VI Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «МОВА І СВІТ: МОВОЗНАВЧІ, ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ І ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ»

Кафедра іноземної філології та перекладу запрошує студентів закладів вищої освіти до участі у VI Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «МОВА І СВІТ: МОВОЗНАВЧІ, ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ І ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ» яка відбудеться 29 квітня 2024 року у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля (м. Київ).

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Актуальні питання іноземної філології

Секція 2. Перспективи розвитку теорії та практики перекладу в Україні та світі

Секція 3. Лінгвокультурні, соціокультурні та міжкультурні проблеми перекладу

Секція 4. Практичні питання галузевого перекладу

Секція 5. Зарубіжна література і порівняльне літературознавство

Секція 6. English for Specific Purposes: освітні перспективи Євроінтеграції

Секція 7. Інноваційні методики і практики викладання мови і літератури в реаліях сьогодення

Робочі мови конференції – українська, англійська, німецька, французька

Форма участі у конференціїзаочна (дистанційна).

Для всіх учасників наявність наукового керівника є обов’язковою.

Доповіді будуть опубліковані в електронній збірці матеріалів науково-практичної конференції «Мова і світ: мовознавчі, літературознавчі і перекладознавчі аспекти взаємодії» СНУ імені В. Даля безкоштовно після проходження перевірки на плагіат і схвалення організаційним комітетом.

Учасники конференції можуть отримати електронний сертифікат (за бажанням), який буде надісланий разом зі збірником матеріалів конференції на зазначену у відомостях про авторів електронну адресу.

Для участі у конференції необхідно до 29 квітня 2024 року

надіслати на е-mail оргкомітету (konfgrfpsnu@gmail.com):

1) заявку учасника конференції,

2) електронний варіант тексту тез.

Більш детальну інформацію стосовно умов участі у конференції дивіться в інформаційному листі конференції

Телефон для довідок:

+38 (095) 684-94-24 (Viber, Telegram) – Ігошев Кирило Михайлович, викладач кафедри іноземної філології та перекладу СНУ ім. В. Даля

Сподіваємось на плідну наукову співпрацю!

З повагою,

організаційний комітет Конференції