Залучення молодих науковців до реалізації плану інтернаціоналізації СНУ ім. В. Даля

У рамках меморандуму про співрацю з Sokhumi State University (м. Тбілісі, Грузія) здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня 3-го року навчання Вікторія Тютюнник та її наукова керівниця  професорка кафедри правознавства СНУ ім. В. Даля Любов Котова взяли участь у роботі міжнародної конференції “European Integration – Protection of Human Rights“ та представили доповідь на тему “Protection of labour law implementation by civil servants in the framework of a war conflict: Ukrainian and Georgian experience”.

Залучення до реалізації плану інтернаціоналізації СНУ ім. В. Даля молодих науковців є важливим підґрунтям для формування якісно нового підходу до наукових  досліджень, комунікаційної культури,  реалізації інших політик університету.


✅ Долучайтесь до далівської спільноти на офіційних каналах комунікації університету snu.edu.ua:

Твій шлях до успіху починається тут!