ВСТУП НА ПРОГРАМИ БАКАЛАВРАТУ 2017

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою. Вступ до СНУ ім. В. Даля здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

 

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ

1. Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму можуть подати до дев’яти заяв на чотири спеціальності, на яких передбачено прийом за кошти державного бюджету. Подання заяв на спеціальності, на яких не передбачається прийому за кошти державного бюджету, не обмежується. Особи, які мають спеціальні права (пільги, квоти) щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти подають заяви особисто в паперовій формі. Інші категорії вступників подають заяви тільки в електронній формі.

2. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності та форми навчання.

Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти за державним замовленням для здобуття ступеня бакалавра вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність. Пріоритетність заяв не підлягає зміні.

3. Під час подання заяв на відкриті та закриті конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

 • претендую на участь в конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням;
 • претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного та регіонального замовлення;
 • претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб.

4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією вищого навчального закладу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році.

5. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ

Обов’язкові

за вибором*

014.01 Середня освіта. Українська мова та література Укр. мова та літ-ра; історія України; математика; роc. мова;
014.02 Середня освіта. Англійська мова і література Укр. мова та літ-ра; історія України; іноземна мова; математика
015 Професійна освіта (Економіка; Комп’ютерні технології; Машинобудування; Технологія виробів легкої промисловості) укр. мова і література; історія України; іноземна мова; математика
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа укр. мова і література; історія України; іноземна мова; математика
032 Історія та археологія Укр. мова та літ-ра; історія України; іноземна мова; географія
033 Філософія Укр. мова та літ-ра; історія України; іноземна мова; географія
035.01 Філологія. Українська мова та література Укр. мова та літ-ра; історія України; математика; роc. мова;
035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) Укр. мова та літ-ра; історія України; іноземна мова; географія
051 Економіка Укр. мова та літ-ра; історія України; математика; географія
052 Політологія Укр. мова та літ-ра; історія України; іноземна мова; географія
053 Психологія / Практична психологія Укр. мова та літ-ра; історія України; іноземна мова; біологія;
054 Соціологія Укр. мова та літ-ра; історія України; іноземна мова; біологія;
055 Міжнародні економічні відносини Укр. мова та літ-ра; історія України; іноземна мова; математика;
061 Журналістика Укр. мова та літ-ра; історія України; творчий конкурс
071 Облік і оподаткування Укр. мова та літ-ра; історія України; географія; математика;
072 Фінанси, банківська справа та страхування Укр. мова та літ-ра; історія України; географія; математика;
073 Менеджмент Укр. мова та літ-ра; історія України; географія; математика;
075 Маркетинг Укр. мова та літ-ра; історія України; географія; математика;
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Укр. мова та літ-ра; математика; географія; іноземна мова;
081 Право Укр. мова та літ-ра; історія України; іноземна мова; математика;
101 Екологія Укр. мова та літ-ра; математика; географія; історія України;
121 Інженерія програмного забезпечення Укр. мова та літ-ра; математика; фізика; історія України;
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології Укр. мова та літ-ра; математика; фізика; історія України;
123 Комп’ютерна інженерія Укр. мова та літ-ра; математика; фізика; історія України;
125 Кібербезпека Укр. мова та літ-ра; математика; фізика; іноземна мова;
131 Прикладна механіка Укр. мова та літ-ра; математика; фізика; історія України;
132 Матеріалознавство Укр. мова та літ-ра; математика; фізика; іноземна мова;
133 Галузеве машинобудування Укр. мова та літ-ра; математика; фізика; історія України;
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Укр. мова та літ-ра; математика; фізика; історія України;
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Укр. мова та літ-ра; математика; фізика; історія України;
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Укр. мова та літ-ра; математика; фізика; історія України;
161 Хімічні технології та інженерія Укр. мова та літ-ра; математика; хімія; історія України;
171 Електроніка Укр. мова та літ-ра; математика; фізика; іноземна мова;
172 Телекомунікації та радіотехніка Укр. мова та літ-ра; математика; фізика; історія України;
182 Конструювання та технології швейних виробів Укр. мова та літ-ра; історія України; іноземна мова; математика
192 Будівництво та цивільна інженерія Укр. мова та літ-ра; математика; фізика; іноземна мова;
227 Здоров’я людини Укр. мова та літ-ра; історія України; іноземна мова; біологія
231 Соціальна робота Укр. мова та літ-ра; історія України; іноземна мова; біологія
232 Соціальна допомога Укр. мова та літ-ра; історія України; іноземна мова; біологія
241 Готельно-ресторанна справа Укр. мова та літ-ра; історія України; іноземна мова; математика
242 Туризм Укр. мова та літ-ра; історія України; географія; математика
273 Залізничний транспорт Укр. мова та літ-ра; математика; фізика; іноземна мова;
274 Автомобільний транспорт Укр. мова та літ-ра; математика; фізика; іноземна мова;
275 Транспортні технології (за видами) Укр. мова та літ-ра; історія України; іноземна мова; математика
* – перший та другий предмет є обов’язковими, а третій предмет вступник обирає з зазначеного в дужках переліку за власним вибором

КАЛЕНДАР ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Денна форма навчання

 

Заочна форма навчання

 

 

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

Вступники на навчання за освітнім ступенем бакалавра подають заяву про участь у конкурсному відборі до СНУ ім. В. Даля в електронному (для денної форми навчання) та паперовому (для заочної форми навчання) вигляді.

До заяви вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію атестата про повну загальну середню освіту та додатка до нього;
 • копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, виданого у 2017 році;
 • чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних).

 

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

 

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

 • українська мова та література
 • математика
 • історія України
 • іноземна мова
 • фізика
 • хімія
 • біологія
 • географія
 • журналістика (творчий конкурс)

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ