Print

Спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій. К 29.051.16

К 29.051.16

05.13.06 «Інформаційні технології»

Голова

Рязанцев О.І. – д.т.н., проф.

Вчений секретар

Сафонова С.О. – к.т.н., доц.

 

Білобородова Тетяна Олександрівна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента 1

Відгук опонента 2


Коваленко Ян Павлович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента 1

Відгук опонента 2