Print

Положення

 Положення про конкурс на здобуття премій в номінаціях «Кращій  підручник»,   «Кращій навчальний посібник»,  «Краща монографія» в СНУ  ім. В. Даля

 Положення про інформаційно-аналітичний відділ науково-дослідної частини СНУ ім. В. Даля

 Положення про відділ організації наукових досліджень науково-дослідної частини СНУ ім. В. Даля

 Положення про раду молодих вчених  СНУ ім. В. Даля

 Положення про студентське наукове товариство СНУ ім. В. Даля

 Положення про науково-дослідну частину СНУ ім. В. Даля

 Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в СНУ ім. В. Даля

 Положення про порядок виконання ініціативних кафедральних науково-дослідних робіт СНУ ім. В. Даля

 Положення про конкурс проектів наукових досліджень і розробок СНУ ім. В. Даля

 Положення про науково-галузеву раду СНУ ім. В. Даля

 Положення про організацію наукової та науково-технічної діяльності СНУ ім. В. Даля

 Положення про рейтингову оцінка діяльності науково-педагогічних працівників

 Критерії та показники оцінки наукової діяльності співробітників університету