Назва

Тип

Введено в дію

Редакція

Примітка

Положення про екзаменаційну комісію СНУ ім. В. Даля

Положення

02.05.2022

2022-03

Чинне

Шаблони

Чинні

Положення про екзаменаційну комісію СНУ ім. В. Даля

Положення

03.02.2021

2021-02

Втрата чинності

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у СНУ ім. В. Даля

Положення

13.02.2015

2015-01

Втрата чинності