Розробляємо Стратегію інтернаціоналізації університету

В університеті відбулася зустріч робочої групи з розробки стратегії інтернаціоналізації СНУ ім. В. Даля. Робоча група представлена викладачами різних факультетів університету. Зустріч була присвячена стратегічному напряму міжнародного партнерства заради сталого розвитку.

Зокрема, групою розглянуті завдання в рамках таких цілей, як розширення напрямів співпраці з міжнародними партнерами, розширення мережі міжнародних партнерських організацій та посилення спроможності університету інтегруватися у міжнародне середовище.

Розробляємо Стратегію інтернаціоналізації університету
Розробляємо Стратегію інтернаціоналізації університету

СНУ ім. В. Даля брав участь у розбудові мережі партнерств з міжнародними організаціями і закордонними університетами ще в Сєвєродонецьку. Університет не лише провадив освітню та наукову діяльність, а був рівноправним партнером регіонального розвитку, залучаючи до нього і міжнародні організації. Сьогодні перед університетом постало нове завдання не лише з відновлення своїх активностей, а й застосування міжнародного досвіду і партнерств задля повоєнного відновлення України.

Розробляємо Стратегію інтернаціоналізації університету
Розробляємо Стратегію інтернаціоналізації університету

Оновлена стратегія інтернаціоналізації університету дозволить визначити ключові напрями, цілі й завдання такої діяльності, та відповідно розробити конкретні активності і заходи.