Нормативно-правова база

 

Загальна нормативна база:

Звіт ректора Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Наказ про призначення ректора

Статут СНУ ім. В.Даля

Наказ про затвердження Статуту

Положення про наглядову раду та її склад

Колективний договір 2012-2017р.р.

Правила внутрiшнього розпорядку для працiвникiв СНУ iм. В.Даля

Зведений штатний розпис Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля з 01.12.2016р.

Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад СНУ ім. В.Даля

 

Структура університету

Положення про Інститут хімічних технологій (м. Рубіжне)

Положення про факультет Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля

Положення про кафедру Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля

Положення про Навчальний відділ Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля

 

Освітній процес

Положення про організацію навчального процесу

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

Положення про норми часу

Положення про вивчення дисц. вільн. вибору СНУ

Документи про вищу освіту СНУ ім. В.Даля

Правила призначення академічних стипендій

 

Студентське самоврядування

Студентська рада

Cтаття 40 закону України Про вищу освіту

 

Економічна діяльність

Баланс СНУ ім. В.Даля, 2017 рік

Тимчасовий план використання бюджетних коштів на 1 кв. 2017р.

Тимчасовий кошторис на 1 кв. 2017р. (1)

Тимчасовий кошторис на 1 кв. 2017р. (2)

Звіт про надходження та використання коштів №2д, 2м за 2016р

Звіт про надходження та використання коштів №4-1д, 4-1м за 2016р

Наказ № 146_83 від 30.08.2016р. Про оплату за гуртожиток

Наказ № 188_83 від 22.11.2016р. Зміни до наказу № 146_83 від 30.08.2016р

Дійсні реквізити СНУ ім. В.Даля для сплати за навчання

Річний план закупівель на 2016 рік

Додаток

Інформація щодо проведення тендерних процедур

 

Науково-технічна діяльність

Положення про Вчену раду Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 

Положення про раду молодих вчених

Положення про СНТ СНУ ім. В.Даля

Положення про рейтингову оцінка діяльності науково-педагогічних працівників

Критерії та показники оцінки наукової діяльності співробітників університету

 

Робочі та дорадчі органи

Положення про ректорат СНУ ім. В.Даля

Положення про деканат СНУ ім. В.Даля

Положення про методичну раду СНУ імені Володимира Даля

Положення про студентську раду

Положення про Методичні комісії інституту (факультету) СНУ імені Володимира Даля

 

Архів, 2015-2016р.