Print

Громадська організація «Фундація «Простір»

Громадська організація «Фундація «Простір»
Non-governmental organization «Prostir Foundation»
Группа у Facebook:
https://www.facebook.com/prostir.foundationЗагальні відомості

Громадська організація «Фундація «Простір» була створена 26 травня 2015 року співробітниками та випускниками СНУ ім. В. Даля як неприбуткова, неполітична організація, яка об’єднує студентів, співробітників та випускників СНУ ім. В. Даля, науковців та громадян, що цікавляться науковими та освітніми проектами. «Фундацію «Простір» створено громадянами України на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод. «Фундація «Простір» поширює свою діяльність на території східних областей України, допомагає реалізувати свої права громадянам, що перемістилися з тимчасово окупованої території України.

«Фундація «Простір» співпрацює з громадськими організаціями, благодійними фондами, науковими організаціями та фондами, організаціями і рухами, діяльність яких не суперечить Конституції України та чинному законодавству, на засадах рівноправного партнерства, задля досягнення співпадаючих цілей заключає угоди, веде взаємовигідне співробітництво. У разі необхідності входить у спілки громадських організацій у порядку встановленому чинним законодавством. «Фундація «Простір» співпрацює з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, незалежно від форм власності.

Мета діяльності

Задоволення та захист прав та інтересів студентів, співробітників та випускників СНУ ім. В. Даля, залучення науковців до активної наукової діяльності, до вивчення розвитку науки у цілому та на території Сходу України, різноманітні дослідження, захист інтересів науковців, поширення інтересу до науки серед громадян України, проведення наукових розвідок з гуманітарних, соціальних, економічних наук тощо.

Напрями діяльності Фундації «Простір»

 • розвиток та підтримка партнерських відносин студентів, співробітників та випускників СНУ ім. В. Даля;
 • сприяння ефективній співпраці студентів, співробітників та випускників СНУ ім. В. Даля;
 • захист прав та свобод членів організації, сприяння членам у вирішенні питань захисту їх прав, свобод та інтересів;
 • сприяння підвищенню суспільної, культурної та наукової активності серед населення, активізація участі населення та науковців у процесах державного життя України;
 • сприяння розвитку та активізації, підвищенню освіченості та правової культури своїх членів;
 • участь у створенні умов для втілення потенційних можливостей, сприяння самореалізації, сприяння всебічному розвитку наукового середовища;
 • сприяння у проведенні наукових та науково-практичних заходів, направлених на поширення та розвиток науки;
 • встановлення контактів, активна співпраця з університетами східних регіонів України та України в цілому задля реалізації цілей Фундації «Простір» , задоволення прагнень і інтересів її членів;
 • представлення інтересів своїх членів перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, незалежно від форм власності;
 • підвищення інтелектуального рівня людини;
 • реалізація спільних програм з міжнародними та національними науковими організаціями;
 • розповсюдження інформації про діяльність організації;
 • забезпечення прав і свобод громадян, що перемістилися з тимчасово окупованої території України;
 • сприяння в організації та проведенні симпозіумів, конференцій, семінарів, тренінг-курсів, диспутів, фестивалів, виставок, конкурсів, тематичних зібрань, покликаних сприяти здійсненню мети та основних завдань «Фундації «Простір».

 

Партнерська програма та Асоціація випускників СНУ ім. В. Даля

«Фундація «Простір» сприяє реалізації в СНУ ім. В. Даля партнерської програми, орієнтованої на формування мережі контактів з представниками бізнесу (партнерами), які є випускниками університету. Короткостроковим завданням партнерської програми з випускниками університету є розповсюдження агітаційних матеріалів, що повинне сприяти збільшенню контингенту студентів. Довгостроковим завданням партнерської програми з випускниками університету є поглиблення співпраці та залучення партнерів до реалізації сумісних взаємовигідних освітніх та наукових проектів, створення мережі випускників-підприємців та розвиток Асоціації випускників університету. Для виконання цих завдань розроблено механізм реалізації партнерської програми з випускниками університету за рівнями. Очікуваний результат реалізації партнерської програми з випускниками університету – це поглиблення інтеграції бізнесу, науки та освіти. Нині, в межах партнерської програми «Фундація «Простір» реалізує проект відтворення діяльності після евакуації у м. Сєвєродонецьк Асоціації випускників університету.