Print

ВСТУП НА ПРОГРАМИ БАКАЛАВРАТУ

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

Вступ до СНУ ім. В. Даля здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

 

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ

Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму можуть подати до дев’яти заяв на чотири спеціальності. Заяви подаються вступником в електронному вигляді шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн.

Вступники, які мають спеціальні права (пільги, квоти) щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти подають заяви особисто в паперовій формі.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності та форми навчання. Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти за державним замовленням для здобуття ступеня бакалавра вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність. Пріоритетність заяв не підлягає зміні.

Під час подання заяв вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

  • претендую на участь в конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням;
  • претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного та регіонального замовлення;
  • претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб.

Перелік спеціальностей та порядок прийому заяв у форматі pdf

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ
Обов’язкові За вибором*
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ
051 Економіка укр. мова та літ-ра; історія України; математика; географія
071 Облік і оподаткування укр. мова та літ-ра; історія України; географія; математика;
072 Фінанси, банківська справа та страхування укр. мова та літ-ра; історія України; географія; математика;
073 Менеджмент укр. мова та літ-ра; історія України; географія; математика;
075 Маркетинг укр. мова та літ-ра; історія України; географія; математика;
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність укр. мова та літ-ра; математика; географія; іноземна мова;
ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) укр. мова та літ-ра; історія України; іноземна мова; географія
241 Готельно-ресторанна справа укр. мова та літ-ра; історія України; іноземна мова; математика
242 Туризм укр. мова та літ-ра; історія України; географія; математика
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії укр. мова та літ-ра; історія України; іноземна мова; географія
292 Міжнародні економічні відносини укр. мова та літ-ра; історія України; іноземна мова; математика
ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ І ЛОГІСТИКИ
192 Будівництво та цивільна інженерія укр. мова та літ-ра; математика; фізика; іноземна мова;
273 Залізничний транспорт укр. мова та літ-ра; математика; фізика; іноземна мова;
274 Автомобільний транспорт укр. мова та літ-ра; математика; фізика; іноземна мова;
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті) укр. мова та літ-ра; історія України; іноземна мова; математика
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) укр. мова та літ-ра; історія України; іноземна мова; математика
ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНИХ НАУК, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ
014.01 Середня освіта. Українська мова та література укр. мова та літ-ра; історія України; математика; роc. мова;
053 Психологія / Практична психологія укр. мова та літ-ра; історія України; іноземна мова; біологія;
061 Журналістика укр. мова та літ-ра; історія України; творчий конкурс
227 Фізична терапія, ерготерапія укр. мова та літ-ра; історія України; іноземна мова; біологія
231 Соціальна робота укр. мова та літ-ра; історія України; іноземна мова; біологія
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ
101 Екологія укр. мова та літ-ра; математика; географія; історія України;
133 Галузеве машинобудування укр. мова та літ-ра; математика; фізика; історія України;
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка укр. мова та літ-ра; математика; фізика; історія України;
161 Хімічні технології та інженерія укр. мова та літ-ра; математика; хімія; історія України;
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ
121 Інженерія програмного забезпечення укр. мова та літ-ра; математика; фізика; історія України;
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології укр. мова та літ-ра; математика; фізика; історія України;
123 Комп’ютерна інженерія укр. мова та літ-ра; математика; фізика; історія України;
125 Кібербезпека укр. мова та літ-ра; математика; фізика; іноземна мова;
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології укр. мова та літ-ра; математика; фізика; історія України;
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
032 Історія та археологія укр. мова та літ-ра; історія України; іноземна мова; географія
081 Право укр. мова та літ-ра; історія України; іноземна мова; математика;
* – перший та другий предмет є обов’язковими, а третій предмет вступник обирає з зазначеного в дужках переліку за власним вибором

Перелік спеціальностей та порядок прийому заяв у форматі pdf

КАЛЕНДАР ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

Вступники на навчання за освітнім ступенем бакалавра подають заяву про участь у конкурсному відборі до СНУ ім. В. Даля в електронному вигляді (для денної та заочної форми навчання) шляхом заповнення електронної форми на сайті ez.osvitavsim.org.ua

Вступники, які мають спеціальні права (пільги, квоти) щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти подають заяви особисто в паперовому вигляді до Приймальної комісії СНУ ім. В. Даля.

До заяви вступник додає:

  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • копію атестата про повну загальну середню освіту та додатка до нього;
  • копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, виданого у 2016 або 2017 році;
  • чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних).
 

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

ГРАФІК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ

Денна форма навчання

з 12 липня по 26 липня 2017 року (по 20 липня 2017 року для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів)

вулиця Донецька, 43 (навчальний корпус)

з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 17:00

в суботу та неділю – з 9:00 до 14:00

 

Заочна форма навчання

з 15 липня по 13 серпня 2017 року (по 06 серпня 2017 року для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів)

вулиця Донецька, 43 (навчальний корпус)

з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 17:00

в суботу та неділю – з 9:00 до 14:00

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

РЕЗУЛЬТАТИ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ – 061 ЖУРНАЛІСТИКА

РЕЗУЛЬТАТИ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ
при вступі на навчання
для здобуття освітнього ступеня бакалавра
за спеціальністю 061 ЖУРНАЛІСТИКА
(денна форма навчання)
23 липня 2017 року
ПІБ Бал
1 Бахмут Владислав Віталійович 140
2 Бєкєтова Вікторія Олексіївна 121
3 Борисова Кристина Костянтинівна 130
4 Волкова Дар’я Павлівна 110
5 Д’ючков Микита Олександрович 106
6 Єфименко Анастасія Олександрівна 120
7 Ковальова Анастасія Ігорівна 131
8 Ковтун Анастасія Андріївна 151
9 Копцева Анастасія Романівна 151
10 Кувічинська Віталія Віталіївна 150
11 Мазур Наталія Олексіївна 164
12 Матвієнко Карина Романівна 121
13 Мірошнікова Анастасія Олександрівна 160
14 Нікіша Денис Олександрович 101
15 Олійник Анастасія Олександр 146
16 Рубан Євгенія Вілентинівна 125
17 Садимака Юлія Станіславівна 100
18 Самкова Анна Валентинівна 131
19 Сердюк Юлія Юріївна 150
20 Ситькова Олександра Валеріївна 176
21 Тютюнник Богдан Віталійович 105
22 Філімонов Володимир Андрійович 100
23 Ширшикова Марія Андріївна 151
24 Щеголевата Аліна Павлівна 121
25 Яблоненко Ангеліна Вячеславівна 161

РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн консультація у VK