Д 29.051.01

08.00.04 «Економіка і управління підприємствами» (за видами економічної діяльності)
08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Голова

Бузько І.Р. – д.е.н., проф.

Вчений секретар

Манухіна Марта Юріївна – к.е.н.,доц.

Інформація щодо захисту дисертаційних робіт у 2023 р.

ПІБ здобувачаТема дисертаційної роботи, спеціальністьНауковий консультант / керівникДисертація, реферат, висновок про наукову новизну, облікова картка дисертаціїОфіційні опонентиДата, час, місце і відеозапис проведення захисту
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Романовська Юлія Анатоліївна«Соціально-економічна безпека міста» Шифр та назва спеціальності 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економікаРеферат

Дисертація

Облікова картка дисертації

Висновок про наукову новизну, практичне значення результатів дисертації
д.е.н., професор 
Кудріна
Ольга Юріївна
(Відгук опонента_1)

д.е.н., професор 
Рудніченко
Євгеній Михайлович
(Відгук опонента_2)

д.е.н., професор Івченко
Євген Анатолійович
(Відгук опонента_3)
20 жовтня 2023 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д 29.051.01 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля за адресою: Україна, 01042, м. Київ, вул. Іоанна-Павла ІІ, 17 (аудиторія 401).
посилання

Повернутись до списку спеціалізованих вчених рад