Print

ВСТУП НА ПРОГРАМИ БАКАЛАВРАТУ

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

Вступ до СНУ ім. В. Даля здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

 

Результати іспитів, статуси заяв, рейтинги…

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ

Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму можуть подати до семи заяв на чотири спеціальності. Заяви подаються вступником в електронному вигляді шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн.

Вступники, які мають спеціальні права (пільги, квоти) щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти подають заяви особисто в паперовій формі.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності та форми навчання. Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти за державним замовленням для здобуття ступеня бакалавра вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність. Пріоритетність заяв не підлягає зміні.

Під час подання заяв вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

  • претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням;
  • претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ
Обов’язкові За вибором*
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ
051 Економіка Українська мова та література; Математика; Іноземна мова; Географія;
071 Облік і оподаткування Українська мова та література; Математика; Іноземна мова; Географія;
072 Фінанси, банківська справа та страхування Українська мова та література; Математика; Іноземна мова; Географія;
073 Менеджмент Українська мова та література; Математика; Іноземна мова; Географія;
075 Маркетинг Українська мова та література; Математика; Іноземна мова; Географія;
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Українська мова та література; Математика; Іноземна мова; Географія;
ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
014.02 Середня освіта (англійська мова) Українська мова та література; Іноземна мова; Історія України; Географія;
035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) Українська мова та література; Іноземна мова; Історія України; Географія;
052 Політологія Українська мова та література; Історія України; Математика; Іноземна мова;
241 Готельно-ресторанна справа Українська мова та література; Іноземна мова; Географія; Математика;
242 Туризм Українська мова та література; Іноземна мова; Географія; Математика;
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Українська мова та література; Іноземна мова; Історія України; Математика;
292 Міжнародні економічні відносини Українська мова та література; Іноземна мова; Географія; Математика;
ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ І ЛОГІСТИКИ
192 Будівництво та цивільна інженерія Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
273 Залізничний транспорт Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
274 Автомобільний транспорт Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті) Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНИХ НАУК, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ
014.01 Середня освіта(українська мова і література) Українська мова та література; Історія України; Іноземна мова; Географія;
015.10 Професійна освіта (ком’ютерні технології) Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
015.11 Професійна освіта (машинобудування) Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
015.17 Професійна освіта (технологія виробів легкої промисловості) Українська мова та література; Математика; Біологія; Хімія;
035.01 Філологія (українська мова та література) Українська мова та література; Іноземна мова; Історія України; Географія;
053 Психологія Українська мова та література; Біологія; Математика; Іноземна мова;
061 Журналістика Українська мова та література; Історія України; Математика; Іноземна мова;
227 Фізична терапія, ерготерапія Українська мова та література; Біологія ; Фізика; Іноземна мова;
231 Соціальна робота Українська мова та література; Історія України ; Іноземна мова; Математика;
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ
101 Екологія Українська мова та література; Біологія; Хімія; Географія;
131 Прикладна механіка Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
133 Галузеве машинобудування Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
161 Хімічні технології та інженерія Українська мова та література; Математика; Хімія; Біологія;
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ
121 Інженерія програмного забезпечення Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
122 Комп’ютерні науки Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
123 Комп’ютерна інженерія Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
124 Системний аналіз Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
125 Кібербезпека Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
126 Інформаційні системи та технології Українська мова та література; Історія України; Математика; Іноземна мова;
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Українська мова та література; Математика; Фізика; Іноземна мова;
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Українська мова та література; Історія України; Математика; Іноземна мова;
032 Історія та археологія Українська мова та література; Історія України; Географія; Іноземна мова;
033 Філософія Українська мова та література; Історія України; Математика; Іноземна мова;
081 Право Українська мова та література; Історія України; Математика; Іноземна мова;
* – перший та другий предмет є обов’язковими, а третій предмет вступник обирає з зазначеного переліку за власним вибором

КАЛЕНДАР ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

Вступники на навчання за освітнім ступенем бакалавра подають заяву про участь у конкурсному відборі до СНУ ім. В. Даля в електронному вигляді (для денної та заочної форми навчання) шляхом заповнення електронної форми на сайті ez.osvitavsim.org.ua

Вступники, які мають спеціальні права (пільги, квоти) щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти подають заяви особисто в паперовому вигляді до Приймальної комісії СНУ ім. В. Даля.

До заяви вступник додає:

  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • копію атестата про повну загальну середню освіту та додатка до нього;
  • копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, виданого у 2016, 2017 або 2018 році, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року;
  • чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
  • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о (при вступі на денну форму навчання);
 

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

ГРАФІК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ

Денна форма навчання

з 12 липня по 26 липня 2018 року (по 20 липня 2018 року для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів)

вулиця Донецька, 43 (навчальний корпус)

з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 17:00

в суботу та неділю – з 9:00 до 14:00

 

Заочна форма навчання

з 12 липня по 12 серпня 2018 року (по 06 серпня 2018 року для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів)

вулиця Донецька, 43 (навчальний корпус)

з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 17:00

в суботу та неділю – з 9:00 до 14:00

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Розклад сесій творчого заліку за спеціальністю 061 «Журналістика»

РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ

ПІДБІР СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА КОНКУРСНИМИ ПРЕДМЕТАМИ

Для того, щоб дізнатися на які освітні програми можна вступити на навчання, маючи сертифікати із певних предметів, необхідно обрати щонайменше три предмети із запропонованого переліку (наявність сертифікату з української мови та літератури є обов’язковою).