Назва

Тип

Введено в дію

Редакція

Примітка

Положення про порядок та умови формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами вищої освіти СНУ ім. В. Даля

Положення

02.06.2021

2021-03

Чинне

Положення про порядок та умови формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами вищої освіти СНУ ім. В. Даля

Положення

13.02.2020

2020-02

Втрата чинності

Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін за вільним вибором студента

Положення

26.04.2016

2016-01

Втрата чинності