Print

ВСТУП БЕЗ ЗНО

Вступити на навчання до СНУ ім. В. Даля за результатами вступного іспиту (без проходження зовнішнього незалежного оцінювання) мають право особи (незалежно від віку), місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції та населені пункти, які розташовані на лінії зіткнення (дивись перелік) або, які переселилися з цих територій після 01 січня 2017 року.

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС – УКРАЇНА»

м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька 41 (навчальний корпус), аудиторія 101а

У 2017 році освітній центр “Донбас-Україна” працює з 19.06.17 по 30.09.17.

Подання документів для вступу на екстернат до школи та/або для вступу до СНУ ім. В. Даля з 12.07.2017р.

donbas_ukraine_snu@ukr.net

Онлайн консультація у VK

СПИСОК вступників РЕКОМЕНДОВАНИХ до зарахування ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

ЯК ОТРИМАТИ СВІДОЦТВО (ЗА 9 КЛАС) АБО АТЕСТАТ (ЗА 11 КЛАС) ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА

Щоб отримати свідоцтво (за 9 клас) та/або атестат (за 11 клас) державного зразка можно навчатися дистанційно, на екстернаті. Для цього:

 • Обери школу в Донецькій чи Луганській області
 • Повідомте про ваше рішення представника адміністрації обраної школи
 • Напишіть заяву на ім’я директора обраної школи з проханням зарахувати Вас на навчання у формі екстернату/дистанційно. Обов’язково вкажіть Ваші контактні телефони та електронні адреси. До заяви додайте скан-копії свідоцтва про народження (або паспорту) дитини та скани всіх документів про освіту які маєте. Особисто приезджати не потрібно. Пакет документів можна надіслати електронною поштою.
  Ви можете подати заяву до школи протягом навчального року без обмеження термінів.
 • Очікуйте на повідомлення від адміністрації школи про зарахування та починайте навчання.
 • Навчайся дистанційно. Можна за один навчальний рік пройти екстерном кілько класів. На сайті dostupnaosvita.com.ua є безкоштовні відеоуроки, презентації, тренінгові завдання з української мови, літератури, історії України. Реєстрація не потрібна.
 • В кінці навчального року особисто приїдь до школи та здай річне оцінювання, Державну підсумкову атестацію. Отримай освітні документи державного зразка – свідоцтво (за 9 клас) та/або атестат (за 11 клас). З 2017р. для школярів 11го класу необхідно здати лише ДПА за 11 клас, окремо ДПА за 9 клас здавати не потрібно.

ВСТУП БЕЗ АТЕСТАТА ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА

ЗДОБУТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ
П’ЯТЬ КРОКІВ ДО МЕТИ

1. Прийди до Освітнього центру «Донбас-Україна» зі свідоцтвом про народження або паспортом;

2. За допомогою спеціалістів Центру заповни освітню декларацію та заяву;

3. Наступного дня пройди письмове оцінювання з української мови та історії України й отримай довідку про проходження державної підсумкової атестації (ДПА). Середній бал документа про загальну освіту (або довідки) розраховується як середній бал атестації з цих двох предметів. Освітній документ протягом трьох місяців буде замінено на документ про загальну середню освіту в цьому ж освітньому центрі.

4. Подай документи до Приймальної комісії СНУ ім. В. Даля

з 12.07.2017 р. до 26.07.2017 р. для вступу на денну форму навчання за державним замовленням,

з 12.07.2017 р. до 20.09.2017 р. для вступу на денну та заочну форми навчання за кошти фізичних або юридичних осіб.

5. Склади вступний іспит відповідно до обраної спеціальності.

ВСТУП З АТЕСТАТОМ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА

ЗДОБУТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ
ТРИ КРОКИ ДО МЕТИ

 

1. Прийди до Освітнього центру «Донбас-Україна» з атестатом про повну загальну середню освіту та свідоцтвом про народження або паспортом;

2. Подай документи до Приймальної комісії СНУ ім. В. Даля

з 12.07.2017 р. до 26.07.2017 р. для вступу на денну форму навчання за державним замовленням,

з 12.07.2017 р. по 20.09.2017 р. для вступу на денну та заочну форми навчання за кошти фізичних або юридичних осіб.

3. Склади вступні іспити відповідно до обраної спеціальності.

ОСОБЛИВОСТІ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 • Документи треба подавати особисто.
 • Факт проживання на території, де здійснюється АТО, підтверджується штампом в паспорті про місце реєстрації в населеному пункті відповідно до затвердженого переліку.
 • Свідоцтво про народження можна подавати особами незалежно від віку (при цьому обов’язково надається паспорт одного із батьків для підтвердження факту проживання у зоні АТО).
 • До приймальної комісії можна подавати атестат та додаток про повну загальну середню освіту державного зразка або довідку з Освітнього центру «Донбас-Україна» про успішне проходження підсумкової атестації. Довідка впродовж трьох місяців повинна бути замінена на документ про повну загальну середню освіту та додаток до нього.
 • Порядок прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення)

ПЕРЕЛІК ВСТУПНИХ ІСПИТІВ

Конкурсний бал Заявника, який вступає на основі повної загальної середньої освіти, визначається як сума середнього балу документа про повну загальну середню освіту (або довідки), вступного іспиту (іспитів) або сертифікату (сертифікатів) з предмету (предметів), визначеного Правилами прийому, помножених на вагові коефіцієнти, що встановлюється Правилами прийому. Сума коефіцієнтів дорівнює одиниці. Для вступу на спеціальності, для яких передбачено проведення творчого конкурсу, замість вступного іспиту проводиться відповідний творчий конкурс.

Заявники, які проходили річне оцінювання та державну підсумкову атестацію відповідно до Порядку користуються правом на першочергове зарахування. Також їх оцінки річного оцінювання з української мови та історії України можуть використовуватись в якості оцінок вступних іспитів.

Вагові коефіцієнти:

0,1 – ваговий коефіцієнт середнього балу документа про повну загальну середню освіту (або довідки);

0,5 – ваговий коефіцієнт вступного іспиту з української мови;

0,2 – ваговий коефіцієнт другого обов’язкового вступного іспиту;

0,2 – ваговий коефіцієнт вступного іспиту з дисципліни відповідно до обраної спеціальності:

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ
Обов’язкові За вибором*
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ
051 Економіка укр. мова та літ-ра; історія України; математика; географія
071 Облік і оподаткування укр. мова та літ-ра; історія України; географія; математика;
072 Фінанси, банківська справа та страхування укр. мова та літ-ра; історія України; географія; математика;
073 Менеджмент укр. мова та літ-ра; історія України; географія; математика;
075 Маркетинг укр. мова та літ-ра; історія України; географія; математика;
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність укр. мова та літ-ра; математика; географія; іноземна мова;
ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) укр. мова та літ-ра; історія України; іноземна мова; географія
241 Готельно-ресторанна справа укр. мова та літ-ра; історія України; іноземна мова; математика
242 Туризм укр. мова та літ-ра; історія України; географія; математика
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії укр. мова та літ-ра; історія України; іноземна мова; географія
292 Міжнародні економічні відносини укр. мова та літ-ра; історія України; іноземна мова; математика
ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ І ЛОГІСТИКИ
192 Будівництво та цивільна інженерія укр. мова та літ-ра; математика; фізика; іноземна мова;
273 Залізничний транспорт укр. мова та літ-ра; математика; фізика; іноземна мова;
274 Автомобільний транспорт укр. мова та літ-ра; математика; фізика; іноземна мова;
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті) укр. мова та літ-ра; історія України; іноземна мова; математика
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) укр. мова та літ-ра; історія України; іноземна мова; математика
ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНИХ НАУК, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ
014.01 Середня освіта. Українська мова та література укр. мова та літ-ра; історія України; математика;
053 Психологія / Практична психологія укр. мова та літ-ра; історія України; іноземна мова; біологія;
061 Журналістика укр. мова та літ-ра; історія України; творчий конкурс
227 Фізична терапія, ерготерапія укр. мова та літ-ра; історія України; іноземна мова; біологія
231 Соціальна робота укр. мова та літ-ра; історія України; іноземна мова; біологія
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ
101 Екологія укр. мова та літ-ра; математика; географія; історія України;
133 Галузеве машинобудування укр. мова та літ-ра; математика; фізика; історія України;
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка укр. мова та літ-ра; математика; фізика; історія України;
161 Хімічні технології та інженерія укр. мова та літ-ра; математика; хімія; історія України;
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ
121 Інженерія програмного забезпечення укр. мова та літ-ра; математика; фізика; історія України;
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології укр. мова та літ-ра; математика; фізика; історія України;
123 Комп’ютерна інженерія укр. мова та літ-ра; математика; фізика; історія України;
125 Кібербезпека укр. мова та літ-ра; математика; фізика; іноземна мова;
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології укр. мова та літ-ра; математика; фізика; історія України;
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
032 Історія та археологія укр. мова та літ-ра; історія України; іноземна мова; географія
081 Право укр. мова та літ-ра; історія України; іноземна мова; математика;
* – перший та другий предмет є обов’язковими, а третій предмет вступник обирає з зазначеного в дужках переліку за власним вибором

ІНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМА «ДОСТУПНА ОСВІТА»

dostupnaosvita.com.ua – інтернет-платформа «Доступна освіта», на якій розміщуються відеоуроки для підготовки до ДПА, ЗНО з української мови і літератури та історії України, покрокові інструкції щодо можливості дистанційного здобуття середньої освіти тощо

 

Спрощена процедура вступу до вищих навчальних закладів без ЗНО для мешканців території проведення АТО

Спрощена процедура вступу до вищих навчальних закладів без ЗНО для мешканців території проведення АТО (pdf-файл)

 

 

Консультативна телефонна лінія Фонду «Відкрита політика» для школярів, абітурієнтів та студентів з Донбасу та Криму з питань здобуття української освіти

+38 068 951 25 13

+38 050 550 54 11

(Viber/Telegram/WhatsApp/Skype: Dostupna Osvita) у робочі дні з 9:00 до 18:00 (з 13:00 до 14:00 – обідня перерва)