Наше розташування:

ауд. № 418, проспект Центральний 59-а,

м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Декан факультету

к.т.н., доцент Кузьменко Сергій Валентинович


Наша електронна пошта

е-mail: itl@snu.edu.ua

Секретаріат деканату:

Секретар – Павленко  Світлана Анатоліївна

Контакти: тел. +380505958061

Диспетчер – Кортєва Олена Вікторівна 

Контакти: тел. +380500273811

Наша електронна пошта: 

locom@snu.edu.ua

Завідувач кафедри – к.т.н., доцент Климаш Андрій Олександрович

Контакти: т. +380509993260; E-mail: klimash@snu.edu.ua 

Наше розташування:

ауд. № 412-а, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавр і  магістр за очною та заочною формою навчання за спеціальностями:

Бакалавр:
•    Залізничний транспорт
•    Автомобільний транспорт
•    Транспортні технології
•    Галузеве машинобудування

Магістр:
•    Залізничний транспорт (спеціалізація: Локомотиви та локомотивне господарство);
•    Автомобільний транспорт (спеціалізація: Автомобілі та автомобільне господарство);
•    Транспортні технології (спеціалізація: Транспортні системи);
•    Галузеве машинобудування (спеціалізація: Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання).

Загальна інформація про кафедру

Кафедра здійснює підготовку фахівців згідно з новим складом освітніх та наукових спеціальностей за освітніми програмами за 2 галузями знань: 27 – Транспорт (3 спеціальності) та 13 – Механічна інженерія (1 спеціальність). Також випускники кафедри можуть підвищити свій освітній рівень в аспірантурі. У кадровому складі кафедри 4 докторів технічних наук, 16 кандидатів наук, 6 професорів, 13 – доцентів, 4 старших викладача та 1 асистент. Викладачі кафедри проходять стажування в наукових та навчальних закладах України та у Жилинському університеті (Словакія). Основними об’єктами діяльності випускників нашої кафедри відповідно спеціальностей:

Залізничний рухомий склад: локомотиви, вагони, дизель- та електропоїзди тощо. Діяльність випускника можлива i в інших сферах, що пов’язані з транспортною та іншою технікою, яка має певну конструктивну та технологічну єдність, або подібність з основними об’єктами його діяльності. Наприклад, трамваї, поїзди метрополітену, шахтний, кар’єрний, промисловий, інші та види рейкового рухомого складу. 

Згідно з рівнем освітньо-професійної підготовки, надаються права займати певні посади інженерно-технічного та адміністративно-управлінського персоналу:
•    у галузі виробництва, технічної експлуатації та ремонту залізничного рухомого складу – майстра, або технолога в цеху;
•    у виробничих і виробничо-технічних відділах підприємств та установ, у відділах охорони праці та техніки безпеки, нормування, планування тощо – молодшого спеціаліста або інженера;  
•    в малих та спільних підприємствах різних форм власності, кооперативах, фермерських, підсобних господарствах, та інших підприємствах, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом рейкового рухомого складу та іншої техніки, механіка дільниці цеху, депо, управління тощо;  
•    у галузевих науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах – старшого лаборанта або молодшого наукового співробітника;
•    у проектних відділах та установах – конструктора 3-ої категорії;
•    у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації – викладача навчальних дисциплін, які відповідають професійному спрямуванню фахівця;
•    у комерційних та інших структурах, пов’язаних з продажем техніки, а також у рекламних агентствах відповідного профілю  референта, консультанта-продавця або менеджера.

Автомобільний транспорт: зразки техніки автомобільного транспорту різного призначення, об’єктів інфраструктури; нормативно-технічна документація по техніці,  технології автомобільного транспорту та об’єктам інфраструктури; методи і засоби створення, експлуатації, ремонту та контролю якості об’єктів автомобільного транспорту в цілому, а також їх окремих агрегатів, підсистем і деталей.

Згідно з рівнем освітньо-професійної підготовки, надаються права займати певні посади інженерно-технічного та адміністративно- управлінського персоналу у таких виробничих сферах:
•    Виробництво автотранспортних засобів
•    Торгівля автотранспортними засобами 
•    Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами 
•    Торгівля іншими автотранспортними засобами 
•    Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 
•    Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
•    Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
•    Надання послуг таксі 
•    Вантажний автомобільний транспорт

Транспортні технології (транспортні системи): транспортні системи та технології роботи видів транспорту (автомобільний, залізничний, морський, трубопровідний, міський), їх взаємодія; транспортні системи промислових вузлів, регіонів, міст, пунктів взаємодії видів транспорту, в портах та митних терміналах; перевантажувальні комплекси, об’єкти транспортної інфраструктури.

Згідно з рівнем освітньо-професійної підготовки, надаються права займати певні посади інженерно-технічного та адміністративно- управлінського персоналу за рівнем бакалавра:
•    Технік-технолог
•    Диспетчер 
•    Диспетчер автомобільного транспорту 
•    Диспетчер вагонного депо 
•    Диспетчер з міжнародних перевезень 
•    Диспетчер підприємства (району) мереж 
•    Диспетчер служби перевезень 
•    Диспетчер станційний 
•    Стивідор 
•    Інженер-інспектор з контролю за використанням палива 
•    Технік-інспектор з контролю за використанням палива 
•    Диспетчер поїзний 
•    Диспетчер-інспектор 
•    Інженер з безпеки руху 
•    Інженер-інспектор 
•    Інспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань 
•    Ревізор автомобільного транспорту 
•    Ревізор вагового господарства 
•    Ревізор з безпеки руху 
•    Сюрвейєр вантажний 
•    Технік-інспектор 
•    Брокер 
•    Агент з митного оформлення вантажів та товарів 
•    Агент з передачі вантажу на прикордонній станції (пункті) 
•    Агент із замовлень населення на перевезення 
•    Адміністратор пасажирської служби 
•    Експедитор транспортний 
•    Черговий по транспортно-експедиційному підприємству 

За рівнем магістра: головного фахівця; головного інженера на транспорті; директора з транспорту, керівника структурних підрозділів; начальника вокзалу; начальника відділу транспорту; начальника диспетчерської служби; начальника відділу організації безпеки руху; начальника перевантажувального комплексу, контейнерного терміналу; розробника систем (транспортних); інженера-дослідника.

Галузеве машинобудування (спеціалізація: Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання): процеси, устаткування та організація галузевого машинобудівного виробництва підйомно-транспортних, дорожніх, будівельних, меліоративних машини і обладнання; засоби і методи випробовування та контролювання якості та надійності підйомно-транспортних, дорожніх, будівельних, меліоративних машини і обладнання; системи технічної документації, метрології та стандартизації.

Згідно з рівнем освітньо-професійної підготовки, надаються права займати посади:  
•    керівниками підприємств і організацій
•    головними інженерами
•    головними механіками
•    конструкторами
•    проектувальниками
•    технічними експертами
•    інспекторами державних контролюючих органів.

Історія кафедри

Кафедра Залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин створена наказом ректора 8 серпня 2016 року, але має багату та різноманітну історію. Вона поєднала у собі склад кафедр залізничного транспорту, автомобільного транспорту, транспортних систем, підйомно-транспортної техніки. Кожна з зазначених кафедр мала свою історію становлення довжиною в не одне десятиріччя. 

Кафедра залізничного транспорту як структурна одиниця офіційно була утворена в 1960 році за назвою «Кафедра локомотивобудування» у числі найперших в нашому університеті. Ще у довоєнні роки технікум, згодом перетворений поспіль в інститут, став кузнею інженерних кадрів. Його виробничою базою був Луганський завод ім. Жовтневої революції, нині – холдингова компанія “Луганськтепловоз”. Понад 45 років при кафедрі існує аспірантура та докторантура, працює спеціалізована рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальністю “Рухомий склад залізниць та тяга поїздів”. 

Кафедра транспортних систем є правонаступником кафедри промислового транспорту, яка була відкрита в Луганському машинобудівному інституті у 1969 році. 

Кафедра підйомно-транспортної техніки  була створена у 1972 році і з 1978 року була базовою кафедрою в Україні з випуску спеціалістів у галузі кранобудування. 

Кафедра автомобільного транспорту була заснована у 1967 році і по наступний час випустила понад 3000 фахівців. 

На цей час спільний колектив об’єднаних кафедр плідно виконує задачі освітньої діяльності та наукових досліджень.

Якість навчального процесу, здійснюваного професорсько-викладацьким складом кафедри, підтверджується досягненнями її випускників, серед яких 3 ректора нашого університету (що привели вуз в 30-ку кращих на Україні), проректора університетів, глави найбільших підприємств Луганської області, адміністративні керівники області. Багато хто з працюючих в даний час завідувачів кафедр, директорів інститутів в тій чи іншій мірі випускники кафедри. 

Кафедра має в своєму активі Державну премію в галузі науки і техніки (2004 р.), Премію Президента України для молодих вчених (2012 р.), Грант Президента України для обдарованої молоді (2 гранти в 2007 р., 1 – в 2009 р.), Грант Президента України для проведення наукових досліджень молодими вченими (2013 р.), Стипендії Кабінету Міністрів України (5 стипендій), що стало вагомим внеском кафедри в отримання вузом статусу дослідний і визнання його високого статусу в науковому та навчальному співтоваристві України. 

Завдяки роботі з студентською молоддю студенти кафедри займають призові місця в міжнародних науково-практичних конференціях, конкурсах студентських наукових робіт (2 перших місця та 4 других та третіх за останні 5 років), стають переможцями всеукраїнських олімпіад за предметами та напрямками підготовки, отримують стипендії фонду «Завтра.ua». За роки існування ради по захисту дисертацій захищено близько 16 докторських і 60 кандидатських дисертацій. 

При кафедрі функціонує аспірантура і докторантура. Форми навчання: денна і заочна. Фінансування: бюджетне і контрактне.

Дисципліни підготовки бакалавра:

Вантажні перевезення, Основи теорії транспортних процесів і систем, Дослідження операцій в транспортних системах, Пасажирські перевезення, Транспортні засоби, Митна безпека, Основи геодезії і проектування залізниць, Логістика, Технічне обслуговування транспортних засобів залізничного транспорту, Надійність і діагностика автомобілів, Аналіз конструкцій, основи розрахунку автомобілів, Технічна експлуатація автомобілів, Автосервіс. Технічне обслуговування і ремонт, Технічні основи створювання ПТДБММіО, Вантажопідіймальні крани, Надійність кранів, Будівельна механіка та МК ПТДБММ  та ін.

Дисципліни підготовки магістра:

Технологія й управління роботою залізничних дільниць та напрямків, Методи наукових досліджень, Інтероперабельність та безпека на залізничному транспорті, Управління ланцюгом постачань, Економіка транспорту, Сучасні інформаційні технології в управлінні залізничними підрозділами, Методологія, організація і проведення експерементальних досліджень на автотранспорті, Сертифікація залізничних систем та підсистем, Нормативно-правова база Європейського Союзу в області залізничного транспорту, ТСІ для управління вантажними перевезеннями, Планування експериментів  та ін.

Викладачі кафедри

1.    Климаш Андрій Олександрович, завідувач кафедри, к.т.н., доцент
2.    Дьомін Юрій Васильович, д.т.н., професор
3.    Міроненко Віктор Кімович, д.т.н., професор
4.    Самсонкін Володимир Миколайович, д.т.н., професор 
5.    Бойко Григорій Олексійович, к.т.н., професор 
6.    Могила Валентин Іванович, к.т.н., професор 
7.    Бараніч Юлія Вікторівна, к.т.н., доцент 
8.    Заверкін Андрій Вікторович, к.т.н., доцент
9.    Кічкіна Олена Іванівна, к.т.н., доцент
10.    Кравченко Катерина Олександрівна, к.т.н., доцент, ст.н.с.
11.    Кузьменко Сергій Валентинович, к.т.н., доцент
12.    Нєженцев Олексій Борисович, к.т.н., доцент
13.    Ноженко Олена Сергіївна, к.т.н., доцент, ст.н.с.
14.    Сергієнко Оксана Вікторівна, к.т.н., доцент
15.    Чередниченко Сергій Петрович, к.т.н., доцент
16.    Луценко Олександр Анатолійович, к.т.н., доцент 
17.    Ноженко Володимир Сергійович, к.т.н., доцент 
18.    Полупан Євген Вікторович, к.т.н., доцент 
19.    Шевченко Сергій Іванович, к.т.н., доцент 
20.    Ковтанець Максим Володимирович, к.т.н., ст. викладач 
21.    Кічкін Олексій Вікторович, ст. викладач 
22.    Ковальов Сергій Миколайович, ст. викладач 
23.    Збітнєв Павло Володимирович, асистент 

Наукова робота

На кафедрі працює наукова школа «Розробка наукових основ і теорії створення високоефективних засобів рейкового транспорту». Загальне керівництво школою здійснює Голубенко О.Л., професор, д.т.н. Останнім часом поглиблено досліджуються питання використання систем керування і регулювання для впливу на процеси контактної взаємодії колеса з рейкою та надійність екіпажної частини 2 докторантами  та 7 аспірантами. Перший напрям науково-дослідної роботи, який очолював д.т.н., професор Горбунов М.І., присвячений покращенню тягових і динамічних показників локомотивів, зниження зносу коліс та рейок, а також оптимізації параметрів екіпажної частини для підвищення їх енергоефективності при проектуванні і управління ними в експлуатації. Другий напрям науково-дослідної роботи, який очолює к.т.н., професор Могила В.І., присвячений підвищенню енергетичної ефективності силових установок тепловозів удосконаленням процесів згоряння шляхом озонування палива і мастил, а також покращення характеристик тепловозних теплообмінних апаратів і систем. Кожен рік на кафедрі виконується кілька науково-дослідних робіт (НДР) фундаментального та прикладного спрямування. Зокрема, у 2016 році кафедрою виконуються три НДР в галузі залізничного транспорту двома галузевими лабораторіями і викладачами кафедри.

Щорічно наукові розробки кафедри приймають участь у міжнародному салоні винаходів та нових технологій «Новий час», де отримано золоті та срібні медалі.

Кожен рік проводиться конференція професорсько-викладацького складу, де проходить обговорення наукових досліджень викладачів. 

Також кафедра щороку проводить щорічні Міжнародні науково-технічні конференції “Проблеми розвитку рейкового транспорту”, “Проблеми розвитку транспортних систем і логістики”, а також Всеукраїнську студентську конференцію «Проблеми і розвиток транспортних систем з точки зору молоді». У роботі конференцій щорічно беруть участь близько 100 представників організацій із сьома  країн світу: України, Росії, Словенія, Польщі, Естонії, Фінляндія й СШA. Активно на кафедрі під керівництвом викладачів проводиться науково-дослідна робота зі студентами. Щорічно подаються проекти на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді. Студенти кафедри активно приймають участь у стипендіальній програмі Фонду В.Пінчука «Завтра UA», у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, який проводиться навесні.

Кафедра значну увагу приділяє підготовці власних кадрів вищої кваліфікації. Підготовка кандидатів та докторів наук проводиться за спеціальностями 05.22.07 – Рухомий склад залізниць та тяга поїздів, 05.22.12 – промисловий транспорт при кафедрі функціонує спеціалізована вчена рада Д29.051.03 для захисту дисертацій кандидатів та докторів наук.


Завідувач кафедри

д.т.н., професор Чернецька-Білецька Наталія Борисівна

Наша електронна пошта: 

logistyka@snu.edu.ua

Наше розташування:

ауд. № 403, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра здійснює підготовку за ступенями вищої освіти «бакалавр» і  «магістр» за очною та заочною формою навчання за спеціальностями:

Бакалавр:
•    275.02 “Транспортні технології (на залізничному транспорті)”;
•    275.03 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”;
 

Магістр:
•    275.02 “Транспортні технології (на залізничному транспорті)”;
•    275.03 “Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті)”;
•    273 Залізничний транспорт. “Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті”.

Загальна інформація про кафедру

Ні для кого не є секретом, що транспорт є кровоносною артерією держави. Без розвиненої інфраструктури транспорту неможливе ефективне функціонування жодної із сфер діяльності. Тому наявність у державі кваліфікованих управлінських кадрів транспортної галузі є просто необхідною.

Випускники нашої кафедри можуть займатися розробкою, організацією та управлінням  роботи на  транспорті; взаємодії різних видів транспорту на магістральних і міжнародних лініях; диспетчеризацією та управлінням руху на транспорті; організацією приміських та міжнародних пасажирських перевезень; організацією вантажних перевезень на транспорті; розробкою логістичних систем  та транспортних потоків та ін.

Історія кафедри

Кафедра «Логістичне управління та безпека руху на транспорті» була створена у 2007 році і мала назву «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті». Наказом унiверситету «Про розширення спектру надання освітніх послуг у 2014/2015 навчальному році» від 11.07.2014 року №786-04 кафедра «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті» у 2014 році змінила назву на «Логістичне управління та безпека руху на транспорті».  Завідувачка кафедри Чернецька-Білецька Наталія Борисівна –  доктор технічних наук, професор, академік Інженерної академії України.

Форми навчання: денна і заочна. Форма фінансування: бюджет і контракт.

Інформація про очільника кафедри

Чернецька-Білецька Наталія Борисівна  очолює кафедру з 2007 року.

Наталія Борисівна має широке коло наукових та педагогічних інтересів. Основним з них є технології приготування, транспортування та спалювання водовугільного палива, яке є одним з найефективніших альтернативних видів палива, що дозволяє повною мірою використовувати енергетичний потенціал Донецького регіону.

Наталія Борисівна народилася 16 листопада 1961 року у Луганську. У 1983 році з відзнакою закінчила Ворошиловградський машинобудівний інститут та отримала кваліфікацію інженера промислового транспорту. Кандидат технічних наук з 1998 року. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук захистила в Українському транспортному університеті на тему «Підвищення надійності та уточнення методів прогнозування довговічності обладнання трубопровідного гідротранспорту насипних вантажів» за спеціальністю 05.22.12 – промисловий транспорт. Вчене звання доцента кафедри транспортних технологій отримала у 2001 році.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних захистила у 2006 році у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля на тему «Системний аналіз і прогнозування ресурсу промислового трубопровідного гідротранспорту» за спеціальністю 05.22.12 – промисловий транспорт.

Викладацьку діяльність Наталія Борисівна розпочала з 1997 року, обіймала посади молодшого наукового співробітника, старшого викладача, доцента та професора. У 2006 році в СНУ ім. В.Даля було створено кафедру «Організація перевезені і управління на залізничному транспорті» (з 2014 року «Логістичне управління та безпека руху на транспорті»). Крім того, з 2013 до 2016 року Наталія Борисівна обіймала посаду директора інституту транспорту і логістики СНУ ім. В.Даля.

Чернецька-Білецька Н.Б. має понад 200 наукових праць, серед яких патенти на корисні моделі (37 патентів), наукові статті у виданнях, що індексуються у міжнародних реферативних базах (5 статей) у фахових та міжнародних виданнях (понад 100 статей), доповіді на науково-практичних конференціях та семінарах (48 доповідей), монографії (5 монографій), навчальні посібники (6 навчальних посібників) та ін.

Під науковим керівництвом Наталії Борисівни було захищено 6 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук та 1 докторської дисертації.

Наталія Борисівна постійно підвищує власний науковий та професійний рівень та проходить стажування за кордоном, про що має відповідні документи. У 2016 році проходила стажування в Університеті Економіки (м. Варна, Болгарія) за програмою «Innovative logistics of transport technology», Сертифікат № 00005, 2016 р., а у 2018 році – у Жешувському політехнічному університеті ім. І. Лукасевича (м. Жешув, Польща) за програмою «Innovative logistics technologies: European experience and its implementation in the training of transport industry specialists», Сертифікат R2-18/1018.

Є академіком Інженерної академії України, членом Вченої Ради Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та Вченої Ради Д 29.051.03 при Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля.

Контакти: тел. +380507453630, Е-mail: nchernetska@snu.edu.ua

Дисципліни підготовки бакалавра:

Управління роботою автомобільного транспорту. Управління роботою залізничного  транспорту. Загальний курс транспорту. Основи економіки транспорту. Пасажирські перевезення та організація роботи залізничних вокзалів. Пасажирські перевезення та планування роботи автовокзалів. Вантажні перевезення (автомобільний транспорт). Вантажні перевезення (залізничний транспорт). Взаємодія видів транспорту. Проектування транспортно-складських комплексів. Організація митного контролю та митна безпека. Залізничні станції та вузли. Техніко-економічне забезпечення транспортних процесів

Дисципліни підготовки магістра:

Методологія та організація наукових досліджень. Науково-дослідна робота студентів. Методологія аналізу та вибору оптимального співвідношення якість/вартість технічних рішень. Ризики: аналіз наслідків та попередження. Сертифікація підприємств за нормами безпеки. Імітаційне моделювання процесів залізничного транспорту. Імітаційне моделювання процесів автомобільного транспорту. Управління безпекою руху в транспортних системах. Інформаційне забезпечення вантажних та пасажирських перевезень. Роль персоналу в забезпеченні  норм безпеки та його сертифікація. Порівняльний аналіз систем залізниць і суб’єктів функціонування та управління. Принцип інтероперабельності та його використання у різних видах транспорту. Методологія та організація наукових досліджень. Управління ланцюгом постачань. Проектний аналіз. Інтелектуальні транспортні системи. Моделювання автотранспортних потоків.

Викладачі кафедри

Чернецька-Білецька Наталія Борисівна

 • Посада, науковий ступінь – д.т.н., проф., зав. каф
 • Назва дисциплін – Загальний курс транспорту;
  Методологія та організація наукових досліджень;
  Моделювання автотранспортних потоків;
  Науково-дослідна робота студентів;
  Організація та планування роботи парку рухомого складу залізниць;
  Охорона праці в галузі;
  Пасажирські перевезення та організація роботи залізничних вокзалів;
  Пасажирські перевезення та планування роботи автовокзалів;
  Транспортний маркетинг та логістика;
  Транспортно-експедиторська діяльність;
  ТСІ для управління вантажними перевезеннями.
 • Контактна інформація – logistyka.snu.edu.ua@gmail.com, nchernetska@snu.edu.ua

Михайлов Євген Валентинович

 • Посада, науковий ступінь – к.т.н., доцент
 • Назва дисциплін – Вантажні перевезення (автомобільний транспорт);
  Вантажні перевезення (залізничний транспорт);
  Нормативно-правова база Європейського Союзу в області залізничного транспорту;
  Технологія та управління роботою станцій та вузлів;
  Транспортне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності;
  ТСІ для класичної інфраструктури та її технічного обслуговування. Проблеми переходу на різну ширину колії;
  ТСІ у різних видах транспорту.
 • Контактна інформація – mihaylov.evv@gmail.com, mihajlov@snu.edu.ua

Шворнікова Ганна Михайлівна

 • Посада, науковий ступінь – к.т.н., доцент
 • Назва дисциплін – Логістика;
  Проектний аналіз;
  Транспортний маркетинг та логістика;
  ТСІ для класичної інфраструктури та її технічного обслуговування. Проблеми переходу на різну ширину колії;
  Управління вантажною та комерційною роботою і вантажознавство.
 • Контактна інформація – shvorni@gmail.com, shvornikova@snu.edu.ua

Роговий Андрій Сергійович

 • Посада, науковий ступінь – д.т.н., проф.
 • Назва дисциплін – Дослідження операцій в транспортних системах;
  Науково-дослідна робота студентів;
  Основи економіки транспорту;
  Основи теорії транспортних процесів і систем;
  Техніко-економічне забезпечення транспортних процесів;
  Управління ланцюгом постачань.
 • Контактна інформація – asrogovoy@ukr.net, rogovij@snu.edu.ua

Полупан Євген Вікторович

 • Посада, науковий ступінь – к.т.н., доцент
 • Назва дисциплін – Моделювання автотранспортних потоків
  Правила та безпека дорожнього руху на автомобільному транспорті;
  Автомобільна статистика;
  Організація та планування роботи станцій технічного обслуговування.
 • Контактна інформація – iiscienceii@ukr.net, polupan_ev@snu.edu.ua

Шевченко Сергій Іванович

 • Посада, науковий ступінь – к.т.н., доцент
 • Назва дисциплін – Автомобільна статистика;
  Правила та безпека дорожнього руху на автомобільному транспорті;
  Проектування транспортно-складських комплексів;
  Спеціальні види транспорту.
 • Контактна інформація – schevschenko@ukr.net, shevchenko_si@snu.edu.ua

Семенов Станіслав Олександрович

 • Посада, науковий ступінь – к.т.н., доцент
 • Назва дисциплін – Вантажні перевезення (автомобільний транспорт);
  Вантажні перевезення (залізничний транспорт);
  Взаємодія видів транспорту;
  Інформаційне забезпечення вантажних та пасажирських перевезень;
  Порівняльний аналіз систем залізниць і суб’єктів функціонування та управління;
  Проектний аналіз;
  Проектування транспортно-складських комплексів;
  Ризики: аналіз наслідків та попередження;
  Роль персоналу в забезпеченні норм безпеки та його сертифікація;
  Сертифікація залізничних систем та підсистем;
  Спеціальні види транспорту;
  Технологія та управління роботою станцій та вузлів;
  Транспортне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності;
  ТСІ для управління вантажними перевезеннями;
  ТСІ у різних видах транспорту;
  Управління безпекою руху в транспортних системах.
 • Контактна інформація – 1mojdodyr1@gmail.com, semenov@snu.edu.ua

Мірошнікова Марія Володимірівна

 • Посада – асистент
 • Назва дисциплін – Загальний курс транспорту;
  Залізничні станції та вузли;
  Логістика;
  Організація митного контролю та митна безпека;
  Організація та планування роботи парку рухомого складу залізниць;
  Основи геодезії і проектування залізниць;
  Основи економіки транспорту;
  Пасажирські перевезення та організація роботи залізничних вокзалів;
  Пасажирські перевезення та планування роботи автовокзалів;
  Правила технічної експлуатації та безпека руху на залізничному транспорті;
  Проектування автомобільних доріг;
  Управління вантажною та комерційною роботою і вантажознавство;
  Управління роботою автомобільного транспорту;
  Управління роботою залізничного транспорту.
 • Контактна інформація – citroen4ik@gmail.com, miroshnikova@snu.edu.ua

Баранов Ігор Олегович

 • Посада, науковий ступінь – к.т.н., доц.
 • Назва дисциплін – Залізничні станції та вузли;
  Методологія аналізу та вибору оптимального співвідношення якість/вартість технічних рішень;
  Методологія та організація наукових досліджень;
  Основи геодезії і проектування залізниць;
  Основи економіки транспорту;
  Принцип інтероперабельності та його використання у різних видах транспорту;
  Проектування автомобільних доріг;
  Роль персоналу в забезпеченні норм безпеки та його сертифікація;
  Сертифікація підприємств за нормами безпеки;
  Техніко-економічне забезпечення транспортних процесів;
  Транспортно-експедиторська діяльність;
  ТСІ для контрольно-управляючих систем та ERTMS (європейської системи управління залізничними перевезеннями);
  Управління ланцюгом постачань;
  Управління роботою автомобільного транспорту;
  Управління роботою залізничного транспорту.
 • Контактна інформація – baranov_90@ukr.net, baranov@snu.edu.ua

Клюєв Сергій Олександрович

 • Посада, науковий ступінь – к.т.н., доцент
 • Назва дисциплін – Інформаційне забезпечення вантажних та пасажирських перевезень;
  Охорона праці в галузі;
  Сучасні інформаційні технології в управлінні автотранспортними підрозділами;
  ТСІ для управління вантажними перевезеннями;
  Управління безпекою руху в транспортних системах;
  Автомобільні транспортні засоби;
  Дослідження операцій в транспортних системах;
  Залізничні транспортні засоби;
  Інформаційні системи і технології;
  Основи теорії транспортних процесів і систем;
  Правила технічної експлуатації та безпека руху на залізничному транспорті.
 • Контактна інформація – sergistreet@gmail.com, kliuiev@snu.edu.ua

Водолазський Олексій Олександрович

 • Посада – cт. викладач
 • Назва дисциплін – Імітаційне моделювання процесів автомобільного транспорту;
  Імітаційне моделювання процесів залізничного транспорту;
  Організація та планування роботи станцій технічного обслуговування;
  Правила та безпека дорожнього руху на автомобільному транспорті.
 • Контактна інформація – alexey.vodolazskyy@gmail.com, vodolazskij@snu.edu.ua

Круть Олександр Анатолійович

 • Посада, науковий ступінь – д.т.н., проф.
 • Назва дисциплін – Автомобільна статистика;
  Імітаційне моделювання процесів автомобільного транспорту;
  Імітаційне моделювання процесів залізничного транспорту;
  Техніко-економічне забезпечення транспортних процесів;
  Управління ланцюгом постачань.
 • Контактна інформація – krut@snu.edu.ua

Єпіфанова Ольга Вікторівна

 • Посада, науковий ступінь – к.т.н., доц.
 • Назва дисциплін – Залізничні транспортні засоби;
  Імітаційне моделювання процесів залізничного транспорту;
  Правила технічної експлуатації та безпека руху на залізничному транспорті.
 • Контактна інформація – yepifanovaolga@gmail.com, yepifanova@snu.edu.ua

Кириченко Ірина Олексіївна

 • Посада, науковий ступінь – д.т.н., проф.
 • Назва дисциплін – Нормативно-правова база Європейського Союзу в області залізничного транспорту;
  Порівняльний аналіз систем залізниць і суб’єктів функціонування та управління;
  Принцип інтероперабельності та його використання у різних видах транспорту;
  Сертифікація залізничних систем та підсистем;
  Сертифікація підприємств за нормами безпеки;
  ТСІ для контрольно-управляючих систем та ERTMS (європейської системи управління залізничними перевезеннями).
 • Контактна інформація – i_kir@ukr.net, ikyrychenko@snu.edu.ua

Сорока Сергій Іванович

 • Посада, науковий ступінь – к.т.н., доцент
 • Назва дисциплін – Автомобільні транспортні засоби;
  Інтелектуальні транспортні системи;
  Інтелектуальні транспортні системи;
  Міжнародні автотранспортні організації і митні операції;
  Ризики: аналіз наслідків та попередження.
 • Контактна інформація – sever.personal@gmail.com, soroka_si@snu.edu.ua

Ковальов Сергій Миколайович

 • Посада – провідний інженер
 • Контактна інформація – sernikov83@gmail.com, kovalov@snu.edu.ua

Музиченко Марина Павлівна

 • Посада – провідний інженер
 • Контактна інформація – muzychenko@snu.edu.ua

Подгорна Лілія Сергіївна

 • Посада – лаборант
 • Контактна інформація – lspodgorna@gmail.com, podgorna@snu.edu.ua

Сфери професійної діяльності випускників та можливі посади

Наукова робота

До пріоритетних напрямків досліджень слід віднести енергозбереження на транспорті, удосконалення транспортно-логістичних систем та транспортно-експедиторської діяльності. Результати виконаних наукових досліджень знаходять широке відображення у викладацькій діяльності.

Чернецька-Білецька Н.Б. була керівником наукових тем ДН-27-06 «Обґрунтування і розробка теоретичних основ створення енергоємного і екологічного седиментаційно-стабільного водовугільного палива» (2006 р., номер держ. реєстрації 0209U002228), ДН-15-09 «Дослідження закономірностей приготування і транспортування водовугільного палива із сировини вітчизняного виробника» (2009 р., номер держ. реєстрації 0109U000075) та ДН-03-15 “Розробка теорії та підвищення ефективності енергетичних процесів у системах приготування, транспортування та  спалювання водовугільного палива” (2015-2017 р.р.); держбюджетної теми за Державною науково-технічною програмою «Ресурс» КГН 20-07 «Прогнозування і підвищення ресурсу трубопровідної арматури промислового гідротранспорту твердих матеріалів» (2007 р., номер держ. реєстрації 0107U006878)).

Чернецька-Білецька Н.Б. керує, переддипломними практиками студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» та 273 «Інтероперабельність i безпека на залізничному транспорті»; бакалаврськими та магістерськими кваліфікаційними роботами, підготовкою студентів для участі у науково-практичних конференціях, олімпіадах, конкурсах. Під керівництвом викладачів кафедри студенти кафедри неодноразово ставали переможцями та призерами міжнародних та всеукраїнських конкурсів та конференцій.

Крім цього, кафедра є організатором щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Глобалізація наукового і освітнього простору. Інновації транспорту. Проблеми, досвід, перспективи» та Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Логістичне управління та безпека руху на транспорті».

Кафедра постійно працює  над удосконаленням методичного забезпечення навчального процесу: бере участь у розробці нових і коригуванні діючих освітніх програм, навчальних планів, розробці навчальних посібників, методичних вказівок.


Завідувач кафедри

д.т.н., професор Татарченко Галина Олегівна

Наша електронна пошта: 

bud@snu.edu.ua

Наше розташування:

ауд. № 401, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавр і  магістр за очною та заочною формою навчання за спеціальностями: 
105 «Прикладна фізика та наноматеріали» 
132 «Матеріалознавство»
192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Загальна інформація про кафедру

Підготовку фахівців кафедра здійснює згідно з новим складом освітніх та наукових спеціальностей за освітніми програмами: будівництво та цивільна інженерія, матеріалознавство та прикладна фізика та наноматеріали.

На кафедрі викладають усі дисципліни із зазначених спеціальностей; викладачі мають досвід підготовки за цілою низкою технічних спеціальностей. Основною метою діяльності кафедри є надбання майбутніми фахівцями навичок забезпечувати господарську діяльність прийняттям ґрунтовних рішень у галузі будівництва та комунального господарства, матеріалознавства та прикладної фізики.

Історія кафедри

Кафедра будівництва, урбаністики та просторового планування створена наказом ректора 01 лютого 2003 року. Вона є одною з молодих кафедр у структурі університету, складається з висококваліфікованих фахівців, має потужну та розвинену науково-технологічну, дослідницьку базу та інфраструктуру для надання освітніх послуг європейського зразка. Кафедра будівництва, урбаністики та просторового планування СНУ ім. В. Даля визначена в Україні, як базова для підготовки фахівців зі спеціальності «Міське будівництво та господарство».

Основні дисципліни, що викладаються кафедрою:

Інженерна геологія та вишукування
Інженерна геодезія та вишукування
Архітектура будівель і споруд
Основи містобудування та територіального планування
Основи технології процесів водопідготовки
Технологія і організація будівельного виробництва
Будівельне матеріалознавство
Садово-паркове та ландшафтне будівництво
Комплексне освоєння та інженерний благоустрій міських територій
Спецкурс з довговічності бетонів
Комп’ютерні технології у будівництві
Експлуатація та ремонт житлового фонду
Водопостачання та водовідведення
Корозія та довговічність матеріалів
Кристалографія
Теоретичні основи матеріалознавства
Структурний аналіз матеріалів
Металознавство
Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів
Діагностика і дефектоскопія матеріалів та виробів
Наноматеріали та нанотехнології
Корозія і захист матеріалів
Порошкові та композиційні матеріали, покриття
Сталі зі спеціальними властивостями
Кольорові метали та сплави
Експертні дослідження причин руйнування матеріалів
Поверхнева обробка та функціональні покриття
Механіка тертя і зношування та фізичні основи методів поновлення виробів
Комп’ютерні технології в матеріалознавстві та порошковій металургії
Зносостійкі матеріали
Комп’ютерні технології фізичного експерименту
Сучасні проблеми та експериментальні методи ядерної фізики
Електронні методи в прикладній фізиці
Вступ до фізики плазми та методи іі дослідження
ЕЩМ-експеримент та машини обробки інформації
Фізичні основи сучасних технологій
Електронні методи в прикладній фізиці
Комп’ютерне моделювання фізичних процесів та систем
Сучасна спектрометрія
Фізикохімія наночастинок та наноматеріалів
Процеси отримання наночастинок і наноматеріалів, нанотехнології
Лазерні технології

Інформація про очільника кафедри

Татарченко Галина Олегівна, д.т.н., професор, директор асоціації випускників, член асоціації корозіонистів України. 

Дослідницькі інтереси: опір матеріалів та захист від корозії.

Татарченко Г.О. має понад 150 наукових праць, серед яких патенти на корисні моделі, наукові статті у фахових та міжнародних виданнях, доповіді на науково-практичних конференціях та семінарах, монографії та ін. Керує роботою аспірантів, а також науково-дослідною роботою студентів.

Контакти: тел. +380666279753, Е-mail: tatarchenko@snu.edu.ua, tatarchenkogalina@gmail.com

Викладачі кафедри

Татарченко Галина Олегівна

– посада – завідувач кафедри

– вчене звання – проф.

– науковий ступінь – д.т.н.

– стаж роботи (років) – 33

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – 1.Сучасні технології в будівництві. 2.Корозійні процеси за участю озону.

– публікації (загальна кількість) – 160

– контактна інформація – 0666279753, 0734704391, tatarchenko@snu.edu.ua, tatarchenkogalina@gmail.com

Уваров Павло Євгенович

 

– посада – доцент кафедри

– вчене звання – доц.

– науковий ступінь – к.т.н.

– стаж роботи (років) – 17

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – 1.Організаційно-технологічнє проектування інвестиційно-будівельної діяльності. 2.Сучасні технології в будівництві.

– публікації (загальна кількість) – 81

– контактна інформація – 066 -627-9753, 073-470 -4391, uvarov@snu.edu.ua, budivelnik_caf@ukr.net

Білошицька Наталія Іванівна

– посада – доцент кафедри

– вчене звання – доц.

– науковий ступінь – к.т.н.

– стаж роботи (років) – 12

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – 1. Проектування металевих ферм з комбінованих профілів. 2. Сучасні технології в будівництві.

– публікації (загальна кількість) – 41

контактна інформація – 0666279753, 0734704391, beloshitska@snu.edu.ua, beloshitska@ukr.net

Хорошун Ганна Миколаївна

– посада – доцент кафедри

– вчене звання – доц.

– науковий ступінь – к.ф-м.н.

– стаж роботи (років) – 12

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – 1.Фазові сингулярності у дифрагованому світловому полі. 2. Сучасні технології в будівництві.

– публікації (загальна кількість) – 32

– контактна інформація – 0666279753, 0734704391, horoshun@snu.edu.ua, an_khor@i.ua

Білошицький Микола Володимирович

– посада – доцент кафедри

– вчене звання – доц.

– науковий ступінь – к.т.н.

– стаж роботи (років) – 10

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – 1.Створення дрібнодисперсних порошкових матеріалів методами інтенсивної пластичної деформації. 2. Сучасні технології в будівництві.

– публікації (загальна кількість) – 71

– контактна інформація – 066 -627-9753, 073-470 -4391, beloshicky@snu.edu.ua, beloshitskiynik@ukr.net

Соколенко Валерій Михайлович

– посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – к.т.н.

– стаж роботи (років) – 38

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – 1.Актуальні завдання реконструкцій будівель та споруд, 2. Комплексна реконструкція міської забудови, 3. Містобудівний розвиток системи населених місць Луганської області.

– публікації (загальна кількість) – 90

– контактна інформація – 066-627-97-53, 073-470-43-91, sokolenko_1@snu.edu.ua, 13wms13@ukr.net

Медвідь Іван Іванович

– посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – к.т.н.

– стаж роботи (років) – 43

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – 1.Міцність конструкційних матеріалів

– публікації (загальна кількість) – 75

– контактна інформація – 066-627-97-53, 073-470-43-91, iw.medwed@snu.edu.ua, iw.medwed@yandex.ua

Філатьєв Михайло Володимирович

– посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – к.т.н.

– стаж роботи (років) – 8

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – 1.Геодезичне забезпечення виконання робіт у будівництві, 2. Комп’ютерні технології проектування в будівництві, 3. Охорона праці в галузі, 4. Енергоефективність та енергозбереження.

– публікації (загальна кількість) – 76

– контактна інформація – 066-627-97-53, 073-470-43-91, filatev@snu.edu.ua

Піддубний Сергій Васильович

– посада – ст. викладач

– стаж роботи (років) – 38

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – 1.Актуальні проблеми використання та розробки будівельних матеріалів в будівництві, 2. Будівельне матеріалознавство, 3. Будівельна фізика.

– публікації (загальна кількість) – 24

– контактна інформація – 066-627-97-53, 073-470-43-91, piddubnij@snu.edu.ua, poddubniys@ukr.net

Шпарбер Марина Євгенівна

– посада – старший викладач кафедри

– стаж роботи (років) – 11

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – 1.Розвиток інвестиційно-будівельної діяльності. 2. Сучасні технології в будівництві.

– публікації (загальна кількість) – 25

– контактна інформація – 066 -627-9753, 073-470 -4391, shparber@snu.edu.ua, shparber_m@ukr.net

Дисковська Тетяна Анатоліївна

– посада – асистент

– стаж роботи (років) – 3

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – 1.Основи водопідготовки

– публікації (загальна кількість) – 8

– контактна інформація – 066-627-97-53, 073-470-43-91, diskovska@snu.edu.ua, disco2105@gmail.com

Фурсова Ольга Анатоліївна

– посада – асистент

– стаж роботи (років) – 1

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – 1.Інженерна геологія та вишукування

– публікації (загальна кількість) – 1

– контактна інформація – 066-627-97-53, 073-470-43-91, fursova@snu.edu.ua, metmashdtu@gmail.com

Соколенко Костянтин Валерійович

– посада – асистент

– стаж роботи (років) –

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – 1.Територіальна організація та містобудування розвиток системи населених місць Луганської області.

– публікації (загальна кількість) – 7

– контактна інформація – 066-627-97-53, 073-470-43-91, sokolenko@snu.edu.ua

Наукова робота

На кафедрі будівництва, урбаністики та просторового планування має місце широкий спектр форм організації науково-дослідної роботи: виконання науково-дослідної роботи з держбюджетної тематики, участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних та університетських науково-практичних, науково-методичних конференціях; підготовка та видання науково-методичних рекомендацій, навчальних посібників та монографій, публікацій статей та тез доповідей, встановлення наукових зв’язків з вищими навчальними закладами України і зарубіжжя; науково-дослідна робота студентів. 

До основних напрямів наукової роботи кафедри слід віднести: корозія та довговічність матеріалів, опір матеріалів та захист від корозії, порошкові та композиційні матеріали, покриття, зносостійкі матеріали, дослідження структури та властивостей сучасних конструкційних матеріалів, будівельні матеріали та вироби, благоустрій територій, технологія та організація будівельного виробництва, методи та технології реконструкції міської забудови. 

Студентська наука виступає одним з найпотужніших чинників забезпечення якості навчання студентів кафедри. Залучення студентів до науково-дослідницької та практичної роботи є пріоритетними напрямами розвитку кафедри. Основними формами такої роботи є підготовка випускних робіт з актуальних проблем в галузі будівництва та міського господарства, матеріалознавства, прикладної фізики та наноматеріалів; участь у науково-практичних конференціях; виконання НДР з тематики кафедри. Наукова робота студентів ведеться у відповідності до фахового спрямування і тематики наукових досліджень кафедри.