Наше розташування:

ауд. № 209, вул. Донецька, б. 43, навчальний корпус

м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Начальник відділу:

Воєводіна Олена Яківна

Фахівець відділу: Ткаченко Валерія Ігорівна

Відділ по роботі з іноземними студентами організує вступ іноземних студентів в Університет за акредитованими освітніми програмами на контрактній основі та забезпечує їх реєстрацію на території України в Державній міграційній службі України.

Головним напрямками діяльності відділу є:

 • Оформлення, реєстрація та видача запрошень на навчання іноземним громадянам;
 • Здійснення консультаційно-інформативної роботи, щодо оформлення в’їзної документації, співпраця з Державною прикордонною службою України у питаннях проходження державного кордону іноземними абітурієнтами;
 • Координація діяльності з органами УДМС України в Луганській області в питаннях оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні, продовження терміну перебування на території України та реєстрації місця проживання;
 • Здійснення контактів з посольствами та консульствами України;
 • Співпраця із структурними підрозділами університету, які задіяні в процесі надання освітніх послуг іноземним студентам;
 • Організація та апостилювання випускних документів державного зразка в Міністерстві освіти і науки України;

 

Порядок організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства

Іноземці вступають до університету за акредитованими освітніми програмами:

1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (до 01 листопада і до 01 березня відповідно): для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста);

2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі.

3) упродовж року для навчання за програмами підготовчого факультету (відділення), з вивчення державної мови або мови навчання, а також для здобуття післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, стажування, у порядку переведення та поновлення – на підставі рішення приймальної комісії Університету.

Зарахування іноземців за навчальними програмами підготовчих факультетів (відділень) здійснюється за умови наявності у іноземців повної загальної середньої освіти, отриманої за межами України.

Для вступу до Університету іноземець особисто подає до Відділу заяву у паперовій  формі.

До заяви додає:

 • документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 • додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на підставі якого здійснюється вступ (за наявності), перекладений українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу;
 • академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка), перекладена українською мовою, з нотаріальним засвідченням перекладу;
 • оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), перекладеного українською мовою, з нотаріальним засвідченням перекладу;
 • копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, перекладену українською мовою, з нотаріальним засвідченням перекладу;
 • поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
 • 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
 • копію посвідчення закордонного українця (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою додатково подаються при вступі до аспірантури.

До вступу до докторантури подаються додатково українською або англійською мовою:

 • тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • копія диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня;

іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені правилами прийому до Університету та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність.