Print

ВСТУП НА ПРОГРАМИ БАКАЛАВРАТУ 2019

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

Вступ до СНУ ім. В. Даля здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

 

РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ 2019

Результати іспитів, статуси заяв, рейтинги…

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ

Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму можуть подати до семи заяв на чотири спеціальності. Заяви подаються вступником в електронному вигляді шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн.

Вступники, які мають спеціальні права (пільги, квоти) щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти подають заяви особисто в паперовій формі.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності та форми навчання. Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти за державним замовленням для здобуття ступеня бакалавра вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність. Пріоритетність заяв не підлягає зміні.

Під час подання заяв вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

  • претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням;
  • претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ
Обов’язкові За вибором*
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ
051 Економіка Українська мова та література; Математика; Іноземна мова; Географія;
051 Економіка** Українська мова та література; Історія України; Іноземна мова; Географія;
051 Економіка** Українська мова та література; Історія України; Іноземна мова; Математика;
071 Облік і оподаткування Українська мова та література; Математика; Іноземна мова; Географія;
071 Облік і оподаткування** Українська мова та література; Історія України; Іноземна мова; Географія;
071 Облік і оподаткування** Українська мова та література; Історія України; Іноземна мова; Математика;
072 Фінанси, банківська справа та страхування Українська мова та література; Математика; Іноземна мова; Географія;
072 Фінанси, банківська справа та страхування** Українська мова та література; Історія України; Іноземна мова; Географія;
072 Фінанси, банківська справа та страхування** Українська мова та література; Історія України; Іноземна мова; Математика;
073 Менеджмент Українська мова та література; Математика; Іноземна мова; Географія;
073 Менеджмент** Українська мова та література; Історія України; Іноземна мова; Географія;
073 Менеджмент** Українська мова та література; Історія України; Іноземна мова; Математика;
075 Маркетинг Українська мова та література; Математика; Іноземна мова; Географія;
075 Маркетинг** Українська мова та література; Історія України; Іноземна мова; Географія;
075 Маркетинг** Українська мова та література; Історія України; Іноземна мова; Математика;
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Українська мова та література; Математика; Іноземна мова; Географія;
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ** Українська мова та література; Історія України; Іноземна мова; Географія;
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ** Українська мова та література; Історія України; Іноземна мова; Математика;
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
014.02 Середня освіта (англійська мова) Українська мова та література; Іноземна мова; Історія України; Географія;
035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) Українська мова та література; Іноземна мова; Історія України; Географія;
035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)** Українська мова та література; Іноземна мова; Математика; Біологія;
052 Політологія Українська мова та література; Історія України; Математика; Іноземна мова;
241 Готельно-ресторанна справа Українська мова та література; Іноземна мова; Географія; Математика;
242 Туризм Українська мова та література; Іноземна мова; Географія; Математика;
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Українська мова та література; Іноземна мова; Історія України; Математика;
292 Міжнародні економічні відносини Українська мова та література; Іноземна мова; Географія; Математика;
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ І ЛОГІСТИКИ
191 Архитектура та містобудування Українська мова та література; Математика; Творчий конкурс
192 Будівництво та цивільна інженерія Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
192 Будівництво та цивільна інженерія** Українська мова та література; Математика; Географія; Хімія;
273 Залізничний транспорт Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
273 Залізничний транспорт** Українська мова та література; Математика; Географія; Хімія;
274 Автомобільний транспорт Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
274 Автомобільний транспорт** Українська мова та література; Математика; Географія; Хімія;
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті) Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)** Українська мова та література; Математика; Географія; Хімія;
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)** Українська мова та література; Математика; Географія; Хімія;
ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНИХ НАУК, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ
014.01 Середня освіта(українська мова і література) Українська мова та література; Історія України; Іноземна мова; Географія;
014.01 Середня освіта(українська мова і література)** Українська мова та література; Історія України; Математика; Біологія;
015.10 Професійна освіта (ком’ютерні технології) Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
015.11 Професійна освіта (машинобудування) Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
015.17 Професійна освіта (технологія виробів легкої промисловості) Українська мова та література; Математика; Біологія; Хімія;
035.01 Філологія (українська мова та література) Українська мова та література; Іноземна мова; Історія України; Географія;
053 Психологія Українська мова та література; Математика; Біологія; Іноземна мова;
053 Психологія** Українська мова та література; Історія України; Біологія; Іноземна мова;
061 Журналістика Українська мова та література; Історія України; Математика; Іноземна мова;
061 Журналістика** Українська мова та література; Історія України; Математика; Географія;
227 Фізична терапія, ерготерапія Українська мова та література; Хімія або Біологія; Фізика; Математика;
231 Соціальна робота Українська мова та література; Історія України; Іноземна мова; Математика;
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ
101 Екологія Українська мова та література; Біологія; Хімія; Географія;
131 Прикладна механіка Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
133 Галузеве машинобудування Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
161 Хімічні технології та інженерія Українська мова та література; Математика; Хімія; Біологія;
182 Технології легкої промисловості Українська мова та література; Математика; Фізика; Хімія; Біологія;
184 Гірництво** Українська мова та література; Математика; Фізика; Географія;
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ
121 Інженерія програмного забезпечення Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
122 Комп’ютерні науки Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
123 Комп’ютерна інженерія Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
126 Інформаційні системи та технології Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
171 Електроніка Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Українська мова та література; Історія України; Математика; Іноземна мова;
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа** Українська мова та література; Історія України; Географія; Іноземна мова;
032 Історія та археологія Українська мова та література; Історія України; Географія; Іноземна мова;
033 Філософія Українська мова та література; Історія України; Математика; Іноземна мова;
033 Філософія** Українська мова та література; Історія України; Географія; Іноземна мова;
081 Право Українська мова та література; Історія України; Математика; Іноземна мова;
081 Право** Українська мова та література; Історія України; Географія; Біологія;
* – перший та другий предмет є обов’язковими, а третій предмет вступник обирає з зазначеного переліку за власним вибором
** – тільки контракт

КАЛЕНДАР ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Заочна форма навчання 2 потік

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

Вступники на навчання за освітнім ступенем бакалавра подають заяву про участь у конкурсному відборі до СНУ ім. В. Даля в електронному вигляді (для денної та заочної форми навчання) шляхом заповнення електронної форми на сайті ez.osvitavsim.org.ua

Вступники, які мають спеціальні права (пільги, квоти) щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти подають заяви особисто в паперовому вигляді до Приймальної комісії СНУ ім. В. Даля.

До заяви вступник додає:

  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • копію атестата про повну загальну середню освіту та додатка до нього;
  • копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, виданого у 2016, 2017 або 2018 році, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року;
  • чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
  • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о (при вступі на денну форму навчання);
 

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

ГРАФІК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ