Розроблена нова стратегія дослідницької діяльності університету

Робоча група №4, яка працювала над змінами до Стратегії розвитку університету в частині дослідницької діяльності, завершила роботу.

Ініціатива реалізується в рамках проєкту REDU «Відродження переміщених університетів: посилення конкурентоспроможності та підтримка громад». Очолював групу декан Факультету інженерії Сергій Кудрявцев, до її складу долучилися викладачі та студенти різних факультетів, співробітники науково-дослідної частини, представники адміністрації.

Розроблена нова стратегія дослідницької діяльності університету
Розроблена нова стратегія дослідницької діяльності університету

Основний склад стратегічної групи:

 1. Татаренко Галина Вікторівна – зав. кафедри конституційного права;
 2. Тарасов Вадим Юрійович – декан факультету здоров’я людини;
 3. Романченко Олексій Володимирович – в.о. зав. кафедри машинобудування та прикладної механіки;
 4. Лорія Марина Геннадіївна – зав. кафедри комп’ютерно-інтегрованих систем управління;
 5. Кузьменко Сергій Валентинович – декан факультету транспорту та будівництва;
 6. Целіщев Олексій Борисович – проректор з наукової роботи;
 7. Зеленко Олександр Віталійович – завідувач інформаційно-аналітичного відділу науково-дослідної частини;
 8. Кузьміна Світлана Леонідівна – деканеса Факультету гуманітарних та соціальних наук;
 9. Д’яченко Юрій Юрійович – завідувач кафедри міжнародної економіки і туризму;
 10. Доненко Василь Іванович – професор кафедри будівництва, архітектури, геодезії та землеустрою;
 11. Тур Катерина Дмитрівна – студентка групи ХТ-20д;
 12. Матвієвський Максим Вікторович – студент групи ХТ-19д.
Розроблена нова стратегія дослідницької діяльності університету
Розроблена нова стратегія дослідницької діяльності університету

Учасники групи переглянули стратегічні цілі та завдання з наукової роботи та дослідницької діяльності щодо їх актуалізації. Були розроблені відповідні заходи до оновлених цілей та завдань, визначені потенційні виконавці, обговорені та запропоновані індикатори ефективності.

Розроблена нова стратегія дослідницької діяльності університету
Розроблена нова стратегія дослідницької діяльності університету

Під час зустрічей учасники стратегічної групи опрацьовували дискусійні питання щодо дослідницької діяльності в університеті. Пропозиції змін до Стратегії включають зміщення акцентів в сторону комерціалізації наукових досліджень через створення мережі R&D-центрів та початок роботи над розбудовою університетського технопарку. Всі напрацьовані стратегічною групою рішення після узагальнення та оформлення будуть надані Вченій раді університету у виді рекомендацій щодо змін до стратегії.