування не допускається).

 Рукописи статей, що будуть направлятися до журналу, повинні бути набрані у текстовому редакторі Mіcrosoft Word (файл повинний мати розширення *.doc або *.rtf).

Для участі в конференції необхідно направити в оргкомітет до 23 лютого 2017 року електронну версію заявки учасника та тез доповіді (в імені файлу вказати номер секції та прізвище автора, для прикладу: 2Тezu_IVANOV) за адресою:  budivelnik_caf@ukr.net

 

Організаційний комітет

Татарченко Г.О. – голова

Білошицька Н.І. – відповідальний секретар

Бойко Г.О.

Кузьменко С.В.

Соколенко В.М.

Уваров П.Є.

 

Секретаріат:

Григор’єва А.Г.

Дісковська Т.А.

Зеленко О.В.

Шпарбер М.Є.

 

Контактні телефони:

Доц. кафедри міського будівництва та господарства Білошицька Наталія Іванівна

 

 +38 066 627 9753

 +38 095 227 2762

 +38 073 470 4391

 

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

Кафедра управління проектами та прикладної статистики

Кафедра оподаткування і соціальної економіки

Кафедра фінансів

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Кафедра економіки підприємства

Кафедра туризму та готельного господарства

Кафедра маркетингу

Кафедра банківської справи

 

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра кібернетики та комп’ютерних систем

Кафедра системної інженерії

Кафедра технологій комп’ютеризованого машинобудування

Кафедра графічного та комп’ютерного моделювання

 

ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ ТА ЛОГІСТИКИ

Кафедра транспортних систем

Кафедра залізничного транспорту

Кафедра логістичного управління та безпеки руху на транспорті

Кафедра автоніки та управління на транспорті

Кафедра міського будівництва та господарства

Кафедра охорони праці і безпеки життєдіяльності

 

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ І ПСИХОЛОГІЇ

Кафедра філософії культури і культурології

Кафедра соціальної та практичної психології

Кафедра психології

 

ІНСТИТУТ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Кафедра правознавства

Кафедра всесвітньої історії та історії України та кафедри конституційного права та архівознавства

 

МІЖНАРОДНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра іноземних мов

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра політології та міжнародних відносин

Кафедра соціології

Кафедра журналістики

Кафедра менеджменту соціального забезпечення

 

ФАКУЛЬТЕТ МАШИНОЗНАВСТВА І ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

Кафедра двигунів внутрішнього згоряння і машинознавства

Кафедра легкої і харчової промисловості

Кафедра гідрогазодинаміки

Кафедра метрології та приладів

Кафедра машинобудування, верстатів та інструментів

Кафедра підйомно-транспортної техніки

Кафедра ливарного виробництва та зварювання

 

ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра практики іноземних мов

Кафедра теорії та практики перекладу германських та романських мов

Кафедра української мови та літератури

 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ (м. Сєвєродонецьк)

МІЖКАФЕДРАЛЬНА СЕКЦІЯ

кафедра технологій органічних речовин, палива й полімерів

кафедра технологій неорганічних речовин та екології

кафедра загальної та фізічної хімії

Кафедра математики, інформатики та фізики

Кафедра електронних апаратів