Назва

Тип

Введено в дію

Редакція

Примітка

Положення про порядок проведення внутрішніх аудитів системи управління якістю СНУ ім. В. Даля

Положення

16.11.2020

2020-02

Чинний

Положення про порядок проведення  внутрішніх аудитів системи управління якістю  СНУ ім. В. Даля

Положення

01.02.2018

2018-02

Втрачає чинність