Керівник Центру

доц. Павлова Людмила Ісмаїлівна

Центр міжкультурних комунікацій функціонує у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля з 2021 року.

Основні функції Центру:

– Сприяння формуванню у здобувачів вищої освіти навичок міжкультурної комунікації, міжетнічної взаємодії, організації позитивного дозвілля і протидії будь-яким проявам дискримінації, націоналізму, расизму, екстремізму і ксенофобії;

– Організація міжкультурної комунікації та створення сприятливих умов для формування дружніх відносин між здобувачами вищої освіти різних національностей, успішної їх адаптації та інтеграції в мовному та соціально-культурному середовищі ЗВО, регіону і країни;

– Зосередження студентської та громадської уваги на питаннях міжнародної та міжкультурної комунікації за допомогою проведення інформаційної кампанії та поширення відповідних знань;

– Сприяння в розвитку технологій іншомовної і лінгвістичної освіти, міжнародного співробітництва, активного застосування іноземних мов у позааудиторній творчій діяльності.

Основні завдання діяльності Центру:

– Проведення науково-інноваційних досліджень у сфері міжнародної та міжкультурної комунікації: організація та проведення науково-практичних конференцій, наукових семінарів, наукових столів, форумів, дискусій, зустрічей з іноземними науковцями, українськими державними та громадськими діячами.

– Співпраця з органами державної влади на регіональному та місцевому рівнях, представництвами міжнародних організацій та фондів, неурядовими та громадськими організаціями, навчальними закладами всіх рівнів та ступенів акредитації.

– Здійснення лекцій, семінарів, практичних занять у малих групах, тренінгів, майстер-класів, брифінгів; створення тематичних форумів, чартів, відео-матеріалів, флеш-мобів, наукових і публіцистичних статей, аналітичних звітів, посібників із запрошенням українських й іноземних експертів з метою всебічного розвитку навичок міжкультурної взаємодії у здобувачів освіти.

Заходи Центру:

У співпраці з Українською Асоціацією викладачів і дослідників європейської інтеграції реалізується мікропроєкт з розбудови в університеті освітньої платформи «Європейська Україна» в межах проєкту напряму ім. Жана Моне програми Еразмус + «Відбудова потенціалу Європейських студій на українських територіях, що постраждали від конфлікту: осмислюючи виклики та генеруючи рішення».

У межах цього проєкту Центр виступає майданчиком з поширення знань про модель європейської демократії та важливі аспекти європейської інтеграції серед здобувачів вищої освіти університету та своїми заходами сприяє усталенню ціннісних орієнтацій та компетентностей, які забезпечать засади для ефективної інтеграції українського суспільства до стандартів Європейського Союзу та його позитивного досвіду.