Назва

Тип

Введено в дію

Редакція

Примітка

Положення про запобігання та виявлення академічної недоброчесності СНУ ім. В. Даля

Положення

30.11.2021

2021-03

Чинний

Висновок про рівень оригінальності твору

Шаблон

30.11.2021

Чинний

Положення про запобігання та виявлення академічної недоброчесності СНУ ім. В. Даля

Положення

03.02.2021

2021-03

Втратив чинність

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату СНУ ім. В. Даля

Положення

31.05.2018

2018-02

Втратив чинність