Викладачі та студенти СНУ ім. В. Даля отримали доступ до додаткових навчальних джерел

СНУ ім. В. Даля отримав право на безкоштовне використання міжнародної освітньої платформи Udemy. Це відбулося за сприяння Міністерства освіти і науки України.

Приєднатися до платформи можуть викладачі і здобувачі вищої освіти університету.

Ця платформа має величезну кількість різноманітних курсів, які дозволять значно розширити перелік навчальних джерел не тільки з обраних спеціальностей, а й з будь-якої галузі знань, і отримати можливість більш поглиблено вивчати навчальні дисципліни з урахуванням тенденцій використання неформальної та інформальної освіти. Згідно з внутрішніми положеннями університету результати неформальної та інформальної освіти можуть бути зараховані за відповідними освітніми компонентами індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти.

Для отримання доступу до платформи Udemy можна звертатися на support@snu.edu.ua.