Print

ВСТУП НА ПРОГРАМИ БАКАЛАВРАТУ 2020

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

Вступ до СНУ ім. В. Даля здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

 
ПОДАННЯ ОРИГІНАЛІВ (БАКАЛАВРАТ)
⚠️ Для зарахування вступники повинні подати оригінали документів:
🔸на місця державного замовлення – до 18:00 31 серпня;
🔸на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб – до 18:00 11 вересня.

✅ В цьому році оригінали документів можна подати трьома способами:

1️⃣ Особисто до Приймальної комісії університету – вул. Донецька, 43 (навчальний корпус).
❗️Підготуйте за переліком (https://t.me/pk_snu_edu/67) всі необхідні оригінали документів та копії до тих документів, які залишаються у закладі освіти в копіях;

2️⃣ Шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу університету (Україна, 93406, місто Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59а) з обов’язковим зазначенням: Приймальна комісія. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті.
❗️Підготуйте оригінали за переліком (https://t.me/pk_snu_edu/67). Увага! Ви надсилаєте оригінали документів про здобутий освітній рівень (свідоцтво, атестат, диплом) та додатка до нього, оригінал сертифіката ЗНО та інформаційну картку, чотири фотокартики 3х4, підписану електронну заяву (роздруковану з особистого кабінету). Всі інші документи надсилаються у копіях!;

3️⃣ Шляхом надсилання сканованих копій документів, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії університету vstup@snu.edu.ua з вказанням у темі назви факультету/інституту та ПІБ. Оригінали документів треба подати впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.
❗️Підготуйте сканкопії необхідних оригіналів документів за переліком (https://t.me/pk_snu_edu/67), а також сформовану заяву (з особистого кабінету). Зайдіть на портал Дія (https://diia.gov.ua/services/pidpisannya-dokumentiv) та за допомогою інструкції (https://diia.gov.ua/services/pidpisannya-dokumentiv?pdf) підпишіть документи кваліфікованим електронним підписом. Підписані документи надішліть на електронну адресу.

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ, ЩО МАЮТЬ ПРАВО ВСТУПАТИ ЗА ІСПИТАМИ!

Вступні іспити, творчі конкурси проводяться в кілька потоків з 01 по 12 серпня 2020 року включно (для вступників на місця державного та регіонального замовлень).

У період з 13 по 22 серпня 2020 року можуть проводитись додаткові сесії іспитів, творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Реєстрація для складання творчого конкурсу (Спеціальність 191 Архітектура та містобудування), пр. Центральний 59а, ауд. 412а. +38 095 084 68 83

Реєстрація для складання вступних випробувань, вул. Донецька 43, ауд. 207.

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ

Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму можуть подати до п’яти заяв. Заяви подаються вступником в електронному вигляді шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн.

Вступники, які мають спеціальні права (пільги, квоти) щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти подають заяви особисто в паперовій формі.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності та форми навчання. Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти за державним замовленням для здобуття ступеня бакалавра вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність. Пріоритетність заяв не підлягає зміні.

Під час подання заяв вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

 • претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням;
 • претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ
Обов’язкові За вибором*
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ
051 Економіка Українська мова та література; Математика; Іноземна мова; Географія;
071 Облік і оподаткування Українська мова та література; Математика; Іноземна мова; Географія;
072 Фінанси, банківська справа та страхування Українська мова та література; Математика; Іноземна мова; Географія;
073 Менеджмент Українська мова та література; Математика; Іноземна мова; Географія;
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Українська мова та література; Математика; Іноземна мова; Географія;
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
014.02 Середня освіта (мова і література (англійська)) Українська мова та література; Іноземна мова; Історія України; Географія;
035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) Українська мова та література; Іноземна мова; Історія України; Географія;
052 Політологія Українська мова та література; Історія України; Математика; Іноземна мова;
241 Готельно-ресторанна справа Українська мова та література; Іноземна мова; Географія; Математика;
242 Туризм Українська мова та література; Іноземна мова; Географія; Математика;
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Українська мова та література; Іноземна мова; Історія України; Математика;
292 Міжнародні економічні відносини Українська мова та література; Іноземна мова; Географія; Математика;
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ ТА БУДІВНИЦТВА
191 Архитектура та містобудування (тільки денна форма навчання) Українська мова та література; Математика; Творчий конкурс
192 Будівництво та цивільна інженерія Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
273 Залізничний транспорт Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
274 Автомобільний транспорт Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті) Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНИХ НАУК, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ
014.01 Середня освіта (українська мова і література) Українська мова та література; Історія України; Іноземна мова; Географія;
053 Психологія Українська мова та література; Математика; Біологія; Іноземна мова;
053 Психологія** Українська мова та література; Історія України; Біологія; Іноземна мова;
061 Журналістика Українська мова та література; Історія України; Математика; Іноземна мова;
227 Фізична терапія, ерготерапія Українська мова та література; Хімія або Біологія; Фізика; Математика;
231 Соціальна робота Українська мова та література; Історія України; Іноземна мова; Математика;
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ
101 Екологія Українська мова та література; Біологія; Математика; Хімія; Географія;
131 Прикладна механіка Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
133 Галузеве машинобудування Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
161 Хімічні технології та інженерія Українська мова та література; Математика; Хімія; Біологія;
182 Технології легкої промисловості Українська мова та література; Математика; Фізика; Хімія; Біологія;
184 Гірництво** Українська мова та література; Математика; Фізика; Географія;
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ
121 Інженерія програмного забезпечення Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
122 Комп’ютерні науки Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
123 Комп’ютерна інженерія Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
126 Інформаційні системи та технології Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
153 Мікро- та наносистемна техніка Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
171 Електроніка Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
172 Телекомунікації та радіотехніка Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Українська мова та література; Історія України; Математика; Іноземна мова;
032 Історія та археологія Українська мова та література; Історія України; Географія; Іноземна мова;
033 Філософія Українська мова та література; Історія України; Математика; Іноземна мова;
081 Право Українська мова та література; Історія України; Математика; Іноземна мова;
* – перший та другий предмет є обов’язковими, а третій предмет вступник обирає з зазначеного переліку за власним вибором
** – тільки контракт

КАЛЕНДАР ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Заочна форма навчання 2 потік

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

Вступники на навчання за освітнім ступенем бакалавра подають заяву про участь у конкурсному відборі до СНУ ім. В. Даля в електронному вигляді (для денної та заочної форми навчання) шляхом заповнення електронної форми на сайті ez.osvitavsim.org.ua

Вступники, які мають спеціальні права (пільги, квоти) щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти подають заяви особисто в паперовому вигляді до Приймальної комісії СНУ ім. В. Даля.

До заяви вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію атестата/свідоцства про повну загальну середню освіту та додатка до нього;
 • копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, виданого у 2017, 2018, 2019 або 2020 році, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 року;
 • чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о (при вступі на денну форму навчання);
 

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ

Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти
 1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:
  • зарахування за співбесідою;
  • участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1.
  Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста є участь у конкурсному відборі за іспитами. Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету (за державним замовленням) та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти є:
  • зарахування за результатами співбесіди та/або квотою-1 на місця державного замовлення;
  • переведення на вакантні місця державного замовлення осіб у порядку, передбаченому Умовами вступу та цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію;
  • переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.
 2. Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти:
  • особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
  • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
  • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).
 3. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений СНУ ім. В. Даля мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:
  • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
  • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.
 4. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений СНУ ім. В. Даля мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:
  • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2020 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до Приймальної комісії СНУ ім. В. Даля копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).
 5. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2020 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:
  • особи, які в 2020 році не брали участі в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до Приймальної комісії СНУ ім. В. Даля одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).
 6. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) до СНУ ім. В. Даля, відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037, та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений СНУ ім. В. Даля мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:
  • громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції / операції об’єднаних сил (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2020 року.
  Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).
 7. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2020 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений СНУ ім. В. Даля мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:
  • особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) починаючи з 01 грудня 2019 року включно;
  • громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту за кордоном у період між 01 вересня 2019 року та 30 листопада 2020 року.
Більш детально дивиться інформацію в розділі VIII Правил прийому

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ