Print

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ

Декан – к.т.н., доцент Кудрявцев Сергій Олександрович

Контакти: тел. +380995180315; е-mail: sergeykudryavtsevsnu@gmail.com, dekanat.xi@gmail.com

Заступник директора навчально-методичної та виховної роботи – к.т.н., доцент Тарасов Вадим Юрійович

Контакти: тел. +380509045549

Заступник декана з навчально-виховної роботи – Нікітченко Інна Вікторівна

Контакти: тел. +380990448571

Наша електронна пошта

е-mail: fxi@snu.edu.ua

Секретаріат директорату:

Єрохіна Тетяна Миколаївна – секретар,

Контакти: тел. 06452 2-90-14

Мандриченко Олена Іванівна – спеціаліст

Контакти: тел. 06452 2-90-14

Наше розташування:

ауд. № 210, вул. Донецька, б. 43, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

КАФЕДРА МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ

Наша електронна пошта

mpm.snu.edu@gmail.com, mpm@snu.edu.ua

Завідувач кафедри – д.т.н., професор Соколов Володимир Ілліч

Контакти: т. +38 (050) 8115265, е-mail: sokolov.snu.edu@gmail.com, sokolov@snu.edu.ua

Наше розташування

ауд. № 204, вул. Донецька, 41, м. Сєвєродонецьк, Луганська обл., 93400, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра машинобудування та прикладної механіки – одна із найстаріших  кафедр університету – готує фахівців в галузі проектування й розрахунку верстатів та машинобудівного обладнання, розробки технологій машинобудування та методів й інструментальних засобів обробки деталей машин. Випускники кафедри відрізняються підвищеною фундаментальною підготовкою, поглибленим знанням систем CAD, CAM, CAE.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за 1, 2 рівнями освітньої діяльності, 3 рівнем освітньо-наукової діяльності за спеціальностями:

131 «Прикладна механіка» із спеціалізаціями:

 • Металорізальні верстати та системи
 • Інструментальне виробництво
 • Технології машинобудування

133 «Галузеве машинобудування» із спеціалізаціями:

 • Металорізальні верстати та системи
 • Інструментальне виробництво
 • Обладнання електронної промисловості
 • Обладнання біотехнологічних та фармацевтичних виробництв

Історія кафедри

Кафедра машинобудування та прикладної механіки утворена в 1963 році наказом Міністра колишньої УРСР (тоді кафедра різання металів і металорізальних верстатів), остання назва кафедрі присвоєна наказом ректора СНУ ім. В. Даля від 27 квітня 2016 року № 69/01.

Перший завідувач кафедри доктор технічних наук, професор Могильний Микола Іванович. У різні роки кафедру очолювали кандидат технічних наук, доцент Кисельов В’ячеслав Миколайович (1974 – 1985 рр.), кандидат технічних наук, доцент Хмеловський Геннадій Львович (1985 – 1990 рр.), доктор технічних наук, професор Зарубицький Євген Ульянович (1990 – 2000 рр.), доктор технічних наук, професор Покінтелиця Микола Іванович (2000 – 2009 рр). З 2009 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор Соколов Володимир Ілліч.

Серед випускників та студентів кафедри представники багатьох країн світу, зокрема, Болгарії, Куби, Польщі, Німеччини, Росії, Білорусії, Туркменістану, Іраку, Лівії, Еритреї, Нігерії, Індії, Кувейту, Йорданії і ін.

Основні дисципліни які викладає кафедра:

теоретична механіка; теорія машин і механізмів; технологія машинобудування; теоретичні основи теплотехніки; гідравліка, гідромашини та гідропневмопривід; основи 3-D моделювання; теорія різання; різальний інструмент; теорія автоматичного управління металорізальними системами (технологічними системами); металорізальні верстати та системи;  інструментальне виробництво; основи мехатроніки; технологія верстатобудування; інженерія поверхні; теорія формоутворення спеціальних поверхонь та ін.

Інформація про очільника кафедри

Соколов Володимир Ілліч народився 7 вересня 1962 року в селищі Ольхове Станично-Луганського району Луганської області. З 1969 по 1979 рік навчався в середній школі № 2 м. Луганська.

В 1979 році вступив до Ворошиловградського машинобудівного інституту, а в 1984 році закінчив його з відзнакою по спеціальності «Гідравлічні машини та засоби автоматики» та здобув кваліфікацію інженера-механіка. Після закінчення інституту працював на Луганському верстатобудівельному заводі.

В 1986 році переведений на роботу до Луганського машинобудівного інституту. В 1991 році захистив кандидатську дисертацію в Московському державному технічному університеті ім. Н.Е. Баумана. В 2001 році захистив докторську дисертацію в Донбаській національній академії будівництва та архітектури. В 2002 Соколову В.І. році присвоєно вчене звання професора.

В 2002 році переведений на роботу до Луганської обласної державної адміністрації, де працював начальником відділу науки. За організаційну роботу в науково-технічній та інноваційній діяльності, у сфері трансферу технологій та захисту інтелектуальної власності відзначений нагородами Міністерства освіти і науки України та Президії Національній академії наук України.

В 2005 році переведений до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. З 2005 по 2016 роки займав посади декана механічного факультету, директора інститут прикладної механіки та матеріалознавства, декана факультету машинобудування та електричної інженерії. За сумісництвом очолював кафедру машинобудування, верстатів та інструментів, був членом експертної комісії з механіки і транспорту при Державній акредитаційній комісії. З 2016 року завідуючий кафедрою машинобудування та прикладної механіки.

Соколов В.І. автор понад 250 наукових та науково-методичних праць, у тому числі: Гідравліка та гідропневмоприводи: навчальний посібник. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2008. – 320 с.; Аерогідромеханіка: навчальний посібник. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2009. – 516 с.; Проектування металорізальних верстатів в середовищі АРМ WinMachine: підручник. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2011. – 388 с.

Викладачі кафедри

Соколов Володимир Ілліч

– посада:      завідувач кафедри

– вчене звання:      професор

– науковий ступінь:        доктор технічних наук

– стаж роботи:       33 роки

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): автоматизація процесів керування, гідроприводи та гідропневмоавтоматика, гідрогазодинаміка.

– публікації (загальна кількість):     275 публікацій

– контактна інформація: sokolov.snu.edu@gmail.com

Єпіфанова Ольга Вікторівна

– посада:      доцент

– вчене звання:      доцент

– науковий ступінь:        кандидат технічних наук

– стаж роботи:       18 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень)  гідравлічні та пневматичні машини, аерогідромеханіка.

– публікації (загальна кількість):     80 публікацій

– контактна інформація: yepifanova@i.ua

Кроль Олег Соломонович

– посада:      професор

– вчене звання:      доцент

– науковий ступінь:        кандидат технічних наук

– стаж роботи:       42 роки

– наукова діяльність  (напрями наукових досліджень):  раціональний вибір та моделювання верстатних систем механообробки. використання інтегрованих САПР у задачах параметричного та 3d-моделювання металорізальних верстатів з ЧПК та обробних центрів.

– публікації (загальна кількість):     173 публікації

– контактна інформація: krolos.snu.edu@gmail.com

Логунов Микола Петрович

– посада:      доцент

– вчене звання:      доцент

– науковий ступінь:        кандидат технічних наук

– стаж роботи:       41 рік

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень):  обладнання електронної промисловості, моделювання процесів та обладнання

– публікації (загальна кількість):   70 публікацій

– контактна інформація: logunov12@ukr.net

Логунов Олександр Миколайович

– посада:      доцент

– науковий ступінь:        кандидат технічних наук

– стаж роботи:       11 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень):  інформаційні технології

– публікації (загальна кількість):     30 публікацій

– контактна інформація: logunov@ukr.net

Мелконов Григорій Леонідович

– посада:      доцент

– вчене звання:      доцент

– науковий ступінь:        кандидат технічних наук

– стаж роботи:       6 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): особливості обробки чашечними різцями нежорстких валів

– публікації (загальна кількість):   38 публікацій

– контактна інформація: g.melkonov78@gmail.com

Міцик Андрій Володимирович

– посада:      доцент

– вчене звання:      доцент

– науковий ступінь:        кандидат технічних наук

– стаж роботи:       10 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): розвиток наукових основ підвищення ефективності оздоблювально-зачищувальної обробки вільними абразивами. створення нових мультіенергетіческіх технологій і модульних верстатів динамічної дії.

– публікації (загальна кількість):     95 публікацій

– контактна інформація: an.mitsyk@gmail.com

Ніколаєнко Анна Павлівна

– посада:      доцент

– вчене звання:      доцент

– науковий ступінь:        кандидат технічних наук

– стаж роботи:       8,5 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): вібраційна обробка

– публікації (загальна кількість):     45 публікацій

– контактна інформація: apnikolaienko@gmail.com

Романченко Олексій Володимирович

– посада:      доцент

– вчене звання:      доцент

– науковий ступінь:        кандидат технічних наук

– стаж роботи:       6,5 років

– наукова діяльність: (напрями наукових досліджень) оздоблювальна обробка

– публікації (загальна кількість):     40 публікацій

– контактна інформація: alexvromanchenko@gmail.com

Харламов Юрій Олександрович

– посада:      професор

– вчене звання:      професор

– науковий ступінь:        доктор технічних наук

– стаж роботи:       46 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): інженерія поверхні; технологія машинобудування; триботехніка і надійність машин

– публікації (загальна кількість):     560 публікацій

– контактна інформація: yuriy.kharlamov@gmail.com

Черніков Микола Григорович

– посада:      доцент

– вчене звання:      доцент

– науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

– стаж роботи:       35 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): дослідження в галузі електронної промисловості, електронна спектроскопія в надвисокому вакуумі, фізична електроніка.

– публікації (загальна кількість):     67 публікацій

– контактна інформація: chernikov_n_g@ukr.net

Чернікова Ірина Дем’янівна

– посада:      старший викладач

– вчене звання:      –

– науковий ступінь:        –

– стаж роботи:       3 роки

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень):       дослідження в галузі електронної промисловості, електронна спектроскопія в надвисокому вакуумі, фізична електроніка.

– публікації (загальна кількість):     21 публікація

– контактна інформація: chernikova_i_d@ukr.net

Браславська Олена Вікторівна

– посада – старший викладач

– стаж роботи (років) – 17

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності господарської діяльності підприємств. Економічне управління розвитком потенціалу підприємств хімічної промисловості..

– публікації (загальна кількість) – 29

– контактна інформація – bras.snu.edu@gmail.com

Наукова робота

Основні напрями наукової діяльності кафедри:

 • Оптимізація верстатних систем із застосуванням інтегрованих САПР
 • Удосконалення автоматичних приводів спеціального технологічного обладнання
 • Підвищення ефективності процесів віброобробки та розробка нових технологій обробки матеріалів в машинобудуванні

КАФЕДРА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Наша електронна пошта

ei@snu.edu.ua, kaf_metrology_instruments@ukr.net

Завідувач кафедри – д.т.н., професор Шведчикова Ірина Олексіївна 

Контакти: тел. +380509712574, е-mail: ishved@i.ua

Наше розташування

ауд. № 211а, вул. Донецька, 41, м. Сєвєродонецьк, 93400, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавр і магістр за очною та заочною (дистанційною) формами навчання за спеціальностями: 

141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» із спеціалізаціями:
•    Електричні машини і апарати.
•    Електротехнічні системи електроспоживання.

152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» із спеціалізаціями:
•    Метрологія та вимірювальна техніка.
•    Медичні прилади і системи.
•    Прилади і системи неруйнівного контролю.

Фінансування: бюджетне, контрактне.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра електричної інженерії створена на базі кафедр електромеханіки, метрології та приладів. Кафедра готує спеціалістів: 

 • з розробки, виробництва та експлуатації електричних машин та апаратів загального і спеціального призначення; 
 • з розробки та експлуатації систем передачі і споживання електроенергії з застосуванням сучасних ресурсоенергозбережних технологій; 
 • з розробки та обслуговування сучасних приладiв i систем неруйнівного контролю, дiагностичних комплексiв медичного призначення;
 • в сфері метрології, стандартизації, сертифікації.

Високий рівень підготовки фахівців забезпечує професорсько-викладацький колектив кафедри, в складі двох професорів і докторів наук та дев’яти доцентів, кандидатів технічних наук.

Формування кадрового складу кафедри проводиться також за рахунок залучення кращих власних випускників: магістрів та аспірантів.

Історія кафедри

До складу кафедри електричної інженерії згідно з наказами ректора № 160/02 від 21.10.2015 року та № 69/01 від 27.04.2016 року увійшли кафедри електромеханіки, метрології та приладів. Кожна з цих кафедр має свою багаторічну історію. Однією із найстаріших в університеті є кафедра електромеханіки. У 1964 році вперше було прийнято студентів на спеціальність «Електричні машини і апарати». 12 травня 1967 року створено кафедру «Електричні машини» (з 2000 року – кафедра електромеханіки). Її засновником був чудовий учений і лектор кандидат технічних наук, доцент Й.А. Дидоренко, який завідував кафедрою до 1970 року. Перший випуск інженерів-електромеханіків (27 спеціалістів) відбувся у 1969 році. В різні роки кафедру очолювали відомі учені, які внесли значний вклад у її розвиток. Кафедру метрології створено в 2007 році шляхом розділення кафедри залізничного транспорту, яка, в свою чергу, була створена ще у Ворошиловградському машинобудівному інституті в 1962  році. Перший набір студентів зі спеціальності «Метрологія та вимірювальна техніка»  був здійснений у 1998 році. Кафедру «Прилади» було створено у 2000 році з випускними спеціальностями «Прилади і системи неруйнівного контролю» і «Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи». У 2007 році на кафедрі відкрито спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських дисертацій.

В сучасних умовах діяльності університету викладачі кафедри електричної інженерії вважають себе спадкоємцями традицій та цінностей кафедр з багаторічною історією, роблять все від них залежне, як для підвищення свого професійного рівня, так і для збереження та примноження наукового потенціалу кафедри. 

До основних дисциплін, що вивчаються студентами кафедри, відносяться:

електричні машини, теорія електроприводу, теорія автоматичного керування, теоретичні основи електротехніки, моделювання електромеханічних систем, електричні системи та мережі, техніка високих напруг, організація, планування та проведення експерименту, винахідницька діяльність, міжнародна система технічної термінології, системне проектування електромеханічних пристроїв, технологія виробництва електротехнічного обладнання, електропостачання промислових комплексів і міст, диспетчеризація і телемеханізація систем електропостачання, спеціальні питання теорії електричних машин та апаратів, основи теорії структур електромеханічних систем; нормування і контроль показників надійності промислової продукції, передача і обробка інформації, метрологічне забезпечення якості продукції, сертифікація продукції та послуг, новітні матеріали та інноваційні технології у приладобудуванні, телевізійні інформаційно-вимірювальні технології, міжнародна стандартизація.

Інформація про очільника кафедри

Завідувач кафедри – Шведчикова Ірина Олексіївна, доктор технічних наук, професор.

Закінчила у 1983 р. Ворошиловградський машинобудівний інститут за спеціальністю «Електричні машини», докторську дисертацію «Наукові основи системного проектування магнітних сепараторів» захистила у 2012 р. Вчене звання професора отримала у жовтні 2013 року. Має 186 публікацій, з них 145 наукового (в т.ч. 72 у фахових виданнях та 10 у міжнародних виданнях), 21 навчально-методичного характеру та 20 авторських свідоцтв та патентів. Є співавтором 2 наукових монографій та 2 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти України (2001 р.), нагрудним знаком «Відмінник освіти України» Міністерства освіти і науки України (2007 р.), нагрудним знаком «Антон Макаренко» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2010 р.). Член Спеціалізованих Вчених Рад iз захисту кандидатських та докторських дисертацiй. Наукові дослідження Шведчикової І.О. пов’язані із системним проектуванням електромеханічних пристроїв.

Основні дисципліни, що викладаються Шведчиковою І.О.: системне проектування електромеханічних пристроїв, математичне моделювання систем і процесів, фізичні основи неруйнівного контролю, міжнародна система технічної термінології.

Основні наукові праці за останні роки:
1. Шведчикова И.А. Магнитные сепараторы. Проблемы проектирования / М.В. Загирняк, И.А. Шведчикова, Ю.А. Боанспиз. К.: Техніка, 2011. – 224 с.
2. Zagirnyak M., Shvedchikova I., Tkach S. Automation design of multi-unit electromechanical structures of magnetic separators // Przegląd elektrotechniczny (Electrical Review), 2014, Nr. 12, pp.292-295.
3. Шведчикова И.А. Структурно-системный анализ полиградиентных магнитных сепараторов / И.А. Шведчикова, Ю.А. Романченко // Праці Таврійського державного агротехнічного університету. – 2015. – Вип.15, Т.2. – С.117-125.
4. Шведчикова И.А. Принципы построение системы экологического мониторинга параметров шахтных вод / И.А. Шведчикова, И.В. Никитченко // Вестник национального технического университета «Харьковский политехнический институт». – 2015. – № 19 (1128). – С.89-96.
5. Шведчикова И.А. Исследование закономерностей структурообразования полигралиентных сред / И.А. Шведчикова, И.А. Луценко, Ю.А. Романченко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2015. – № 4/7 (76). – С. 62-67.
6. Шведчикова И.А. Сравнительный анализ методов контроля потенциально опасных газов, выделяемых при затоплении шахт / И.А. Шведчикова, И.В. Никитченко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2015. – № 5 (222). – С.73-78.
7. Шведчикова І.О. Генетичне моделювання та синтез нових структур поліградієнтних матриць магнітних сепараторів / І.О. Шведчикова, Ю.А. Романченко // Електромеханічні і енергозберегаючі системи. – 2016. – Вип. 2(34). – С.17-24.

Викладачі кафедри

Шведчикова Ірина Олексіївна

– посада – завідувач кафедри

– вчене звання – професор

– науковий ступінь – доктор технічних наук

– стаж роботи – 31 рік

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): структурно-системні дослідження в електромеханіці; системне проектування магнітосепаруючих пристроїв; чисельні розрахунки магнітних полів.

– публікації (загальна кількість) –  213

– контактна інформація –  +38(050)9712574; ishved@i.ua

Кириченко Ірина Олексіївна

– посада – професор

– вчене звання – професор

– науковий ступінь – доктор технічних наук

– стаж роботи – 25 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): гіперболоїдні зубчасті передачі другого роду; синтез ріжучих інструментів.

– публікації (загальна кількість) –  165.

– контактна інформація –  +38(095)4619767; i_kir@ukr.net

Губаревич Олег Володимирович

– посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – кандидат технічних наук

– стаж роботи – 26 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): надійність і діагностика електричних машин, пневмосепарація сипучих матеріалів

– публікації (загальна кількість) –  34

– контактна інформація –  +38(050) 5888910, oleg.gbr@ukr.net

Морнева Марина Олегівна

– посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – кандидат технічних наук

– стаж роботи – 25 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): питання метрології, стандартизації, якості продукції та послуг.

– публікації (загальна кількість) –  52

– контактна інформація –  +38(050)3263851, morneva@gmail.com

Кузьменко Наталія Миколаївна

– посада – доцент

– науковий ступінь – кандидат технічних наук

– стаж роботи – 14 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): глобоїдні зубчасті передачі; синтез ріжучих інструментів; процеси механічної обробки, верстати та інструменти

– публікації (загальна кількість) –  100

– контактна інформація –  +38(0508620375); n_kuzm@ukr.net

Співак  Олександр Миколайович

– посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – кандидат технічних наук

– стаж роботи – 42 роки

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): розробка високоградієнтних магнітних сепараторів з великим об’ємом магнітного поля для видалення залізовміщуючих включень із сипких та рідких середовищ

– публікації (загальна кількість) –  51

– контактна інформація: alexspi@mail.ua

Шевченко Олександр Іванович

– посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – кандидат технічних наук

– стаж роботи – 33 роки.

– напрям наукових досліджень: магнітні та електромагнітні прилади неруйнівного контролю

– публікації (загальна кількість) –  56

– контактна інформація: alexshev2014@i.ua, +38(095) 51 84 963

Філімоненко Костянтин Вадимович

– посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – кандидат технічних наук

– стаж роботи – 30 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): енергозберігаючі технології, вдосконалювання електричних параметрів рудовідновлювальних печей, електричні системи та мережі.

– публікації (загальна кількість) –  66

– контактна інформація –    kostiantyn.kun@gmail.com,    +38(050)4783405

Філімоненко Ніна Миколаївна

– посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – кандидат технічних наук

– стаж роботи – 30 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): енергозберігаючі технології, вдосконалювання електричних параметрів рудовідновлювальних печей, електричні системи та мережі.

– публікації (загальна кількість) –  63

– контактна інформація –    kostiantyn.kun@gmail.com, +38(095)8984294

Голубєва Світлана Михайлівна

– посада – старший викладач

– стаж роботи – 16 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): моделювання електромеханічних систем, оптимальні системи керування електроприводом, системи керування електроприводом змінного струму.

– публікації (загальна кількість) –  24

– контактна інформація –  +38(050)9934185, glbvvnu@gmail.com

Нікітченко Інна Вікторівна

– посада – заступник декана факультету інженерії,

– стаж роботи – 2 роки

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): електромагнітні сепаратори, екологічний моніторинг.

– публікації (загальна кількість) –  20

– контактна інформація –  inna.mia.lg@gmail.com, +38(099)0448571

Романченко Юлія Андріївна

– посада – асистент

– стаж роботи – 3 роки

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): поліградієнтні магнітні сепаратори.

– публікації (загальна кількість) –  18

– контактна інформація –  romanchenkojulia@i.ua, +38(099)0326854.

 

Наукова робота

На кафедрі електричної інженерії використовуються наступні форми організації науково-дослідної роботи: виконання науково-дослідних робіт з держбюджетних тематик, участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних та університетських науково-практичних конференціях; підготовка та видання науково-методичних рекомендацій, публікацій статей та тез доповідей, встановлення наукових зв’язків з вищими навчальними закладами України і зарубіжжя; науково-дослідна робота студентів. 

Основними формами науково-дослідної роботи студентів є підготовка випускних робіт з актуальних науково-технічних проблем; виступи з науковими доповідями, участь у науково-практичних конференціях; участь в олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт. Наукова робота студентів ведеться у відповідності до фахового спрямування і тематики наукових досліджень кафедри.

До основних напрямів наукової роботи кафедри слід віднести: системне проектування електромеханічних пристроїв; стандартизація вимірювань і контроль відхилень поверхонь деталей машин; дослідження точності гвинтових мікрометричних пар; розробка методичних основ і удосконалювання теорії тертя кочення з ковзанням для використання в прикладних задачах розрахунків сполучених пар; магнітний контроль великогабаритних об’єктів неправильної форми; надійність та діагностика електромеханічних систем; дослідження електромагнітних систем для очищення промислових стоків; дослідження електричних режимів рудотермічних електропечей та їх вплив на технологічний режим виплавки феросплавів.

В навчальний процес результати наукових досліджень втілюються через подачу лекційного матеріалу викладачами, розробку нових лабораторних робіт та видання навчальних посібників.

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Наша електрона пошта

textiles@snu.edu.ua

Завідувач кафедри – к.т.н., доцент Мазнєв Євген Олександрович

Контакти: тел. +380501667449; електрона пошта eamaznev@gmail.com

Заступник завідуючого – к.т.н., доцент Ріпка Галина Анатоліївна

Контакти: тел. +380669353732; електрона пошта galina_repka@mail.ru

Наше розташування:

ауд. 201, вул. Донецька 41, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавр і магістр за очною та заочною формами навчання зі спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» за спеціалізацією «Конструювання та технології швейних виробів», «Дизайн одягу», «Моделювання та конструювання швейних виробів».

Загальна інформація про кафедру

Освітня програма з присвоєнням кваліфікації технолога спрямована на підготовку фахівця, який здатний створювати сучасний конкурентоспроможний одяг, базуючись на знаннях основ конструювання, новітніх технологій виробництва та може працювати на промислових підприємствах і в організаціях різних форм власності, які займаються виробництвом і реалізацією послуг з виробництва швейних виробів. Студенти здобувають знання про розмаїтості сировини для виробів легкої промисловості, асортименту текстильних, шкіряних матеріалів і трикотажних полотен для виробів легкої промисловості, принципи структурної і функціональної організації технології швейного виробництва, основні закономірності та сучасні досягнення в конструюванні, моделюванні та художньої обробки виробів легкої промисловості, розробки оптимальної технології виробництва виробів легкої промисловості різного призначення.

Історія кафедри

Кафедра легкої і харчової промисловості створена наказом ректора 30.08.2005р. З серпня 2016 р. перейменована у кафедру технологій легкої промисловості. За десятиріччя роботи кафедра підготувала понад 500 бакалаврів, 250 спеціалістів та магістрів. Випускники займають керівні посади на ведучих підприємствах регіону та України. Кафедра веде активну роботу по створенню філій на підприємствах. Працює науково-дослідна лабораторія.

Студенти мають можливість опанувати сучасні спеціалізовані дисципліни:

•    САПР одягу
•    САПР технологічних процесів
•    Сучасна техніка та технологія виробництва
•    Міжнародна стандартизація та сертифікація швейних виробів
•    Сучасні системи інженерного документообігу швейних виробництв
•    Управління конкурентоспроможністю швейних виробів
•    Проектування художніх систем одягу
•    Проектування одягу на нетипові фігури
•    Проектування гнучких технологічних процесів
•    Проектування швейних підприємств
•    Основи конструювання швейних виробів
•    Технологія швейного виробництва
•    Особливості технології виробів з нових матеріалів
•    Історія та композиція костюму
•    Основи малюнку і художньої графіки
•    Архітектоніка і макетування
•    Устаткування для виготовлення швейних виробів
•    Технологія процесів швейного виробництва з використанням комп'ютерної техніки
•    Автоматизація швейного виробництва
•    Комп'ютерний дизайн
•    Управління якістю швейних виробництв

Інформація про очільника кафедри

Мазнєв Євген Олександрович, к.т.н., доцент. Посаду займає з 2014 року.

В 2000 р. закінчив Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченко за спеціальністю «Фізика і математика.

В 2010 р. захистів кандидатську дисертацію в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля на тему «Підвищення навантажувальної здатності циліндричних черв'ячних передач застосуванням опукло-вгнутого профілю витків черв'яка», за спеціальністю 05.02.02. – Машинознавство.

Викладачі кафедри

Мазнєв Євген Олександрович

– посада – завідувач кафедри

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – кандидат технічних наук

– стаж роботи – 14 років

– основні напрямки наукових досліджень – підвищення навантажувальної здатності циліндричних черв’ячних передач

– загальна кількість публікацій – 40

– контактна інформація: e-mail: eamaznev@gmail.com +38-(050)-166-74-49

Ріпка Галина Анатоліївна

– посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – кандидат технічних наук

– стаж роботи – 10 років

– основні напрямки наукових досліджень – дослідження в галузі комп’ютерного вишивання

– загальна кількість публікацій – 50

– контактна інформація: e-mail: galina_repka@mail.ru +38-(066)-935-37-32

Шадріна Ольга Анатоліївна

– посада – асистент

– стаж роботи – 1 рік

– основні напрямки наукових досліджень – дослідження в галузі технологій легкої промисловості

– контактна інформація: e-mail: incandessence90@gmail.com

 

Наукова робота

Наукова робота кафедри охоплює широке коло напрямів.

Під керівництвом проф. Мичко А.А. плядно працює наукова школа, яка займається вирішенням актуальних завдань у сфері проектування захисного одягу, й як результат захищено 25 наукових робіт на ступінь кандидата технічних наук та 1 докторська дисертація.

Наукові інтереси доц. Мазнєва Є.О. охоплюють сфери математики, інформаційних технологій, машинобудування та легкої промисловості.

Доц. Ріпка Г.А. керує дослідженнями в галузі комп’ютерного вишивання.

КАФЕДРА ХІМІЇ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ

Наша електронна пошта

zfx@snu.edu.ua, kaf.zfx.sti@gmail.com

Завідувач кафедри – к.т.н., доцент Заіка Раїса Григорівна

Контакти: тел. 2-89-95

Наше розташування:

ауд. № 320, 3322, вул. Донецька, 41, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра хімії та охорони праці створена в 2016 році в складі факультету інженерії Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля (наказ ректора №69/01 від 27.04.2016р.) на базі кафедр загальної та фізичної хімії і охорони праці.

Основними завданнями кафедри є:
•    надання студентам глибоких знань із загальноосвітніх та фундаментальних дисциплін: загальної, аналітичної, фізичної хімії і поверхневих явищ та дисперсних систем для оволодіння інженерно-технічними дисциплінами;
•    підготовка фахівців для майбутньої професійної та наукової діяльності;
•    надання студентам знань і навичок щодо методів наукового експерименту та науково-дослідних робіт.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра хімії та охорони праці здійснює навчальний процес за програмами підготовки бакалаврів і магістрів за денною та заочною (дистанційною) формами навчання.

Історія кафедри

Кафедра хімії та охорони праці створена в 2016 році в складі факультету інженерії Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля (наказ ректора №69/01 від 27.04.2016р.) на базі кафедр загальної та фізичної хімії і охорони праці.

Лекційні навантаження виконують викладачі, які мають вчене звання доцента, а також викладачі, які мають достатньо великий досвід роботи у ВНЗ. Якісний рівень професорсько-викладацького складу достатньо високий: 85% викладачів мають вчені звання доцентів.

Навчальні лабораторії кафедри побудовані за предметним принципом: лабораторії загальної та неорганічної хімії; лабораторії аналітичної хімії (якісний та кількісний аналіз та фізико-хімічні методи аналізу); лабораторії фізичної та колоїдної хімії; лабораторія корозії металів; лабораторія загальної хімічної технології та лабораторія охорони праці.

Навчальні плани підготовки фахівців передбачають вивчення наступних основних фундаментальних дисциплін:

•    Загальна та неорганічна хімія
•    Хімія з основами біогеохімії
•    Хімія
•    Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу
•    Фізична хімія
•    Поверхневі явища та дисперсні системи
•    Хімічний опір матеріалів та захист від корозії
•    Загальна хімічна технологія
•    Теоретичні основи фізико-хімічних методів контролю
•    Основи охорони праці
•    Охорона праці в галузі і інші

Кафедра хімії та охорони праці працює у тісній співдружності з випусковими кафедрами факультету у напрямках наукової діяльності, до якої залучаються і студенти. На кафедрі діє аспірантура.

Інформація про очільника кафедри

Завідуючий кафедрою, доцент, кандидат технічних наук Заіка Раїса Григорівна 

Контакти: тел. 2-89-95; е-mail: zfx@snu.edu.ua, kaf.zfx.sti@gmail.com

Викладачі кафедри

Заіка Раїса Григорівна

– посада- завідувач кафедри

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат технічних наук

– стаж роботи – 40 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – фізико-хімічні дослідження властивостей розчинів та дисперсних систем

– публікації (загальна кількість) – 150

– контактна інформація – kaf.zfx.sti@qmail.com ; телефон 2-89-95

Захарова Ольга Іванівна

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат хімічних наук

– стаж роботи – 28 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – хімія навколишнього середовища

– публікації (загальна кількість) – 100

– контактна інформація – rubej10@gmail.com   050-766-14-36

Тарасов Вадим Юрійович

– посада- заступник декану факультету інженерії

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат технічних наук

– стаж роботи – 10 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – енергоефективні екологічні технології органічного синтезу, нафтопереробки, високотемпературні процеси у рідкому теплоносії

– публікації (загальна кількість) – 79

– контактна інформація – vatarasov81@gmail.com,  тел +38(050)9045549

Корчуганова Олена Миколаївна;

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат технічних наук

– стаж роботи – 25 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – Комплексна технологія утилізації металовмісних відходів у виробництві мінеральних солей та пігментів

– публікації (загальна кількість) – 34

– контактна інформація – olena_korch@ukr.net; 0634407352

Любимова-Зінченко Ольга Валентинівна

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат технічних наук

– стаж роботи – 26 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – хімічна пасивація алюмінію; деградація сталей в нафто-хімічної промисловості

– публікації (загальна кількість) – 62

– контактна інформація –  aspirant-snu@i.ua; 050-949-49-77

Чумак Валентина Олександрівна

– посада- асистент

– стаж роботи – 40 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – фізико-хімічні дослідження властивостей розчинів та дисперсних систем

– публікації (загальна кількість) – 50

– контактна інформація – kaf.zfx.sti@qmail.com

 

Наукова робота

Щорічно викладачі кафедри приймають участь у міжнародних науково-практичних конференціях та в організації та проведенні двох міжнародних науково-практичних конференцій «Майбутній науковець» та «Технологія». Крім того, щорічно проводяться предметні олімпіади з хімії, переможці яких приймають участь у Всеукраїнських олімпіадах. Призерами Всеукраїнських олімпіад у різні роки були Пригородов Павло (3 та 2 місце), Волков Володимир (2 місце), Смалій Василь (2 та 1 місце).

КАФЕДРА МАШИНОЗНАВСТВА ТА ОБЛАДНАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Наша електронна пошта

oxp@snu.edu.ua

Завідувач кафедри – д.т.н., професор Архипов Олександр Геннадійович

Контакти: тел. +380509879888

Наше розташування:

вул. Донецька, 43 (учбовий корпус) м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавр і магістр за очною та заочною формою навчання за спеціальностями:
133 «Галузеве машинобудування» спеціалізація «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів»
131 «Прикладна механіка» спеціалізація «Технології машинобудування»

Історія кафедри

Підготовка інженерів-механіків за спеціальністю «Машини і апарати хімічних виробництв» в м. Сєвєродонецьк була розпочата в 1962 році. В 1965 році в складі Рубіжанського філіалу Харківського політехнічного інституту кафедру було реорганізовано і вона отримала назву «Обладнання хімічних заводів та автоматизація технологічних процесів». Перший випуск спеціалістів за денною формою навчання відбувся в 1965 році. Після утворення в 1994 році Сєвєродонецького технологічного інституту в складі Східноукраїнського державного університету  випускова кафедра отримала назву «Обладнання хімічних підприємств». Після реорганізації структури університету осінню 2015 згідно з наказом по університету №160/02 від 21.10.2015 р. кафедра була перейменована на  «Машинознавства та обладнання промислових підприємств». 

З моменту утворення кафедри в Сєвєродонецькому технологічному інституті її очолив к.т.н., доцент Віктор Васильович Іванченко, який зробив вагомий внесок в розвиток кафедри і підготовку кваліфікованих фахівців для хімічної і нафтопереробної галузі. З 2000 року по 2013 рік кафедрою керував к.т.н., доцент Олександр Іванович Барвін. Під його керівництвом кафедра набула подальшого розвитку, поліпшився кадровий склад, було створено 2 комп’ютерні класи. З лютого 2013 року кафедру очолює д.т.н., професор Олександр Геннадійович Архипов.

Дисципліни, що викладаються кафедрою:

1.    Апаратурне оформлення гідромеханічних процесів.
2.    Апаратурне оформлення механічних процесів.
3.    Виготовлення та безпечна експлуатація обладнання нафтопереробних і нафтохімічних виробництв.
4.    Виготовлення та безпечна експлуатація обладнання хімічних виробництв.
5.    Гідравліка.
6.    Гідромеханічні процеси хімічних виробництв.
7.    Деталі машин.
8.    Експлуатація та ремонт трубопроводів та трубопровідної арматури.
9.    Комп’ютерна графіка в машинобудуванні.
10.    Креслення та схеми по природоохоронному проектуванню.
11.    Машини та апарати нафтопереробних і нафтохімічних виробництв.
12.    Механічні процеси хімічних виробництв.
13.    Моделювання в хімічних виробництвах.
14.    Насоси та компресори.
15.    Обладнання хімічних виробництв.
16.    Обслуговування, ремонт і монтаж хімічного обладнання.
17.    Опір матеріалів.
18.    Основи САПР і проектування хімічних виробництв.
19.    Прикладна механіка і основи проектування.
20.    Прилади і методи неруйнівного контролю.
21.    Проектування нафтопереробного та нафтохімічного обладнання і виробництв. 
22.    Проектування хімічного обладнання і виробництв.
23.    Процеси та апарати хімічних виробництв.
24.    Процеси та апарати хімічної технології, нафтопереробних та нафтохімічних виробництв.
25.    Ремонт і монтаж нафтопереробного і нафтохімічного обладнання.
26.    Розрахунок і конструювання обладнання нафтопереробних та нафтохімічних виробництв.
27.    Розрахунок і конструювання обладнання хімічних виробництв.
28.    Теплопередача в машинах і апаратах хімічних виробництв.
29.    Технологія хімічного машинобудування.

Інформація про очільника кафедри

Архипов Олександр Геннадійович, д.т.н., професор

Співавтор 2 наукових монографій, 7 навчально-методичних посібників, більш ніж 150 наукових статей у вітчизняних і закордонних виданнях, 20 патентів. За результатами своєї наукової і педагогічної діяльності відзначений грамотами Президента України, міністра освіти і науки України, Голови федерації роботодавців України. Входить до складу редколегії «Вісника СНУ ім. В.Даля» і фахової експертної ради з захисту кандидатських дисертацій.

Дослідницькі інтереси: експлуатаційна деградація металів в агресивних середовищах і корозіометрія.

Контакти: тел. +380509879888, e-mail: arkhypov@gmail.com

Викладачі кафедри

Архипов Олександр Геннадійович

– посада- завідувач кафедри

– вчене звання – професор

– науковий ступінь –  доктор технічних наук

– стаж роботи – 34 роки

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – деградація металів в агресивних середовищах і визначення залишкового ресурсу

– публікації (загальна кількість) – 63

– контактна інформація – e-mail – arkhypov@gmail.com, тел. 0509879888

Созонтов Віктор Гнатович

– посада- професор

– вчене звання – професор

– науковий ступінь –  доктор технічних наук

– стаж роботи – 39

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – енергоефективні екологічні технології неорганічного синтезу, процеси розробки і утилізації компонентів ракетного палива

– публікації (загальна кількість) – 107

– контактна інформація – e-mail – vgsozontov@ukr.net , моб. тел. 095-099-26-68

Тараненко Геннадій Володимирович

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат технічних наук

– стаж роботи – 45 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – розробка методики розрахунку тарілок провального типу

– публікації (загальна кількість) – 36

– контактна інформація – gtaranenko@ukr.net.

Єлісєєв Петро Йосипович

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат технічних наук

– стаж роботи – 25 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – моделювання хіміко-технологічних процесів, системи штучного інтелекту, застосування теорії нечітких множин

– публікації (загальна кількість) – 79

– контактна інформація – peter_eliseyev@ukr.net

Москалик Валерій Михайлович

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат технічних наук

– стаж роботи – 14 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – теоретичне та експериментальне дослідження синергетичних гідродинамічних та тепло- і масообмінних процесів хімічної технології з розробкою нових апаратів

– публікації (загальна кількість) – 56

– контактна інформація – moskalyk2017@gmail.com; телефон +380506240308

Модестов Василь Борисович        

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат технічних наук

– стаж роботи – 42 роки

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – машини для переробки сипких та пастоподібних матеріалів – змішувачі, дозатори та живильники; насоси та компресори; теплообмінне обладнання

– публікації (загальна кількість) – 24

– контактна інформація – modestov@bigmir.net.            skipe: modestov_vb ; тлф.: +38(050)1844835

Іванченко Віктор Васильович

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат технічних наук

– стаж роботи – 40 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – конструювання обладнання хімічних підприємств, машинобудування

– публікації (загальна кількість) – 47

– контактна інформація – viktor0221@yandex.ru , тел. 050-54-50-279

Жидков Андрій Борисович

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат технічних наук

– стаж роботи – 15 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – напруги та деформації при зварюванні, зварні металоконструкції, їх міцність та працездатність, неруйнівний контроль металоконструкцій, енергозбереження у жкг

– публікації (загальна кількість) – 71

– контактна інформація –  zhand.cmw@ukr.net

Шевченко Олександр Володимирович

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат технічних наук

– стаж роботи – 15 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – антикорозійний захист металів та сплавів, нанесення функціональних покриттів газо-термічними методами напилювання з метою захисту деталей від зношування та корозії

– публікації (загальна кількість) – 64

– контактна інформація –  shev.cmw@ukr.net, +38(095)4608401

Сергієнко Оксана Вікторівна

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат технічних наук

– стаж роботи – 16 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – проектування гальмівних систем і елементів рухомого складу залізниць

– публікації (загальна кількість) – 55

– контактна інформація –  sergienko.o.v@gmail.com, skype: lovlead, тел.: +38(050)9322417

Штонда Юрій Миколайович

– посада- старший викладач

– стаж роботи – 48 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – машинобудування

– публікації (загальна кількість) – 33

– контактна інформація –  shtonda_u@ukr.net  тлф. 095-930-25-00

Табунщіков Володимир Георгійович  

– посада- старший викладач

– стаж роботи – 41 рік

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – апаратурне оформлення технологічних процесів з активними гідродинамічними режимами

– публікації (загальна кількість) – 41

– контактна інформація –  tabvladimir1954@gmail.com  тлф.: 099-784-58-40

Галабурда Наталія Іллівна

– посада- старший викладач

– стаж роботи – 38 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – корозійний моніторинг деталей машин

– публікації (загальна кількість) – 58

– контактна інформація – galaburdani@ukr.net

Карпюк Людмила Вікторівна

– посада- старший викладач

– стаж роботи – 16 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – машинобудування

– публікації (загальна кількість) – 31

– контактна інформація – karp224@gmail.com

Ворох Андрій Олександрович

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат педагогічних наук

– стаж роботи – 17 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – інноваційні технології навчання загальноінженерним дисциплінам

– публікації (загальна кількість) – 43

– контактна інформація –  vorohaa@gmail.com , тел. 0661403419

 

Наукова робота

Науковий напрямок кафедри – апаратурне оформлення хіміко-технологічних процесів з активними гідродинамічними режимами.

В рамках наукового напрямку проводяться наступні  дослідження:

 • дослідження та розробка пристроїв для реалізації процесу змішування рідини в вільному об’ємі;
 • дослідження та розробка апаратурного оформлення процесів гравітаційного та пнемо-гравітаційного змішування сипких матеріалів;
 • дослідження гідравлічних характеристик масообмінних пристроїв колонних апаратів;
 • дослідження та розробка апаратів для інтенсифікації механічних процесів в віброкиплячому шарі сипких матеріалів.

За результатами досліджень викладачами кафедри опубліковано більше 250 статей, тезисів, доповідей, звітів; отримано 98 авторських свідоцтв СРСР, патентів України, США, ФРН, Англії.   
Під керівництвом професора О.Г. Архипова група науковців досліджує процеси деградації металів в хімічній і нафтопереробній промисловості і корозіометрією.

Д.т.н. В.Г. Созонтов плідно досліджує питання хімії та технології з’єднань азоту. 

Науковці кафедри спільно з інженерами підприємств регіону займаються апаратним оформленням технологічних процесів.

КАФЕДРА ХІМІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ

Наша електронна пошта

xi@snu.edu.ua

Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Суворін Олександр Вікторович

Контакти: тел. (06452) 2-89-82

Заступник завідувача кафедри – кандидат технічних наук, доцент Кравченко Інна Василівна

Наше розташування

к. 409, Лабораторний корпус, вул. Донецька, 41, м. Сєвєродонецьк, 93400, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра Хімічної інженерії та екології готує фахівців, які отримують знання, вміння та навички в галузі дослідження, проектування та експлуатації хіміко-технологічних процесів, екології та охороні навколишнього середовища. Головною метою діяльності кафедри Хімічної інженерії та екології є підготовка висококваліфікованих фахівців, які здатні ефективно проводити наукові дослідження, проектування та експлуатацію сучасних хіміко-технологічних процесів, виробництв та природоохоронних об’єктів, розв’язувати комплексні проблеми в галузі сучасної екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра Хімічної інженерії та екології веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавр і  магістр за очною та заочною формою навчання за спеціальностями:
161 "Хімічні технології та інженерія" (спеціалізації «Хімічні технології органічних речовин», «Хімічні технології неорганічних речовин», «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів», «Технології переробки полімерних матеріалів»);
101 «Екологія» (спеціалізація «Екологія та охорона навколишнього середовища»).
Спеціальність 161 – «Хімічні технології та інженерія» акредитована за третім освітньо-науковим рівнем – доктор філософії.

Історія кафедри

Кафедра "Хімічної інженерії та екології" (ХІЕ) заснована у 1963 році за наказом МВО УРСР № 454 від 17.08.63 р. як кафедра "Технології основного органічного та неорганічного синтезу". Перейменована у кафедру "Хімічної інженерії та екології" в 2016 році.

В різні роки кафедру очолювали видатні вчені та педагоги: к.х.н. Матвєєв І.С., к.т.н. Красносєльський В.І., к.т.н., доц. Гобов С.Л., д.т.н., проф. Каут В.М., к.т.н., доц. Суворін В.О.

На кафедрі ведеться багатоступенева підготовка фахівців: бакалавр (4 роки); спеціаліст (1 рік); магістр (1,5 роки на базі підготовки бакалавра). 

На сьогодні серед викладачів кафедри 4 доктори технічних наук, професори (один з них – сумісник), 9 кандидатів технічних, біологічних та геологічних наук, доцентів.

Викладачі кафедри забезпечують високий рівень підготовки фахівців спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія" та 101 «Екологія». 

Дисципліни, які викладає кафедра:

Аерозольний нанокаталіз в технології органічних речовин, нафтопереробці і нафтохімічному синтезі
Аналіз режимів роботи хіміко-технологічних процесів
Аналіз хіміко-технологічних систем та устаткування виробництв органічного синтезу
Біологія
Геологія з основами геоморфології
Гідрологія
Ґрунтознавство
Екологічна безпека
Екологічна експертиза
Екологічна стандартизація і сертифікація
Екологічне інспектування
Екологічний менеджмент і аудит
Екологія людини
Експериментальні дослідження процесів органічного синтезу, нафто- і газопереробки
Енерго- та ресурсозбереження в хімічній технології 
Загальна екологія та неоекологія
Заповідна справа
Застосування палив, мастил, змащень та інших нафтопродуктів
Каталітичні процеси в технології органічних сполук
Кваліфікаційні методи випробувань нафтових палив
Комп`ютерні технології в науковій та інженерній діяльності в хімічній технології
Ландшафтна екологія
Математичне моделювання та оптимізація об'єктів хімічної технології
Матеріали виготовлення виробів з полімерів та еластомерів
Метеорологія i кліматологія
Методи визначення екологічного ризику
Методи переробки полімерних відходів
Методологія та організація наукових досліджень
Моделювання i прогнозування стану довкілля
Моніторинг довкілля
Нормування антропогенного навантаження на природне середовище
Обладнання виробництв та основи проектування
Організація управління в природоохоронній діяльності
Органічна хімія
Основи безвідходної технології
Основи мікробіології та хімії води
Основи проектування хімічних виробництв
Основи технології переробки горючих копалин
Основи технологічного проектування виробництв
Оцінка антропогенного впливу на геологічне середовище
Перспективні технології та устаткування виробництв переробки горючих копалин
Пластифікація та стабілізація полімерних композицій
Полімерні та композиційні матеріали спеціального призначення та їх переробка
Природоохоронне законодавство та екологічне право
Природоохоронні технології та об’єкти
Проектування виробництв органічного синтезу з використанням комп'ютерної техніки
Проектування виробництв палива та вуглецевих матеріалів
Проектування виробництв нафто- газопереробки та нафтохімії з використанням комп'ютерних технологій
Системний аналіз якості навколишнього середовища
Спеціальні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
Стратегія сталого розвитку
Структура і властивості виробів з пластмас та еластомерів
Сучасні неорганічні технології у промисловості та охороні довкілля
Сучасні технології переробки горючих копалин
Сучасні технології синтезу полімерів
Теоретичні основи хімічних технологій
Теорія досліджень реакцій основного неорганічного синтезу
Теорія та технології хімічних процесів органічного синтезу
Техноекологiя
Технологія виготовлення виробів з пластмас та еластомерів
Технологія виробництв основного неорганічного синтезу
Технологія основних виробництв, промислова екологія і радіоекологія
Технологія основного неорганічного синтезу
Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу
Технологія переробки полімерів та композиційних матеріалів
Технологія, обладнання і проектування виробництв переробки полімерних та композиційних матеріалів
Управління поводження з відходами
Урбоекологія
Хімічні технології органічних речовин
Хімія з основами біогеохімії
Хімія і фізика полімерів

Інформація про очільника кафедри

Суворін Олександр Вікторович. 1966 р.н. Закінчив у 1989 р. Харківський політехнічний інститут за спеціальністю Хімічна технологія неорганічних речовин. Доктор технічних наук, спеціальність 05.17.01-Технологія неорганічних речовин; Диплом ДД №000409 від 22 грудня 2011 р. Тема дисертації: «Суміщені процеси в технології утилізації металовмісних каталізаторів». Професор по кафедрі Технології неорганічних речовин та екології (атестат 12ПР 010463, від 2015 р.). Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки за 2014 рік (Диплом №7101). 

Наукові інтереси в галузі розробки ресурсозберігаючих технологій та процесів малотоннажних виробництв неорганічних речовин. 

Є автором (спів автором) більше 180 наукових публікацій, в тому числі 12 патентів. Основні публікації: Суворин А.В. Катализаторы металлосержащие отработанные. Классификация способов утилизации / Суворин А.В., Лобойко В.А, Савенков А.С., Суворин В.А. // Хімічна промисловість України – 2012 – №1 (108). – С 52 – 55.; Суворин А.В. Результаты испытаний пирометаллургического метода утилизации отработанных алюмо-кобальт (никель) – молибденовых катализаторов. / Суворин А.В. // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля – 2013 – №14(203) – С. 108 – 111.; Экологическая и экономическая эффективность совмещенных процессов в технологии катализаторов / А.В. Суворин // Вестник Национального технического университета «ХПИ» – 2014 – №64(1037) – С. 144 – 148.; 

Дисципліни, що викладає: Технологія основного неорганічного синтезу; Технологія основного неорганічного синтезу, каталізаторів та сорбентів; Сучасні хімічні технології у промисловості та охороні довкілля; Основи наукових досліджень; Обладнання виробництв і основи проектування.

Викладачі кафедри

Суворін Олександр Вікторович;

– посада –  завідувач кафедри.

– вчене звання –  професор.

– науковий ступінь –  доктор технічних наук.

– стаж роботи –  27 років.

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) –  технологія каталізаторів, технологія утилізації відпрацьованих каталізаторів, ресурсозбереження в технології малотоннажних виробництв неорганічних речовин.

– публікації (загальна кількість) –  250

– контактна інформація –  avsuvorin@ukr.net

Глікін Марат Аронович

– посада –  професор

– вчене звання –  професор.

– науковий ступінь –  доктор технічних наук.

– стаж роботи –  40 років.

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) –  екологічна та технологічна безпека виробництв органічного синтезу, нафто і газопереробки та переробки горючих копалин; аерозольний нанокаталіз; перспективні енерго- і екологічні ефективні технології органічного синтезу; хімічні перетворення у рідкому високотемпературному теплоносіїї або у низькотемпературному розплаві суміші солей металів; методологія та організація наукових досліджень

– публікації (загальна кількість) –  722

– контактна інформація –  irene555@i.ua, моб. +38(095)2480116

Глікіна Ірина Маратівна

– посада –  професор

– вчене звання –  професор.

– науковий ступінь –  доктор технічних наук.

– стаж роботи –  12 років.

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) –  аерозольний нанокаталіз; математичне моделювання процесів та використання прикладних програм ЕОМ; перспективні енерго- і екологічні технології органічного синтезу та нафтопереробки; хімічні перетворення у рідкому високотемпературному теплоносіїї або у низькотемпературному розплаві суміші солей металів; кінетика механохімічної обробки хімічних речовин та її використання

– публікації (загальна кількість) –  206

– контактна інформація –  irene555@i.ua, моб. +38(095)9148128

Кудрявцев Сергій Олександрович

– посада- декан факультету інженерії

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат технічних наук

– стаж роботи – 10 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – енергоефективні екологічні технології органічного синтезу, нафтопереробки, аерозольний нанокаталіз, процеси видалення токсикантів з димових газів вугільних ТЕС

– публікації (загальна кількість) – 100

– контактна інформація –  sergeykudryavtsevsnu@gmail.com, skype: kudryavthevsergey, +38(099)5180315

Мілоцький Вадим Вадимович

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат технічних наук

– стаж роботи – 35 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – хімічні технології синтезу та переробки полімерних та композиційних матеріалів, фізико-хімічні методи розкладання вуглеводнів

– публікації (загальна кількість) – 211

– контактна інформація – моб.тел. 0508037767; e-mail – vadim.milotskyy@gmail.com

Римар Тетяна Ернстівна

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат технічних наук

– стаж роботи – 15 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів, отримання газонаповнених полімерів

– публікації (загальна кількість) – 70

– контактна інформація – тел. 0501521443; e-mail – rymartatyana1975@gmail.com

Кравченко Інна Василівна

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат технічних наук

– стаж роботи – 16 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – екологічно привабливі технології важкого органічного та неорганічного синтезу

– публікації (загальна кількість) – 86

– контактна інформація – nitrousoxide@ukr.net

Шаповалова Ірина Миколаївна

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат технічних наук

– стаж роботи – 17 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – корозія металів та сплавів

– публікації (загальна кількість) – 38

– контактна інформація – shapovalova_in@ukr.net, +38(095)3701015

Блінова Наталія Костянтинівна

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат біологічних наук

– стаж роботи – 17 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – нейробіологія ракоподібних, водна екотоксикологія, біологічна очистка стічних вод

– публікації (загальна кількість) – 98

– контактна інформація – blinovan.k@ukr.net

Золотарьова Олена В’ячеславівна

– посада- старший викладач

– науковий ступінь –  кандидат педагогічних наук

– стаж роботи – 12 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – дослідження в області мінеральних добрив для потреб сільського господарства; педагогічний напрям пов’язаний з формуванням ціннісних орієнтацій студентів у процесі виховної роботи

– публікації (загальна кількість) – 30

– контактна інформація – 22helen72@gmail.com ; +38(050)9246669, +38(067)4184994

Ожередова Марина Анатоліївна

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат технічних наук

– стаж роботи – 16 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – ресурсозберігаючих технологій малотоннажних виробництв неорганічних речовин, технологія утилізації металовмісних відпрацьованих розчинів

– публікації (загальна кількість) – 56

– контактна інформація – ozheredovama@ukr.net, +38(050)6946080

Мохонько Вікторія Іванівна

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат геологічних наук

– стаж роботи – 32 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – геохімія процесів карстоутворення в умовах техногенного забруднення підземних вод, моніторинг навколишнього середовища, оцінка техногенного впливу на компоненти геологічного середовища, екологічні аспекти розвідки та видобутку газу з нетрадиційних джерел, природоохоронні технології

– публікації (загальна кількість) – 129

– контактна інформація – maxtory@gmail.com, (099)4860440

Зубцов Євген Іванович

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат технічних наук

– стаж роботи – 7 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – енергоефективні екологічні технології неорганічного та органічного синтезу, високотемпературні процеси в розплавах неорганічних солей, газифікація твердих корисних копалин

– публікації (загальна кількість) – 56

– контактна інформація – mining_07@mail.ua

Мамедов Борис Бахлулович

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат хімічних наук

– стаж роботи – 41 рік

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – розробка процесів хлорування, оксихлорування, нафтохімії та нафтопереробки

– публікації (загальна кількість) – 158

– контактна інформація – borismamedov46@gmail.com

 

Наукова робота

Наукова робота кафедри охоплює широкий спектр напрямків.

Проф. М.Ф. Тюпало була створена наукова школа, яка займалась вирішенням актуальних питань у сфері озонування органічних і неорганічних сполук озоном. Зараз роботу цієї школи продовжують розвивати його учні Шаповалова І.М., Татарченко Г.О.

Під керівництвом проф. О.В. Суворіна створена та розвивається наукова школа, яка займається вирішенням актуальних питань у сфері розробки ресурсозберігаючих технологій малотоннажних виробництв неорганічних речовин, зокрема гетерогенних каталізаторів. У цієї школі працюють Казаков В.В., Кравченко І.В., Ожередова М.А.

Під керівництвом проф. М.А. Глікіна створена та постійно розвивається наукова школа, що займається вирішенням актуальних питань у сфері каталітичних процесів як хімічної так і нафтопереробної промисловості за технологією аерозольного нанокаталізу та за технологією у рідкому високотемпературному теплоносії. В цьому напрямку постійно працюють Глікіна І.М., Кудрявцев С.О., Зубцов Є.І.

Під керівництвом доц. Т.Е. Римар створена та розвивається наукова школа, яка займається вирішенням питань у сфері переробки полімерних сполук.

На кафедрі працює науковий екологічний гурток, де під керівництвом доц. Блінової Н.К. та доц. Мохонько В.І. студенти проводять наукові дослідження з вирішення екологічних проблем регіону, поширюють екологічні знання серед школярів та займаються доглядом за рослинами зимового саду.

Підрозділи кафедри

На кафедрі існують декілька підрозділів:

 • науково-дослідні лабораторії каталітичного та термічного перетворення хімічних речовин різного складу й стану.
 • науково-дослідні установки дослідження технологій приготування та утилізації каталізаторів;
 • науково-дослідні установки з переробки полімерних сполук.