Назва

Тип

Введено в дію

Редакція

Примітка

Положення про порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля

Положення

04.02.2022

2022-02

Чинне

Положення про порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у СНУ ім. В. Даля

Положення

01.09.2020

2020-01

Втратив чинність