Бюджет, кадрові питання, особливості вступної кампанії, акредитацію докторських (PhD) програм розглянули на засіданнях Вченої ради і ректорату

Чергове засідання Вченої ради і ректорату університету відбулося під головуванням голови Вченої ради, ректорки університету, проф. Ольги Поркуян.

З першого питання засідання Вченої ради про виконання бюджету в 2022  році та про бюджет університету на 2023 рік виступила головний бухгалтер університету, доц. Любов Бєлоусова. Доповідачка звітувала про фінансовий стан університету у 2022 році, відзначивши, що фінансування загального фонду університету з державного бюджету зазнало значних змін у бік зменшення, що вплинуло на формування кошторису університету на 2022 рік.

Коштами загального та спеціального фонду кошторису університету оплачувалися першочергові видатки, пов’язані з організацією навчального процесу, освітньої та наукової діяльності,  придбання матеріальних цінностей. Фінансовий баланс при такій значній втраті коштів бюджету  університет утримав тільки за рахунок того, що протягом календарного року йому як переміщеному навчальному закладу не довелося  оплачувати  енергоносії, послуги з теплопостачання, газопостачання, утримання гуртожитків, корпусів  і проводити ще багато інших обов’язкових витрат. 

Бюджет, кадрові питання, особливості вступної кампанії, акредитацію докторських (PhD) програм розглянули на засіданнях Вченої ради і ректорату

Виходячи з результатів аналізу фінансового стану університету, комісія  з підготовки проєкту рішення Вченої ради запропонувала заходи, скеровані на впровадження політики економного та раціонального використання ресурсного потенціалу університету у 2023 році.

Головним завданням в цьому напрямі  є збереження  контингенту студентів та  його збільшення, пошук додаткових джерел фінансування наукових досліджень, запровадження заходів зі збереження майнових ресурсів, економного і раціонального споживання енерго-, тепло-, водо-, газоресурсів тощо.

З  другого питання були представлені кадрові справи, щодо присвоєння вченого звання професора кафедри  психології та соціології  д.пед.н.  Олені Козьменко та вченого звання професора  кафедри конституційного права  к.ю.н Галині Татаренко. За результатами таємного голосування здобувачкам одноголосно присвоєно вчені звання професора.

Також Вчена рада університету розглянула поточні питання видання навчальної та наукової літератури і стажування науково-педагогічних працівників.

Відповідно до порядку денного ректорату перший проректор Дмитро Марченко доповів про план заходів щодо підготовки до вступної кампанії. Доповідач надав інформацію щодо нормативного забезпечення та основних деталей вступної кампанії 2023 року, розповів про пільги та пільгові категорії вступників, оприлюднив План заходів з підготовки до вступної кампанії.

Проректор з наукової роботи Олексій Целіщев доповів про акредитацію докторських (PhD) програм. Доповідач розповів про плани акредитації докторських ОП, висвітлив проблеми, які можуть стати на заваді до акредитації.