ЛІЦЕНЗІЯ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

АКТ УЗГОДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

СЕРТИФИКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ СНУ ІМ. В. ДАЛЯ

Наказ №289/8 від 30.12.2020 Про призначення складу Приймальної комісії

Наказ №39/8 від 18.02.2021 Про внесення змін до складу Приймальної комісії

Наказ №200/8 від 22.07.2021 Про внесення змін до складу Приймальної комісії


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО СНУ ІМ. В. ДАЛЯ В 2021 РОЦІ (від 25.06.2021 р.)

Правила прийому на навчання до СНУ ім. В. Даля в 2020 році (оновлено 12.05.2020)

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та освітніх програм (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 3. Перелік спеціальностей молодшего спеціаліста

Додаток 4. Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 5. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 6. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітнього ступеня магістра

Додаток 7. Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей,за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення.

Додаток 8. Положення про апеляційну комісію Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Додаток 09. Порядок прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Додаток 10. Порядок прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра
за іншою спеціальністю осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста,
на другий курс (з нормативним терміном навчання)

Додаток 11. Порядок прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра
за іншою спеціальністю осіб, які не менше одного року здобувають освітній ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, на другий курс (з нормативним терміном навчання)

Додаток 12. Порядок прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра

Додаток 13. Порядок прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня доктора філософії

Додаток 14. Порядок прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства

Додаток 15. Порядок прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної)
освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях

Правила прийому на навчання до СНУ ім. В. Даля в 2019 році

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та освітніх програм (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Додаток 4. Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 5. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 6: Перелік освітніх програм (спеціальностей) для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, для здобуття освітнього ступеня магістра

Додаток 7. Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей,за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення.

Додаток 8. Положення про апеляційну комісію Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Додаток 9. Порядок прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Додаток 10. Порядок прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за іншою спеціальністю осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання)

Додаток 11. Порядок прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за іншою спеціальністю осіб, які не менше одного року здобувають освітній ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, на другий курс (з нормативним терміном навчання) за іншою формою навчання

Додаток 12. Порядок прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра

Додаток 13. Порядок прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення)

Додаток 14. Порядок прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня доктора філософії

Додаток 15. Порядок прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства

Правила прийому на навчання до СНУ ім. В. Даля в 2018 році (редакція від 26.06.2018)

Правила прийому на навчання до СНУ ім. В. Даля в 2018 році (документ втратив чинність)

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та освітніх програм (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та освітніх програм (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (документ втратив чинність)

Додаток 2. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 2. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка (документ втратив чинність)

Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (документ втратив чинність)

Додаток 4. Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 4. Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (документ втратив чинність)

Додаток 5. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 6: Перелік освітніх програм (спеціальностей) для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, для здобуття освітнього ступеня магістра

Додаток 6: Перелік освітніх програм (спеціальностей) для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, для здобуття освітнього ступеня магістра (документ втратив чинність)

Додаток 7. Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей,за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення.

Додаток 8. Положення про апеляційну комісію Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Додаток 9. Порядок прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Додаток 10. Порядок прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за іншою спеціальністю осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання)

Додаток 11. Порядок прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за іншою спеціальністю осіб, які не менше одного року здобувають освітній ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, на другий курс (з нормативним терміном навчання) за іншою формою навчання

Додаток 12. Порядок прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра

Додаток 13. Порядок прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення)

Додаток 13. Порядок прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) (документ втратив чинність)

Додаток 14. Порядок прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня доктора філософії

Додаток 15. Порядок прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства

Додаток 16: Порядок проведення творчого заліку при вступі на спеціальність 061 «Журналістика» (документ втратив чинність)

Наказ №202/01 від 22.12.2017. Про призначення відповідального секретаря та заступників відповідального секретаря Приймальної комісії

Наказ №203/01 від 22.12.2017. Про призначення складу Приймальної комісії


Наказ №25/96 від 07.02.2018. Про затвердження функціональних обов’язків членів Приймальної комісії в 2018 році


Функціональні обов’язки членів Приймальної комісії СНУ ім. В. Даля в 2018 році


Наказ №27/01 від 08.02.2018. Про внесення змін до складу Приймальної комісії


Наказ від 2018-02-14 №31/96. Про призначення складу функціональних підрозділів Приймальної комісії


План засідань Приймальної комісії в липні-серпні 2018 року


Наказ №164/96 від 25.05.2018. Про внесення змін до складу функціональних підрозділів Приймальної комісії

Правила прийому на навчання до СНУ ім. В. Даля в 2017 році (документ втратив чинність)

Правила прийому на навчання до СНУ ім. В. Даля в 2017 році (редакція від 27.06.2017 р.)


Додаток 1: Перелік освітніх ступенів та освітніх програм (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання


Додаток 3: Перелік освітніх програм (спеціальностей) для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра (зі скороченим терміном навчання)


Додаток 4: Перелік освітніх програм (спеціальностей) для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, для здобуття освітнього ступеня магістра


Додаток 5: Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів) для вступників на основі повної загальної середньої освіти


Додаток 6: Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали


Додаток 7: Перелік спеціальностей, щодо яких застосовуються пункти 3.2, 3.8, 6.5, 10.3 Правил прийому


Додаток 8: Положення про Апеляційну комісію СНУ ім. В. Даля


Додаток 9: Порядок прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста


Додаток 10: Порядок прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за іншою спеціальністю осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання)


Додаток 11: Порядок прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за іншою спеціальністю осіб, які не менше одного року здобувають освітній ступінь бакалавра у СНУ ім. В. Даля та виконують у повному обсязі навчальний план, на другий курс (з нормативним терміном навчання) за іншою формою навчання


Додаток 12: Порядок прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра


Додаток 13: Порядок прийому для здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення)


Додаток 14: Порядок прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня доктора філософії


Додаток 15: Порядок прийому на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства


Додаток 16: Регламент проведення творчого конкурсу при вступі на освітню програму 061 – «Журналістика»

Додаток 17: Правила прийому до Сєвєродонецького хіміко-механічного технікуму СНУ ім. В.Даля в 2017 році

Наказ №199/01 від 15.12.2016. Про призначення відповідального секретаря та заступників відповідального секретаря Приймальної комісії

Наказ №207/96 від 29.12.2016. Про призначення складу Приймальної комісії

Наказ №208/96 від 29.12.2016. Про призначення складу функціональних підрозділів Приймальної комісії (документ втратив чинність)

Наказ №83/96 від 02.06.2017. Про призначення складу функціональних підрозділів Приймальної комісії

Наказ №103/96 від 26.06.2017. До зміни наказу №83/96 від 02.06.2017.

Положення про Приймальну комісію СНУ ім. В. Даля

Зміни до Положення про Приймальну комісію СНУ ім. В. Даля

Правила прийому на навчання до СНУ ім. В. Даля в 2016 році (документ втратив чинність)

Зміни до правил прийому на навчання до СНУ ім. В. Даля в 2016 році (документ втратив чинність)

Правила прийому на навчання до СНУ ім. В. Даля в 2016 році (редакція від 24.06.2016)

Додаток 1: Перелік освітніх ступенів, освітньо-кваліфікаційних рівнів та спеціальностей (напрямів підготовки), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання.

Додаток 3: Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на третій курс осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки.

Додаток 4: Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули ступень бакалавра, для здобуття освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спорідненою спеціальністю.

Додаток 5: Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів) для вступників на основі повної загальної середньої освіти.

Додаток 6: Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів СНУ ім. В. Даля.

Додаток 7: Порядок нарахування та вага балів за особливі успіхи або за успішне закінчення підготовчих курсів СНУ ім. В. Даля.

Додаток 8: Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали (документ втратив чинність).

Додаток 8: Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали (редакція від 24.06.2016).

Додаток 9: Положення про Апеляційну комісію СНУ ім. В. Даля.

Додаток 10: Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання).

Додаток 11: Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання).

Додаток 12: Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра (спеціаліста фармацевтичного спрямування) у СНУ ім. В. Даля та виконують у повному обсязі навчальний план, на другий курс (з нормативним терміном навчання) за іншою формою навчання.

Додаток 13: Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

Додаток 14: Порядок прийому до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Додаток 15: Порядок прийому на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства.

Додаток 16: Правила прийому до Сєвєродонецького хіміко-механічного технікуму СНУ ім. В. Даля в 2016 році.

Додаток 17: Регламент проведення творчого конкурсу при вступі на освітню програму 061 – «Журналістика».

Додаток 18: Порядок прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення).

Перелік та форми документів для використання в роботі освітніх центрів «Крим-Україна» та «Донбас-Україна»

Наказ від 28.12.2015 № 193/96 «Про призначення відповідального секретаря та заступників відповідального секретаря Приймальної комісії»

Наказ від 28.12.2015 № 194/96 «Про призначення складу Приймальної комісії»

Наказ від 30.12.2015 № 202/01 «Про введення в дію Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля»

Наказ від 22.01.2016 № 05/96 «До зміни наказу № 194/96 від 28 грудня 2015 року»

Наказ від 21.03.2016 № 45/96 «До зміни наказу № 194/96 від 28 грудня 2015 року»

Наказ від 10.06.2016 № 109/96 «До зміни наказу № 193/96 від 28 грудня 2015 року»

Наказ від 10.06.2016 № 110/96 «До зміни наказу № 194/96 від 28 грудня 2015 року»

Наказ від 08.08.2016 № 137/96 «До зміни наказу № 194/96 від 28 грудня 2015 року»