Графік основних заходів щодо переведення та поновлення на навчання до СНУ ім. В. Даля в 2021 році

Поновлення або переведення здійснюється відповідно до «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів», затвердженого Міністерством освіти України від 15.07.1996 року №245 та п.6 Постанови Кабінету Міністрів від 20 січня 1997 року №38 із змінами і доповненнями.

Поновлення до складу студентів на всі форми здобуття освіти згідно графіку. Особи, відраховані за результатами літнього семестру першого курсу, можуть бути поновлені на другий курс за умови ліквідації ними академічної заборгованості до початку навчальних занять. Поновлення студентів на перший курс всіх освітніх рівнів не здійснюється.

1. Оригінал заяви про надання дозволу на переведення з письмовою згодою ректора того закладу вищої освіти, з якого переводиться студент (підпис ректора має бути засвідчений гербовою печаткою того університету, з якого переводиться студент);

2. Витяг з академічно-залікових відомостей за весь період навчання до моменту переведення з обов’язковим зазначенням назв дисциплін, загальної кількості годин, залікових кредитів, передбачених на їх вивчення, та форм контролю;

3. Заява на ім’я ректора СНУ ім. В. Даля про надання дозволу на переведення. 

1. Заява на ім’я ректора СНУ ім. В. Даля про надання дозволу на поновлення у складі студенів;

2. Оригінал академічної довідки (видається деканатом факультету, на якому студент навчався на момент відрахування);

3. Оригінал та копія документа про освіту, на базі якого здійснювався вступ;

4. Копія паспорта (id-картки) або іншого документа, що посвідчує особу – оригінал пред’являється вступником особисто;

5. Копія витягу з державного реєстру про реєстрацію місця проживання (для осіб, які мають паспорт у вигляді id-картки);

6. Копія картки платника податків (у разі наявності окремої картки);

7. Копія військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці з актуальним штампом «взято на облік» (для військовозобов’язаних);

8. Чотири кольорові фотокартки 3 х 4 см;

9. Копія свідоцтва про шлюб (зміну прізвища) – у разі незбігу прізвищ у документах.