Міжнародний досвід використання можливостей неформальної освіти

Доцентка кафедри педагогіки Оксана Кузьменко взяла участь у міжнародному підвищенні кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів за темою «Неформальна освіта та академічна доброчесність у підготовці бакалаврів та магістрів в країнах Європейського Cоюзу та Україні». Організатором міжнародного підвищення кваліфікації є Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян.

Мета програми – це вивчення питання впровадження, розвитку та удосконалення процесів неформальної освіти та академічної доброчесності при підготовці бакалаврів та магістрів у закладах вищої освіти України та актуальні аспекти європейського досвіду використання неформальної світи та академічної доброчесності в освітньому процесі.

Міжнародний досвід використання можливостей неформальної освіти

Учасники програми розвинули професійні компетентності, набули нових навичок комунікації та познайомилися з досвідом роботи колег із різних регіонів України та держав Європейського Союзу щодо використання можливостей неформальної освіти та академічної доброчесності в освітньому процесі при підготовці бакалаврів та магістрів. Набуті знання допоможуть розширити спектр навчальних інструментів, які можна використовувати в освітній діяльності. Набуті компетентності допоможуть побудувати власну траєкторію роботи зі студентами-бакалаврами, використовуючи сучасні онлайн-методи та прийоми розвитку креативного, критичного та логічного мислення.