Семінар з оцінювання навчальних досягнень студентів

Відбувся методичний семінар «Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти» у дистанційному форматі для викладачів кафедр Аграрного факультету. Модераторами заходу виступили в.о. декана факультету Лілія Мартинець та в.о. завідувача кафедри будівництва, архітектури, геодезії та землеустрою Олексій Овчаренко.

Доповідачі презентували понятійний апарат кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Було розкрито основні види та методи оцінювання, наведено приклад оцінювання програмних результатів навчання освітніх компонентів. На прикладах розібрали методи оцінювання знань здобувачів вищої освіти з дисциплін, з яких за навчальним планом передбачено екзамен або залік. Досвідом проведення оцінювання з використанням платформи Moodle поділився Олексій Овчаренко, зосередивши значну увагу на розробці різноманітних видів тестування із зазначенням відповідних балів.

Семінар з оцінювання навчальних досягнень студентів

Під час семінару учасники з використанням онлайн-дошки обговорили в групах критерії оцінювання різноманітних видів робіт. Наприкінці семінару був проведений брейнстормінг, під час якого викладачі виокремили певні норми і правила оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у разі повторного проходження форм контролю. Зокрема, викладачі зосередили особливу увагу на підтримці якості вищої освіти та якості освітньої діяльності на факультеті.

Семінар з оцінювання навчальних досягнень студентів

Також учасники семінару обговорили актуальні питання за темою.