Дослідження політичного поля України

Доцентка кафедри політологічних та культурологічних студій СНУ ім. В. Даля Олена Карчевська взяла участь у науковому заході, який проводив Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України та Асоціація політичних наук України.

Круглий стіл відбувся 27 червня в Києві. Автори дослідження та запрошені фахівці обговорили результати дослідження «Адаптивні зміни політичного поля України в умовах війни». Експерти згрупували проблемні питання за трьома блоками:

  • інституційні зміни в політичній системі України у воєнний час;
  • взаємодія влади та суспільства в умовах війни;
  • інтеграція політичного поля України у глобальний простір.

Галина Зеленько, завідувачка відділу політичних інститутів та процесів, докторка політичних наук, професорка, член-кореспондентка НАН України, а також науковці ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса презентували колективну монографію. В ній міститься аналіз змін, що відбулись у політичному полі України під впливом розв’язаної Росією війни. Предметом аналізу монографії стали функціонування політичних і владних інститутів, характер політичного правління відповідно до активізації суспільних процесів у духовній, культурній, етнополітичній сферах, пошук шляхів інтеграції України у світовий демократичний простір.

Академічна наука та фахівці, які її творять, доводять, що українська політологія є потужним аналітичним знаряддям. Вона допомагає державним інститутам ідентифікувати їх дисфункції й пропонує шляхи для стабілізації демократичного потенціалу держави в умовах війни.