У зв’язку з війною неможливо провести у традиційному форматі ЗНО, ЄВІ, ЄФВВ та вступні іспити в ЗВО. Саме тому в Україні напрацювано дещо іншу модель вступу у 2022 році.

ВИЩА ОСВІТА НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ (БАКАЛАВР НА БАЗІ ПЗСО)

1. Бюджет:

НМТ (або три предметні оцінки ЗНО 2019-2021) + МЛ

2. Контракт:

а) спеціальність 035.041 «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)» і галузі знань 05, 06, 07, 08, 22, 29:

НМТ (або три предметні оцінки ЗНО 2019-2021) + МЛ

б) інші спеціальності:

МЛ (який буде основою для рейтингування вступників)

де НМТ – національний мультипредметний тест; МЛ – мотиваційний лист.

Національний мультипредметний тест (НМТ)

1. Українська мова, математика, історія України.

Українська мова та математика – обов’язкові предмети ДПА

Історія України – принципово важлива під час війни

2. 20 завдань з кожного предмету, 80 хвилин.

3.Один комплексний тест із трьома оцінками, які оголошуються одразу після його закінчення

4. Проводиться 10 днів, кожний день – окремі варіанти тесту

Мотиваційний лист (МЛ)

1. Мотиваційний лист – це документ, що складається і подається вступником до закладу вищої освіти, у якому пояснюються причини, через які вступник вважає себе найкращим кандидатом для вступу на відповідну освітню програму.

Він повинен дати відповіді на такі ключові запитання:

– хто ви і які ваші сподівання на майбутнє навчання;

– які ваші навички та досягнення і як все це пов’язано з вибором освітньої програми (спеціальності);

– що для вас означає можливість навчатися саме в цьому вищому навчальному закладі;

– чому саме ви – кращий кандидат на навчання на цій освітній програмі.

2. Може подаватися через ЄДЕБО

3. На бюджет застосовується для рейтингування вступників з однаковим конкурсним балом

4. На контракт може бути основою для рейтингування вступників

Коефіцієнти (залишаються):

1. сільський;

2. галузевий;

3. регіональний (буде змінений).

ВИЩА ОСВІТА НА ОСНОВІ ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА (БАКАЛАВР НА БАЗІ МС)

Бюджет та контракт:

НМТ (або дві предметні оцінки ЗНО 2019-2021).

де НМТ – національний мультипредметний тест.

МАГІСТРАТУРА НА ОСНОВІ БАКАЛАВРА

1. Спеціальності «Право» та «Міжнародне право» – Магістерський комплексний тест (іноземна мова та право)

2. Спеціальності галузей знань 05, 06, 07, 28, 29 (крім «Міжнародного права») – Магістерський тест навчальної компетентності та фаховий іспит у закладі освіти

3. Інші спеціальності:

бюджет – фаховий іспит у закладі освіти;

контракт – мотиваційний лист.