Цикл лекцій стейкхолдерів з питань ветеринарної медицини

Цикл лекцій стейкхолдерів з питань ветеринарної медицини

Кафедра здоров’я тварин і екології  розпочинає цикл лекцій стейкхолдерів за спеціальністю 101 Екологія.

Цикл лекцій стейкхолдерів з питань ветеринарної медицини

2 грудня відбудеться лекція Олени Ткачової, завідувачки сектору лабораторії охорони атмосферного повітря та систем управління відходами Науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Тема: Законодавчі основи регулювання управління відходами у сучасних умовах в Україні та Швеції

Початок: о 12:00 годині

Посилання:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_NDAxMjhjZTUtZDRlNy00NDczLWJkMzgtZTVjNDI5OGYxNTk5%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22463af24c-2ae7-46df-a9c9-d275e378f252%22%2C%22Oid%22%3A%2271566f66-3b1f-4b27-b719-e86b548ff998%22%7D