Центр розвитку Ѕоft skills

Керівник центру:

Наталія Ткаченко – к.е.н., доцентка кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу

Центр розвитку Ѕоft skills створено для забезпечення умов з формування Ѕоft skills (надпрофесійних навичок) здобувачів вищої освіти, розвитку Ѕоft skills молодих фахівців, професіоналів та керівників шляхом надання консультаційних послуг, організації наукової роботи та неформального навчання, проведення курсів, тренінгів, семінарів.

Центр розвитку Ѕоft skills
Центр розвитку Ѕоft skills

Головною метою Центру розвитку Soft skills є підвищення освітнього рівня здобувачів вищої освіти, фахівців, професіоналів та керівників на основі розвитку Soft skills для успішного працевлаштування, кар’єрного зростання, здійснення професійної та громадської діяльності протягом життя.

Центр розвитку Ѕоft skills

Основні цілі та завдання центру:

  • Здійснювати на базі університету освітньо-наукову, навчальну та консультаційну діяльність щодо підготовки майбутніх високопрофесійних фахівців, використовуючи сучасні наукові надбання, технології та методи навчання з розвитку Ѕоft skills.
  • Сприяти розвитку науково-дослідної роботи у сфері формування надпрофесійних навичок здобувачів вищої освіти. Надавати консультаційні та навчальні послуги щодо розвитку надпрофесійних навичок здобувачів вищої освіти, фахівців, керівників підприємств та організацій. Сприяти впровадженню інноваційних та кейсових технологій щодо розвитку soft skills в освітній процес.
  • Створити необхідні умови для підвищення освітнього рівня загальної, теоретичної i практичної підготовки здобувачів вищої освіти, фахівців, керівників підприємств та організацій щодо розвитку затребуваних надпрофесійних навичок на основі проведення лекцій, семінарів, практичних занять, тренінгів, майстер-класів, брифінгів; створення тематичних форумів, чатів, відео-матеріалів, флеш-мобів, наукових i публіцистичних статей, аналітичних звітів, посібників. Надавати консультації щодо визначення особистого рівня розвитку Ѕоft skills та навчати користуватися технологіями щодо ïx розвитку, знайомити із вимогами щодо розвитку Solt skills з врахуванням тенденцій сучасного ринку праці.
  • Визначати та застосовувати сучасні методи та форми розвитку Soft skills у сфері майбутньої професійної діяльності сучасних фахівців. Проводити в Центрі профорієнтаційні заходи та популяризувати спеціальності університету. Реалізовувати міжнародні проєкти і програми, гранти та ін. в межах встановлених цілей та завдань роботи Центру. Сприяти задоволенню потреб регіону, міста у підготовці сучасних спеціалістів на основі підвищення їх освітнього рівня в сфері управління та адміністрування на основі розвитку Soft skills.