Обсяги державного замовлення в 2021 році

Обсяги прийому за державним замовленням за освітнім ступенем бакалавра на базі повної загальної середньої освіти у 2020 році

Обсяги прийому за державним замовленням за освітнім ступенем бакалавра на базі диплома молодшого спеціаліста у 2020 році

Обсяги прийому за державним замовленням за освітнім ступенем магістра у 2020 році

Обсяги прийому за державним замовленням за освітнім ступенем бакалавра на базі повної загальної середньої освіти у 2019 році

Обсяги прийому за державним замовленням за освітнім ступенем бакалавра на диплома молодшого спеціаліста у 2019 році

Обсяги прийому за державним замовленням за освітнім ступенем магістра у 2019 році

Обсяги прийому за державним замовленням за освітнім ступенем бакалавра у 2018 році

Обсяги прийому за державним замовленням за освітнім ступенем магістра у 2018 році

Обсяг державного замовлення – Освітній ступінь «Бакалавр» 2017 р.

Обсяг державного замовлення – Освітній ступінь «Магістр» 2017 р.

Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2016 році

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ в 2016 році на підготовку фахівців освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (погоджені з МОН України пропозиції щодо максимальних обсягів)

Доведені МОН фіксовані обсяги державного замовлення на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст” в 2016 році

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ в 2016 році на підготовку фахівців освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» та фіксовані обсяги на основі повної загальної середньої освіти

Доведені МОН фіксовані обсяги державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти (магістр, спеціаліст; денна та заочна форми навчання)

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ в 2016 році на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ в 2016 році на підготовку фахівців освітнього ступеня магістра

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ в 2016 році на підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру