Середній бал атестата

 

 

У → Українська мова та література

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Формула розрахунку конкурсного бала

 

КБ = ( У*0.25 + С2*0.45 + С3*0.2+А*0.1 )*РК*ГК*ПЧК*СК,

 

 • У – сертифікат з української мови та літератури,
 • С2 – другий обов\’язковий сертифікат,
 • С3 – третій сертифікат (конкурсний предмет за вибором),
 • А – середній бал атестата
 • ГК = 1,02 → Галузевий коефіцієнт, для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності
  (предметні спеціальності, спеціалізації), які передбачені в
  Переліку спеціальностей
  , яким надається особлива підтримка, та 1,00 в інших випадках,
 • CК = 1,02 → Сільський коефіцієнт, для осіб, зареєстрованих у селах не мeнше двох років до дня завершення подання заяв
  про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу
  та 1,00 в інших випадках,
 • ПЧК = 1,05 → Першочерговий коефіцієнт, для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих
  педагогічних навчальних закладів, відповідно до абзацу шостого частини третьої статті 44 Закону України “Про вищу освіту”, та 1,00 в інших випадках.
Якщо після множення на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.