«Настановча сесія» для ректорів університетів

Ректорка СНУ ім. В. Даля Ольга Поркуян взяла участь у стратегічній сесії керівників закладів вищої освіти, ініційованій Міністерством освіти і науки України. Захід відбувся в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

«Настановча сесія» для ректорів університетів

Сесія була присвячена важливим стратегічним напрямам: розвитку педагогічної та вищої освіти в післявоєнний період України. Участь у заході взяв міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, народні депутати, представники освітянської спільноти регіонів України та міжнародних організацій.

Одне з розглянутих питань – педагогічна освіта та перспективи її розвитку. Йшлося про модель очікуваного закладами вищої освіти випускника школи, здатного опановувати наукоємні та інноваційні освітні програми вищої освіти і, відповідно, – модель сучасного вчителя, здатного сформувати такого випускника.

«Настановча сесія» для ректорів університетів
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет

«Ми повинні опрацювати усі складові, адже освіта – це єдина система, яка може бути ідеальною лише завдяки комплексному підходу. Ідеологія підготовки вчителя, наставника (тьютора) повинна відповідати розвитку сучасного світу, а також мати необхідні інструменти для перспективи на 20 років. Попри воєнний стан в Україні, ми продовжуємо працювати над формуванням освіченого майбутнього. Еліту має формувати еліта!» – зазначив Сергій Шкарлет.

Дискусія також велася щодо питань післядипломної педагогічної освіти. «Для мене особисто було цікаво ознайомитися з європейським досвідом щодо мікрокваліфікацій, які є по суті однією з форм освіти дорослих» – зазначила Ольга Поркуян. За її словами сесія була присвячена спільним для всієї сфери вищої освіти питанням:

  • відповідальності ректорів за діяльність університетів,
  • значенню Наглядових рад,
  • міжнародній та науковій співпраці,
  • цифровій трансформації освітянської галузі тощо.
«Настановча сесія» для ректорів університетів
Ректорка СНУ ім. В. Даля Ольга Поркуян

Президент НАПН України Василь Кремень висловив свою думку щодо необхідності оптимізації мережі ЗВО шляхом укрупнення університетів. До дискусії були запрошені представники МОН, відповідальні за напрямки, що обговорювались. «Вважаю, що така організація заходу є найбільш конструктивною і ефективною» – підсумувала Ольга Поркуян.

«Настановча сесія» для ректорів університетів

За результатами стратегічної сесії сформульовано завдання та шляхи їхнього виконання у співпраці з Національною академією педагогічних наук, Національним агентством кваліфікацій, закладами вищої освіти, іншими стейкхолдерами.