Антикорупційна програма

Відповідальна особа з протидії корупції

Назва закладу вищої освіти, підприємства, установи, організаціїПІБПосадаЕлектронна адреса
Східноукраїнський національний університет імені Володимира ДаляКавунник Костянтин ПавловичУповноважений з антикорупційної діяльностіkavunnik@snu.edu.ua

Лист погодження МОН

Наказ № 48 К/Д від 30.04.2021р. Про уповноваженого з антикорупційної діяльності в СНУ ім. В. Даля

Наказ № 62/80-01 від 10.05.2017р. Про призначення відповідальної особи з питань корупції

Наказ № 373_01 від 15.12.2018р. Про запобігання хабарництва та коррупційних дій в університеті

Наказ № 373_01 від 15.12.2018р. Роз’яснення-інформація

Укази Президента України

Про утворення Національного антикорупційного бюро України

Про Стратегію сталого розвитку «України 2020»

Про першочергові заходи з реалізації Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

Постанови Кабінету Міністрів України

Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів

Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб,уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям

Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади

Питання Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики

Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики

Про виготовлення бланків декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента

Національне агенство з питань запобігання корупції

Дослідження щодо корупції в Україні

Рішення №832 про затвердження Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

З метою дотримання вимог антикорупційного законодавства України та встановлення зворотного зв’язку з громадськістю із зазначеного питання в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля запроваджено лінію для повідомлень про корупційні правопорушення з боку працівників університету.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля –  Кавунник Костянтин Павлович.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції є особою, відповідальною за реалізацію Антикорупційної програми Університету, затвердженої відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Інформацію про можливі протиправні дії, прояви корупції, хабарництво з боку посадових осіб та працівників університету може бути повідомлена:

Надана інформація буде розглянута та перевірена згідно з законодавством України, і за результатами її розгляду буде надано відповідь та вжито відповідних заходів.

Увага! Повідомлення про можливі прояви корупції або хабарництво підлягають розгляду за наявності таких реквізитів:

прізвища, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи;

тексту повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, яка може бути перевірена;

прізвища, ім’я, по батькові, адреси та підпису особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).

Зразок повідомлення

Декларування суб’єктів декларування

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля нагадує, що згідно з Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», особи, які підлягають декларуванню, повинні з 01 січня 2021 року до 31 березня 2021 року подати е-декларацію (Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік) через електронний портал: https://public.nazk.gov.ua

Нагадуємо, для цього необхідно отримати/мати ЕЦП (електронний цифровий підпис) для входу до системи Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (https://portal.nazk.gov.ua)

Контактну інформацію акредитованих центрів сертифікації ключів (далі ‑ АЦСК) розміщено у електронному реєстрі суб’єктів, які надають послуги, пов’язані з ЕЦП за адресою: http://czo.gov.ua/ca-registry

Роз’яснення щодо заповнення декларації – https://nazk.gov.ua/deklaraciya

Технічні вимоги до полів форми декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування