Цикл лекцій стейкхолдерів з питань ветеринарної медицини

Цикл лекцій стейкхолдерів з питань ветеринарної медицини

*Перенесення лекції професора Антона Геріловича

Шановні здобувачі спеціальності 211- Ветеринарна медицина, колеги!

Кафедра здоров’я тварин і екології Аграрного факультету продовжує цикл лекцій стейкхолдерів з питань ветеринарної медицини.

Шановна спільното! У зв’язку зі складною енергетичною ситуацією, що сталася в країні 24 листопада, та викликані нею технічні складності ми були вимушені перенести нашу онлайн-зустріч з паном професором…

Цикл лекцій стейкхолдерів з питань ветеринарної медицини

Тож, запрошуємо на лекцію доктора ветеринарних наук, професора, члена-кореспондента НААН України, старшого наукового співробітника Державного НДІ з лабораторної діагностики та ветсанекспертизи, президента ГО «Інститут Єдиного Здоров’я» Геріловича Антона Павловича за темою «Інноваційні методи лабораторної діагностики емерджентних хвороб тварин», яка відбудеться у наступну середу 30.11.2022 року о 10:00 годині.

Посилання на платформу Microsoft Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_NzBlZjc0ZTEtZGM1ZS00ZWIyLWI3NWMtNTA0YzJkNjQwODRj%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22463af24c-2ae7-46df-a9c9-d275e378f252%22%2C%22Oid%22%3A%22278e336a-4c4a-4341-90c1-f0e31d9a1158%22%7D