Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами вищої освіти СНУ ім. В. Даля

Шановні здобувачі вищої освіти!  Оскільки мають місце звернення щодо проблем з вибором окремими студентами дисциплін вільного вибору, Центр організаційно-методичного забезпечення …