Print

Спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій. К 29.051.16

К 29.051.16

05.13.06 «Інформаційні технології»

Голова

Рязанцев О.І. – д.т.н., проф.

Вчений секретар

Сафонова С.О. – к.т.н., доц.