ВСП «Сєвєродонецький політехнічний фаховий коледж СНУ ім. В. Даля» знають не тільки на Луганщині, його випускники працюють у всіх регіонах України та за кордоном.

Сьогодні коледж – це сучасні аудиторії, кабінети, лабораторії, 5 комп’ютерних класів, більше 100 одиниць сучасної техніки, бібліотека з 60 тис. екземплярів книг та повним комплектом періодичних видань, гуртожиток на 360 місць, спортивний комплекс з тенісним та тренажерними залами.

60 років коледж готує молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів за денною та заочною формами навчання (видає дипломи державного зразка та атестати про повню загальну середню освіту).

Студенти, що навчаються в коледжі, мають можливість отримувати непереривне багаторівневе навчання у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля, починаючи з другого курсу денної форми навчання та з третього курсу заочної форми навчання, тим самим скорочуючи загальний термін навчання у закладі вищої освіти.

Підготовка фахівців відбувається за державним замовленням та за кошти фізичних або юридичних осіб в межах діючої ліцензії на надання освітніх послуг. 

Якщо Ви маєте бажання вчитися та отримати сучасну професію, твердо зорієнтовані на успіх і благополуччя, готові зробити перший крок до своєї мети, то ми завжди чекаємо Вас у Сєвєродонецькому  політехнічному фаховому коледжі.

Сєвєродонецький політехнічний фаховий коледж
Наш сайт
Розклад занять