Агроінженерія
Агрономія
Ветеринарна медицина
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Освітні, педагогічні науки
Практична психологія
Професійна освіта (цифрові технології)
Психологія соціальної роботи
Середня освіта. Мова і література (англійська)
Соціальне забезпечення
Управління соціальним закладом
Середня освіта (українська мова і література)

Бізнес-адміністрування
Економіка
Маркетинг
Менеджмент
Менеджмент зовнішньоекономічною діяльністю
Міжнародні економічні відносини
Облік і аудит
Оподаткування
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Публічне управління та адміністрування
Туризм і рекреація
Управління фінансово-економічною безпекою
Фінанси, банківська справа та страхування

Гірництво
Психологія
Психологія фізичної реабілітації

Галузеве машинобудування
Екологія
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Прикладна механіка
Технології легкої промисловості
Хімічні технології та інженерія

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Електроніка
Інформаційні системи та технології
Комп’ютерна інженерія
Комп’ютерні науки

Автомобільний транспорт
Будівництво та цивільна інженерія
Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті
Локомотиви та локомотивне господарство
Транспортні технології на автомобільному транспорті
Транспортні технології на залізничному транспорті

Історія та археологія
Культурологія: гендерні дослідження
Право
Середня освіта (історія)